logotyp

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří

https://www.ms-klasterec.cz/stranka-materska-skola-u-jablicek-29stranka-materska-skola-bruslicka-30stranka-materska-skola-slunicko-31stranka-materska-skola-duha-5stranka-materska-skola-stonozka-2

Režim návratu ze zahraničí

14.07. 2021
Upozornění pro rodiče - velmi důležité!
V souladu s pokyny MŠMT ohledně návratu dětí ze zahraničí je stanoveno následující opatření:

Pokud se děti vrátí ze zahraničí, musí zůstat doma v samoizolaci po dobu 10 dnů od vstupu do ČR.
Opatření má okamžitou účinnost.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškolákyFotografie a videa z Rouzloučení s předškláky najdete na facebookovém profilu MŠ:
https://www.facebook.com/msklasterec Facebook MŠ

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 (seznamy dětí dle registračních čísel)

MŠ U Jablíček (Lípová)MŠ U Jablíček (Lípová)

MŠ Bruslička (Souběžná)MŠ Bruslička (Souběžná)

MŠ Sluníčko (Lesní)MŠ Sluníčko (Lesní)

MŠ Duha (Dlouhá)MŠ Duha (Dlouhá)

MŠ Stonožka (Školní)MŠ Stonožka (Školní)

Informace k průběhu zápisu

25.05. 2021

Veškeré dokumenty k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou pro každé jednotlivé dítě vedeny pod registračním číslem (v době zápisu) a v případě přijetí během školního roku pod číslem jednacím.
Rozhodnutí k přijetí dítěte bude vystaveno po splnění podmínek, tj. řádné očkování dětí od 2 do 5 let a dále dle směrnice č.3/2021- kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22.
Na konci přijímacího řízení, po 30 dnech, bude rozhodnutí o přijetí dítěte uvedeno na vývěsce v MŠ. Zde nebudou uvedena jména přijatých dětí, ale pouze registrační číslo a u něj bude sdělení "přijat (a)", případně "nepřijat (a)". Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na vývěsce nebo v okně každé jednotlivé mateřské školy.
Proti rozhodnutí ředitelky/ zástupkyně MŠ se můžete odvolat do 15 dnů od Rozhodnutí o přijetí ke Krajskému úřadu v Ústí nad Labem, prostřednictvím ředitelky mateřské školy. Marným uplynutím této lhůty již není možné se odvolat a rozhodnutí je platné.

Prázdninový provoz 2021 (aktualizace)

infoinfo

Obecné informace

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace je právní subjekt složený z pěti mateřských škol:

  • Mateřská škola U jablíček – Lípová 570
  • Mateřská škola Stonožka – Školní 518
  • Mateřská škola Duha – Dlouhá 540
  • Mateřská škola Bruslička – Souběžná 205
  • Mateřská škola Sluníčko – Lesní 545

Všechny klášterecké mateřské školy nabízejí kvalitní předškolní vzdělávání i výchovné prostředí pro děti zpravidla od 3 let věku. Ve všech mateřských školách pracují zkušené a kvalifikované učitelky. Nabízíme dětem pestrou nabídku vzdělávacích aktivit v rámci hlavní činnosti po celý den. Každá mateřská škola má svůj školní vzdělávací program, který je doplněn i o nadstandardní činnosti, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí a získávaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání. Navazujeme a doplňujeme rodinnou výchovu s dostatečnou nabídkou podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte podle jeho zájmu, potřeb a schopností.

Poskytujeme všem dětem předškolního věku odbornou péči a vytváříme a zkvalitňujeme podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V MŠ Stonožka provozujeme jednu speciální třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se souběžným postižením více vadami. V MŠ Bruslička provozujeme jednu třídu logopedickou pro děti s vadami řeči, a je zde též k dispozici asistent pedagoga.

Naším záměrem je, aby děti, které opouštějí školku, byly připraveny na život a další vzdělávání v základní škole.

Zřizovatelem naší školky je město Klášterec nad Ohří.

Pro vstup na stránky Vaší školky klikněte na logo příslušné MŠ v horní části obrazovky, nebo vyberte odkaz z horního menu. 

Na tomto webu neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje.Sledujte nás rovněž na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/msklasterec/
Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign