logotyp

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří

Výše úplaty a předškolní vzdělávání a cena stravného

Vážení rodiče,
tímto Vám oznamujeme, že od 1. 9. 2024 nedochází ke změně úplaty za předškolní vzdělávání ani ceny stravného.

Olympiáda mateřských škol 2024

Olympiáda mateřských škol 2024Všechny Vás srdečně zveme na 29. ročník této sportovní události, která se uskuteční pod záštitou našeho města Klášterce nad Ohří a pana starosty Ing. Štefana Drozda.
Součástí programu budou sportovní a zábavné atrakce Gillich Events.

Děkujeme všem sponzorům a partnerům i MŠ Brusličce, která je pořadatelem.


Kdy: ve čtvrtek 6. 6. 2024
Kde: na stadionu v Klášterci nad Ohří.
Zahájení: v 9,00 hod. 

LOGOHRÁTKY

LOGOHRÁTKY

       LOGOHRÁTKY  V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

                                                        

V měsíci dubnu školního roku 2023/2024 proběhly ve všech mateřských školách LOGOHRÁTKY, kterých se měli možnost účastnit děti v doprovodu svých rodičů. Celkem se účastnilo 58 dětí ve věku od 4 do 6 let.

Zkušené paní učitelky, které pracují v „ logopedické třídě“ (Mgr. Dagmar Megová- speciální pedagog a Ivana Dlouhá – logopedický asistent) si připravily nejen teoretické materiály, jak na rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku, ale především praktická cvičení s využitím různých netradičních pomůcek. Praktická část nebyla jen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Všichni si užili zábavné a inspirativní odpoledne.

Logohrátky v mateřských školách pro děti a rodiče připravíme i ve školním roce 2024/2025. 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

05.04. 2024
Co si vzít s sebou k zápisu

1. Lékařskou zprávu o způsobilosti dítěte k přijetí do mateřské školy -  vyplněnou od pediatra (dětského obvodního lékaře), bez doložení nelze podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
! formulář ke stažení nad informacemi k zápisu !

2. Očkovací průkaz dítěte.
3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
4. Rodný list dítěte.

5. Zápis je konaný za přítomnosti dětí.

Zápis je povinný
 pro děti narozené od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019.
Termín zápisu: 6. - 7. května 2024 vždy na ředitelství MŠ Lípová 570,
v čase od 9.30 - 11.30 hod. a od 12.30 - 15.30 hod.

Dodatečný termín:
9. května 2024 od 9.30 - 11.30 hod. a od 12.30 - 15.30 hod. na ředitelství MŠ Lípová 570. 
                                                           


Vážení rodiče, připomínáme, že pořadí u zápisu nemá vliv na přijetí dítěte do mateřské školy.

O přijetí rozhodují kritéria:
  • trvalé bydliště (v případě cizinců místo pobytu) na území Klášterce nad Ohří
  • věk dítěte (přednost mají děti s povinnou docházkou, dále sestupně dle věku)
  • řádné očkování (neplatí pro děti s povinnou docházkou)
  • doložení zdravotního posudku o způsobilosti dítěte společně se žádostí o přijetí
Děti, pro které není zápis povinný, se přijímají do naplnění kapacity jednotlivých mateřských škol.
https://www.ms-klasterec.cz/stranka-materska-skola-u-jablicek-29stranka-materska-skola-bruslicka-30stranka-materska-skola-slunicko-31stranka-materska-skola-duha-5stranka-materska-skola-stonozka-2

Důležité informace naleznete také na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/msklasterec/

Obecné informace

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace je právní subjekt složený z pěti mateřských škol:

  • Mateřská škola Lípová 570 (U Jablíček)
  • Mateřská škola Školní 518 (Stonožka)
  • Mateřská škola Dlouhá 540 (Duha)
  • Mateřská škola Souběžná 205 (Bruslička)
  • Mateřská škola Lesní 545 (Sluníčko)

Mateřské školy nabízejí kvalitní předškolní vzdělávání i výchovné prostředí pro děti zpravidla od 3 let věku. Ve všech mateřských školách pracují zkušené a kvalifikované učitelky. Nabízíme dětem pestrou nabídku vzdělávacích aktivit po celý den. Každá mateřská škola má svůj školní vzdělávací program, který je zaměřený na osvojení základních klíčových kompetencí a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání. Doplňujeme rodinnou výchovu, spolupracujeme s rodiči na aktivním rozvoji a učení dítěte podle jeho zájmu, potřeb i schopností.

Všem dětem předškolního věku poskytujeme odbornou péči. Vytváříme a zkvalitňujeme podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V MŠ Stonožka provozujeme jednu třídu pro děti mladší tří let. V MŠ Bruslička provozujeme jednu logopedickou třídu pro děti se závažnými vadami řeči, ve které pracuje i asistent pedagoga. V MŠ U Jablíček pomáhá školní asistentka dětem ohroženým školním neúspěchem.

Společným záměrem je, aby děti, které opouštějí naší školu, byly připraveny na život a další vzdělávání nejen v základní škole.

Zřizovatelem naší mateřské školy je město Klášterec nad Ohří.


Na tomto webu neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje.


Created by © 2011-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign