logotyp

Projekty

Projekt ŠABLONY III - Stále se zlepšujeme

29.08. 2021
Projekt ŠABLONY III - Stále se zlepšujeme
Příjemce dotace:
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Název projektu:
Společné zlepšování výuky - Šablony III

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020595

Období realizace:
1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 864.250,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ
Projektový den v MŠ

Hrátky s flétnou - MOTÝLCI

06.10. 2021
Hrátky s flétnou - MOTÝLCI Na třídě Motýlků jsme zahájili projekt "Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami." Děti si přinesly své flétničky (některým jsme zapůjčili) a začali jsme se seznamovat s hudebním nástrojem, skutečnost X obrázek, učili jsme se správně dýchat, zkoušeli motoriku prstů a koordinaci oko - ruka. Společně jsme si pak hráli na indiány nebo napodobovali sirénu sanitky. Dětem se zábava líbila a ani si neuvědomovaly, jak si při tom procvičují bránici pro správné dýchání a motoriku prstů pro přípravu na psaní.
Už se těšíme na další hry s dechem - brčka, větrníky, turbínky, notový domeček a postupnou návštěvu pohádkových notiček se závěrečnou písničkou. Takto veselo bude u Motýlků každou středu.

Šablony II - Stále se zlepšujeme

Šablony II - Stále se zlepšujeme

Projekt "Hodina pohybu navíc" pokračuje i ve školním roce 2021/2022!

Projekt Úspěšný projekt ve spolupráci s kláštereckým hokejovým klubem pokračuje i v novém školním roce!
"Hodina pohybu navíc" je zaměřena na rozvíjení všeobecných pohybových schopností a získávání dovedností ve sportovních hrách. Našim společným cílem je radost z pohybu, pocit sounáležitosti a společného prožitku, motivace k pohybu pohybem samotným.

Hodina pohybu navíc

Všechny mateřské školy jsou od 1. 10. 2017 zapojeny do projektu Hodina pohybu navíc.
Projekt pokračuje i ve školním roce 2021/2022.
Více informací naleznete v přiložených souborech:

Projekt OP MPSV potravinové a materiální pomoci

29.08. 2021
Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci
Projekt platí pro školní rok 2021/2022.

Projekty realizované z dotace od zřizovatele Město Klášterec nad Ohří

  • Projekt všech mateřských škol - výtvarná výstava
  • Projekt plavání
  • Projekt Olympiáda MŠ
  • Projekt Rozloučení s předškoláky

START inkluzívního vzdělávání v Klášterci nad Ohří: 2016-2019

Jak děti využívají pomůcky z projektu START

Nové pomůcky v rámci projektu START

Nové pomůcky v rámci projektu STARTDěti ve třídě Berušek si užívají nových pomůcek - elektronických knížek s tužkou Albi z projektu START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří.

Interaktivní tabule (z projektu START)

05.03. 2018
Interaktivní tabule (z projektu START)Děti Z MŠ stonožka dostaly novou interaktivní tabuli, na které se budou vzdělávat a rozvíjet s pomocí výukových programů a zpracovaných DUM. Tabule lze využívat na pestrý rozvoj dětských znalostí a dovedností, a to zejména: grafomotorika, předmatematické představy, fantazie, jemná motorika, předčtenářská gramotnost aj. Tabule lze využít takřka na cokoli. Děti ze třídy Včeliček prozatím vyzkoušely třídění geometrických tvarů, skládání obrázků podle vzoru a zapamatování, třídění ovoce, zeleniny, zdravých a nezdravých potravin a také malování prstem na veliký formát tabule. Děti práce s interaktivní tabulí zaujala a bavila a jsou zvědavé, co všechno ještě tabule umí.

Pokračujeme v projektech

Pokračujeme v projektech"Škola plná zdraví" (Bonduelle)

Zelená škola

MŠ Lípová, MŠ Dlouhá a MŠ Školní jsou zapojeny do projektu "Zelená škola".
V jednotlivých školkách jsou umístěny boxy pro sběr drobného elektroodpadu. S pomocí rodičů a dětí můžeme všichni pomáhat a přispět životnímu prostředí!
Více informací o projektu "Zelená škola" naleznete v přiloženém souboru.

Projekt logopedické prevence

Za podpory MŠMT jsme vybavili obě školky moderními pomůckami: tablety Lenovo s výukovým programem Logopedie. Tato aplikace je pro děti velmi zábavná a atraktivní. Obsahuje jednotlivé lekce, ve kterých mohou děti hlásky procvičovat zábavnou a hravou formou. Děti si rovněž obohacují slovní zásobu, seznamují se s jednotlivými slovy, která jsou vždy spojena s obrázkem. Děti procvičují řeč včetně nahrávání a porovnávání se správnou výslovností.
Cílem projektu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání v oblasti rozvoje řečových dovedností dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči, dále zlepšování pracovního prostředí, jakož i modernizace výuky pro zajištění logopedické prevence.

NÁSTĚNKA

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Facebook a jeho využití

Vážení rodiče,
naše MŠ využívá facebook pouze k rychlejšímu šíření důležitých zpráv či událostí.
Pro zodpovězení dotazů využívejte kontaktů uvedených na našich webových stránkách (e-maily, telefony). Další z možností je sjednání osobní schůzky nebo využití schránek důvěry. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme.

Created by © 2011-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign