logotyp

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří

https://www.ms-klasterec.cz/stranka-materska-skola-u-jablicek-29stranka-materska-skola-bruslicka-30stranka-materska-skola-slunicko-31stranka-materska-skola-duha-5stranka-materska-skola-stonozka-2

Testování od 26.4.2021

16.04. 2021
Od 26. dubna budou používány jiné testovací sady, zde naleznete instruktážní video: videonávod

1. fáze otevření MŠ od 12.4.2021

07.04. 2021
1. fáze otevření MŠ od 12.4.2021Podmínky otevření MŠ:
 • od pondělí 12. dubna se otevřou všechna pracoviště MŠ pouze pro předškoláky, tedy děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Třídy budou naplněny max. do počtu 15 dětí, jak určuje vládní nařízení, tedy se může stát, že děti budou rozděleny do dvou tříd.
 • Děti budou 2x týdně testovány, v pondělí a ve čtvrtek, za použití samotestovacích sad, které jsme obdrželi od státu. Odběr provede rodič z přední části nosu na vyhrazeném místě MŠ (bude označeno) před vstupem do šatny. Počítejte, prosím, s časovou prodlevou, přijďte do školky včas, na výsledek testu se čeká až 15 minut.
 • Na evidenci a testování bude dohlížet pracovník MŠ s učitelkou. Pokud vyjde test dítěti negativně, učitelka je odvede do třídy, rodič odchází. Při zjištění pozitivity dítěte bude MŠ postupovat dle Metodiky MŠMT a KHS (vystaví potvrzení o výsledku, s kterým je nutno kontaktovat KHS a absolvovat PCR test; MŠ je také povinna nahlásit pozitivně testované dítě KHS).
 • Testování dětí, ale i zaměstnanců MŠ, je preventivního charakteru a vychází z Mimořádného opatření MZ, které jsme povinni dodržovat.
 • Rodič (či doprovázející osoba) musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem MZ – FFP2, KN95. V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí i provozní pracovníci, děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Bližší informace či odpovědi na případné dotazy poskytnou zástupkyně každé jednotlivé školky nebo učitelky ve třídě.

Testování se neprovádí u dětí, které onemocnění Covid-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud potvrzení nedoloží, tak se testování účastní dle harmonogramu MŠ.

Instruktážní video pro děti, jak správně odebírat vzorek na test covid-19

Prázdninový provoz 2021 (aktualizace)

infoinfo

Obecné informace

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace je právní subjekt složený z pěti mateřských škol:

 • Mateřská škola U jablíček – Lípová 570
 • Mateřská škola Stonožka – Školní 518
 • Mateřská škola Duha – Dlouhá 540
 • Mateřská škola Bruslička – Souběžná 205
 • Mateřská škola Sluníčko – Lesní 545

Všechny klášterecké mateřské školy nabízejí kvalitní předškolní vzdělávání i výchovné prostředí pro děti zpravidla od 3 let věku. Ve všech mateřských školách pracují zkušené a kvalifikované učitelky. Nabízíme dětem pestrou nabídku vzdělávacích aktivit v rámci hlavní činnosti po celý den. Každá mateřská škola má svůj školní vzdělávací program, který je doplněn i o nadstandardní činnosti, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí a získávaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání. Navazujeme a doplňujeme rodinnou výchovu s dostatečnou nabídkou podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte podle jeho zájmu, potřeb a schopností.

Poskytujeme všem dětem předškolního věku odbornou péči a vytváříme a zkvalitňujeme podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V MŠ Stonožka provozujeme jednu speciální třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se souběžným postižením více vadami. V MŠ Bruslička provozujeme jednu třídu logopedickou pro děti s vadami řeči, a je zde též k dispozici asistent pedagoga.

Naším záměrem je, aby děti, které opouštějí školku, byly připraveny na život a další vzdělávání v základní škole.

Zřizovatelem naší školky je město Klášterec nad Ohří.

Pro vstup na stránky Vaší školky klikněte na logo příslušné MŠ v horní části obrazovky, nebo vyberte odkaz z horního menu. 

Na tomto webu neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje.Sledujte nás rovněž na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/msklasterec/
Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign