logotyp

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří

Co si vzít s sebou k ZÁPISU do MŠ

1. Rodný list dítěte.
2. Očkovací průkaz dítěte (povinné očkování není vyžadováno pouze u děti s povinnou docházkou).
3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
4. Zápis je konaný za přítomnosti dětí.

Vážení rodiče, znovu připomínáme, že pořadí u zápisu nemá vliv na přijetí dítete do mateřské školy.
O přijetí rozhodují kritéria:
  • trvalé bydliště na území Klášterce nad Ohří
  • věk dítětě (přednost mají děti s povinnou docházkou, dále sestupně dle věku)
  • řádné očkování (neplatí pro děti s povinnou docházkou)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022

Letošní zápis se bude konat pouze na ředitelství MŠ Lípová 570, 431 51 Klášterec nad Ohří 
(MŠ U Jablíček).


Zápis se bude konat ve dnech: 2. - 6. 5. 2022 vždy od 9.30 - 15.00 hod. 
Dodatečný zápis se bude konat ve dnech: 10. a 11. 5. 2022
                                                                    od 10.00 - 17.00 hod.PRO UKRAJINSKÉ OBČANY:
ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS se bude konat ve dnech: 7. a 8. 6. 2022 
                                                                      7. a 8. 7. 2022
Je určen výhradně pro ukrajinské občany - děti, které mají vízum o strpění pobytu nebo dočasné ochraně delší 90 dnů. 


INFO pro rodiče z MŠ STONOŽKA

03.03. 2022
Vážení rodiče,
nově můžete omlouvat děti telefonicky přímo paní učitelkám ve svých třídách.

Podrobnosti naleznete na odkazu MŠ Stonožka.

Poděkování

01.12. 2021
Děkujeme firmě DDD-služby pana Františka Tenglera za dlouhodobou spolupráci, kvalitní služby a profesionální jednání. DDD-služby
https://www.ms-klasterec.cz/stranka-materska-skola-u-jablicek-29stranka-materska-skola-bruslicka-30stranka-materska-skola-slunicko-31stranka-materska-skola-duha-5stranka-materska-skola-stonozka-2

Důležité informace naleznete také na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/msklasterec/

Obecné informace

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace je právní subjekt složený z pěti mateřských škol:

  • Mateřská škola Lípová 570 (U Jablíček)
  • Mateřská škola Školní 518 (Stonožka)
  • Mateřská škola Dlouhá 540 (Duha)
  • Mateřská škola Souběžná 205 (Bruslička)
  • Mateřská škola Lesní 545 (Sluníčko)

Mateřské školy nabízejí kvalitní předškolní vzdělávání i výchovné prostředí pro děti zpravidla od 3 let věku. Ve všech mateřských školách pracují zkušené a kvalifikované učitelky. Nabízíme dětem pestrou nabídku vzdělávacích aktivit po celý den. Každá mateřská škola má svůj školní vzdělávací program, který je zaměřený na osvojení základních klíčových kompetencí a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání. Doplňujeme rodinnou výchovu, spolupracujeme s rodiči na aktivním rozvoji a učení dítěte podle jeho zájmu, potřeb i schopností.

Všem dětem předškolního věku poskytujeme odbornou péči. Vytváříme a zkvalitňujeme podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V MŠ Stonožka provozujeme jednu třídu pro děti mladší tří let. V MŠ Bruslička provozujeme jednu logopedickou třídu pro děti se závažnými vadami řeči, ve které pracuje i asistent pedagoga. V MŠ U Jablíček pomáhá školní asistentka dětem ohroženým školním neúspěchem.

Společným záměrem je, aby děti, které opouštějí naší školu, byly připraveny na život a další vzdělávání nejen v základní škole.

Zřizovatelem naší mateřské školy je město Klášterec nad Ohří.


Na tomto webu neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje.


Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign