logotyp

Informace pro rodiče

Obnovení provozu všech kláštereckých mateřských škol

Vážení rodiče,
oznamuje Vám obnovení provozu všech kláštereckých mateřských škol bez omezení, a to od 25. 5. 2020.
Provoz bude probíhat v souladu s nastavenými hygienickými podmínkami a s metodikou MŠMT – „PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020" (viz příloha).
Prosíme Vás o pečlivé prostudování čestného prohlášení a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory (viz prohlášení). Vyplněné prohlášení přineste s sebou do školky.
Pro Vaše děti se nic podstatného nemění, provoz bude probíhat jako před vyhlášením nouzového stavu – děti v MŠ a učitelky v prostorách školy roušky nosit nemusí.
Děti budou mít pravidelné aktivity, zejména venku, pokud to umožní počasí, a pouze na pozemku (zahradě) MŠ.
Při cestě do MŠ musí mít děti i doprovod zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek atd.). Doprovázející osoba dítěte se v prostorách MŠ musí pohybovat vždy v roušce a setrvá zde pouze po nezbytně nutnou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte.
Provoz jednotlivých MŠ v časovém rozmezí (od do) zůstává zachován.

Mgr. Jitka Vlková, ředitelka MŠ

Ošetřovné pro rodiče dětí z kláštereckých školek

01.04. 2020

Podařilo se! Česká správa sociálního zabezpečení nakonec bude akceptovat i potvrzení o částečně uzavřeném provozu mateřských škol. Klášterečtí rodiče, kteří se rozhodli zůstat s dítětem doma, tak mohou o tiskopis s potvrzením zažádat přímo v mateřské škole v Lípové ulici, a to zpětně od 17. března 2020. Cílem je podpořit nejen pracující rodiče tím, že nabízíme i nadále celodenní péči o jejich děti, ale i rodiče, kteří se rozhodli pečovat o své děti doma.
Velký dík odboru školství na klášterecké radnici.

Nařízení vlády

10.03. 2020
Ve středu 11. března 2020 se zavírají ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ školy.
Jak oznámil premiér Babiš, s účinností od 11. března 2020 se ruší "osobní přítomnost žáků a studentů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání". Situaci podle ministra Vojtěcha bude vláda průběžně vyhodnocovat stejně jako u zákazu hromadných akcí, časové omezení zatím není stanoveno.
Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, řekl ministr Vojtěch. Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.
Podle vyjádření ministra zdravotnictví se volno netýká zaměstnanců, pouze žáků a studentů vyšších odborných škol.

Informace OSSZ pro zákonné zástupce

Podpůrčí doba, tj. "doba placená", ošetřovného v případě ZAVŘENÉ školy BĚŽÍ OD 1. DNE UZAVŘENÍ. V praxi to znamená, že pokud rodič např. tento týden ještě chodí do práce s tím, že má v plánu čerpat toto ošetřovné až od pondělí 16.3., krátí se mu placená doba (v tomto případě o již proběhlých 5 dní – 11. – 15.3.), placeno bude mít tedy pouze období 16.-19.3., resp. do 26.3. u samoživitelů, po další dny má již pouze omluvené neplacené volno.
V případě, že škola zajišťuje provoz (byť v omezeném režimu), nárok na ošetřovné není.

Zde je doporučený postup pro školy k vyplnění žádosti o ošetřovné:

Podpůrčí doba ošetřovné

Prázdninový provoz 2020

infoinfo

Prohlášení o ochraně soukromí

Informace o zpracování osobních údajůInformace o zpracování osobních údajů

Omluvný list - absence dítěte s povinnou předškolní docházkou

formulářformulář

Inkaso

Vážení rodiče,

od 1. ledna 2016 se mateřské školy v Klášterci nad Ohří – MŠ U Jablíček, MŠ Stonožka, MŠ Duha, MŠ Bruslička a MŠ Sluníčko – staly jedním právním subjektem. Ředitelkou sloučené organizace byla Radou města jmenována Mgr. Jitka Vlková.

  • Adresa ředitelství MŠ: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace, tel.474 375 182
  • Kontakt na ředitelku MŠ: 725 051 448,                                         e-mail: reditelka@ms-klasterec.cz
  • Kontakt na vedoucí ŠJ: 727 933 868,                                            e-mail: jidelna@ms-klasterec.cz
V této souvislosti dochází od 1. 1. 2016 ke změně platby školného a stravného ve všech mateřských školách.

Platba školného a stravného probíhá INKASEM
, výjimečně v hotovosti.
V případě způsobu platby inkasem žádáme o souhlas k inkasu u Vašeho peněžního ústavu ve prospěch účtu MŠ: 163044841/0600.
Ve výjimečných případěch lze akceptovat platbu v hotovosti: MŠ Lípová, pouze v určené výběrní dny.

NÁSTĚNKA

Zápis do MŠ

Seznamy přijatých dětí do MŠ podle registračních čísel pro školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Aktuality.

Obnovení provozu MŠ

Školné a stravné plaťte i po obnovení provozu nadále bezhotovostně - po domluvě s vedoucí ŠJ.

Prázdninový provoz

Informace o přerušení provozu jednotlivých školek během letních měsíců naleznete v sekci Aktuality.

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/msklasterec/

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče - DŮLEŽITÉ.

Platba stravného

Provozní řád školní jídelny včetně informací o platbě stravného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Veřejné zakázky a smlouvy

Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign