Jméno:
Heslo:

Akce MŠ U Jablíček

Co se dělo v září

V pondělí 2. září byl zahájen nový školní rok 2019/2020.

Třídní schůzky pro všechny nové i stávající rodiče proběhly od 5. do 17. 9. 2019.

Měsíc září nám zahájil také pravidelné besedy dětí v místní městské knihovně. Děti z oddělení Sluníček, Žabiček i Barviček se již nomohly dočkat, co si pro ně paní knihovnice připravila, i na možnost prohlížet si spousty krásných knih.

Dne 16. 9. 2019 pořádala naše mateřská škola workshop s lektorkou Hanou Otevřelovou na téma: "Jak nejlépe využít poslední rok v mateřské škole". Paní lektorka ukázala, jak hravou formou pomoci našim dětem s přípravou na vstup do základní školy.

Středa 25. září 2019 se nesla v duchu oslav konaných u příležitosti slavnostního otevření rekonstruované školní zahrady. 

Dopoledne zpívaly děti z oddělení Žabiček a Barviček zástupcům Města Klášterec nad Ohří... 

... a odpoledne zazpívala Inka Rybářová s Dendy Rybičkou všem dětem i rodičům.

 

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 připlula do naší mateřské školy "Zlatá rybka" spolu s Divadlem jako zrcadlo. Netradiční a krásné dřevěné loutky i ostatní rekvizity všechny děti upoutaly a každý, kdo byl přítomný, bedlivě sledoval pohádku až do samotného konce.

Konec školního roku 2018/2019

V pondělí 3.6.2019 pořádala celá naše školka Dětský den. Oslava k MDD proběhla v duchu soutěží a zábavy. Děti plnily nelehké úkoly na stanovištích, která byla po celém areálu školní zahrady. Sladkou odměnu pak dostal každý, kdo se prokázal razítky, která dostal za splnění úkolů.

Dne 6.6.2019 se uskutečnil další ročník Olympiády mateřských škol. Naší školku reprezentovalo šest dětí z oddělení Barviček. Ostatní kamarádi i děti z oddělení Žabiček jim fandily na místním stadionu.

"Historie a památky Klášterce" - akce pořádaná díky projektu START se uskutečnila v pondělí 10.6.2019. Děti z oddělení Barviček se dozvěděly mnoho zajímavostí o městě, ve kterém všichni žijeme.

Ve středu 12.6.2019 jsme se v KD Klášterce nad Ohří společně s panem Bartákem a hudebním divadlem Hnedle vedle rozloučili s budoucími prvňáčky, kteří od září usednou do lavic prvních třídních ZŠ.

Nevšední zážitek z promítání sférického kina měly děti ze všech oddělní naší mateřské školy, které se uskutečnilo ve čtvrtek 14.6.2019 v tělocvičně MŠ.

Měsíc červen s sebou přinesl i mnohá další loučení. Proběhla poslední lekce plaveckého kurzu, míčových her i besed v městské knihovně. Děti se rozloučily s paní učitelkami i školním rokem 2018/2019.
Všem přejeme krásné léto a hodně pohodových dní v červenci i srpnu.

Květnové akce

Květnové akceVe čtvrtek 2.5.2019 přineslo na křídlech divadlo Letadlo krásný jarní zážitek v podobě představení "V korunách stromů - jaro".

Maminkám i babičkám vykouzlila na tváři úsměv besídka, kterou si ve dnech 14.-16.2019 připravilo oddělení Sluníček, Barviček a Žabiček.

Dne 21.5.2019 se proměnila třída Barviček v piráty a celý den je provázela zábava i dobrodružství v podobě stopování.

Hasičský den, který se konal ve středu 23.5.2019, byl pro děti z naší školky velice přínosným a zajímavým zážitkem. Hasiči předvedli techniku, výstroj i výzbroj, ale největším "hitem" se jednoznačně stala možnost hasit pomyslný oheň vodou z hadice.

Celý měsíc pravidelně navštěvovalo oddělení Barviček plavecký bazén v ZŠ Krátká, tělocvičnu na stadionu i místní knihovnu.

Volné hraní z projektu START proběhlo v oddělení Sluníček dne 2.5. a 15.5. v oddělení Berušek.

V pátek 31.5.2019 proběhlo v KD Klášterce nad Ohří vystoupení tanečního oboru ZUŠ "Balletto". Dětem z oddělení Barviček i Žabiček se vystoupení líbilo a pozorně sledovaly všechny jeho části.

Proběhlo v dubnu...

Dne 4.4.2019 se děti pobavily a zároveň poučily o správném a kamarádském chování nejen jeden k druhému, ale i k naší přírodě, díky divadelnímu představení s názvem "Zvířátka a odpadky".

Ve dnech 16. a 17.4.2019 přiskákal do naší školky zajíček s Velikonočním pokladem. Děti pozorně hledaly a cestou po směru šipek i fáborek plnily mnoho úkolů, díky kterým byla odměna z čokolády ještě víc sladká.

Exkurze do místní porcelánky Thun ve středu 17.4.2019 byla velice zajímavou ukázkou práce s porcelánem. Děti z oddělení Barviček se nejen dívaly, ale každý si dokonce vyrobil i vlastní talířek.

Ve středu 17.4.2019 v odpoledních hodinách Žabičky za pomoci rodičů vyráběly velikonoční hnízdečka, věnečky a pletly z proutí hodně pomlázek.

Dne 26.4.2019 proběhla další akce v rámci adaptace našich nejmenších dětí v mateřské škole. Oddělení Berušek a Žabiček společně na školní zahradě zhlédlo divadelní představení, které si pro ně připravila paní učitelka z 1. a 3. oddělení.

Barvičky se každé pondělí radují v bazénu v ZŠ Krátká a hry ve vodě děti zvládají jako by měly místo nohou ploutve. Ve středu pak pravidelně trénují s míčem v tělocvičně našeho stadionu v rámci akce "Hodina pohybu navíc".

"Volné hraní" ve dnech 4. a 17.4.2019 přilákalo do oddělení Sluníček i Berušek hodně nových rodičů s dětmi.

V úterý 30.4.2019 byl uspořádán v naší tělocvičně Čarodějnický den. Děti ze všech tříd v maskách tančily, dováděly a vařily lektvar přátelství a kamarádství.

Březnové akce školky

Blížící se zápis do ZŠ přinesl i dvě návštěvy našich předškoláků v místních základních školách. Dne 6.3.2019 navštívilo oddělení Barviček 1.třídu v ZŠ Školní a 28.3.2019 1. třídu v ZŠ Krátká.

Adaptace dětí v rámci projektu "Volné hraní" se uskutečnila v oddělení Sluníček 7.3.2019 a 20.3.2019 v oddělení Berušek.

V pátek 8.3.2019 proběhlo v naší mateřské škole literárně-divadelní představení dětí ze ZŠ Petlérská. Prvňáčci se opravdu snažili a našim dětem se jejich vystoupení moc a moc líbilo.

Dne 21.3. a 22.3.2019 se uskutečnila další z pravidelných návštěv knihovny dětmi z oddělení Barviček a Žabiček.

Každé pondělí se oddělení Barviček poctivě účastnilo míčových her na stadionu pod záštitou akce "Hodina pohybu navíc". Děti jsou zde v pohybu a velmi spokojené.

V úterý 26.3.2019 byla postavena v tělocvičně naší mateřské školy překážková dráha v rámci adaptace našich nejmenších dětí na prostředí v MŠ. Děti z oddělení Berušek a Žabiček byly proměněny v zahradníky a musely zdolávat nástrahy a překážky "jarní zahrady". Po průlezu krtčí dírou (strachový pytel), zdolání potoka (balanční kameny), křoví (průlez kruhy), kopřiv (přeskok překážek) a přechodu přes záhony (balanční lávky) se dostaly až do koruny vysoké jabloně (žebřiny), z které jejich cesta pokračovala skluzem (po lavičce) dál po tělocvičně na další překážky. Nikdo se překážkové dráhy nezalekl a všem se její zdolávání líbilo.

Dne 28.3.2019 se oddělení Barviček rozloučilo s březnem tvořivou dílnou na téma VELIKONOCE.

Co se dělo v únoru...

Dne 4.2. vykouzlil kouzelník Waldýni překvapivé úsměvy na tvářích dětí z oddělení Berušek, Sluníček a Žabiček.
Od pondělí 4.2. vyměnilo oddělení Barviček brusle za míče a nyní v rámci projektu "Hodina pohybu navíc" budou pravidelně navštěvovat tělocvičnu a učit se hrát míčové hry.
Ve čtvrtek 14.2. proběhlo první setkání Berušek a Žabiček v rámci podpory adaptace našich nejmenších dětí v mateřské škole. Děti si užily maňáskové představení "O kohoutkovi a slepičce", které jim ve 3. oddělení zahrála paní učitelka Zuzana Ježková a Jaromíra Urbanová.
Ani v únoru nechybělo v naší mateřské škole setkání dětí a rodičů realizované díky projektu START. Ve dnech 7.2. a 20.2. proběhlo v oddělení Sluníček a Berušek "Volné hraní". Ve středu 13.2. v oddělení Barviček proběhla akce "Mámo, táto, pojď si hrát".
Poslední únorový týden byl plný zábavy a radostného dovádění. Karnevaly a masopustní rej roztančil celou naší školku a děti si užívaly zábavy, soutěží i hezkých převleků a masek.

Masopustní pochod kláštereckých mateřinek

Masopustní pochod kláštereckých mateřinekJiž třetím rokem se dne 5. března 2019 uskutečnil Masopustní pochod kláštereckých mateřinek. Průvod odstartoval tradičně od ZŠ Krátká, prošel kolem MÚSS, kde byla krátká zastávka s písničkou a tancem, obyvatelé domova seniorů všem zamávali a děti pokračovaly dál, kolem ZŠ Školní do cílového prostoru Panorama. Tam zazpívaly, zatančily a obdržely sladkou odměnu od šikovných kuchařek ze školní jídelny. Celkem se zúčastnilo masopustního pochodu zúčastnilo na 300 účastníků.

Lednové akce

V neděli 06.01.2019 prolétla Kláštercem nad Ohří Kometa a děti z naší školky U Jablíček v podobě malých andílků letěly s ní. Průvod prošel městem a prozářil jej svým světlem, láskou a radostí všech zúčastněných - malých i velkých.

Oddělení Barviček nezahálí ani v lednu a nadále pravidelně navštěvuje zimní halu na stadionu v Klášterci nad Ohří v rámci akce "Hodina pohybu navíc", kde se děti pilně učí pod vedením zkušených trenérů bruslit.

Díky projektu START se ve středu 09.01.2019 uskutečnilo další "Volné hraní" v oddělení Sluníček a v pátek 25.01.2019 akce "Mámo, táto, pojď si hrát" v oddělení Berušek.

Dne 17.01.2019 přijelo Divadlolo z Karlových Varů s představením "Duhový princ". Krásné rekvizity, dřevěné marionety i veselý příběh upoutal a rozesmál všechny děti i paní učitelky.

Místní městskou knihovnu navštívilo ve dnech 18.01. a 25.01. 2019 oddělení Žabiček i Barviček a děti se tak mohly opět setkat s milou paní knihovnicí a pokračovat v získávání nových zkušeností i dovedností.

Klášterecká kometa 2019

Klášterecká kometa 2019Předškolní děti z našich školek se v neděli 6. ledna 2019 zúčastnily průvodu "Veleandělská kometa 2019".
Fotografie z akce naleznete na facebookovém profilu MŠ nebo stránkách Chomutovského deníku. Více

Prosincové akce školky

Poslední měsíc v roce s sebou přinesl hodně zajímavých akcí.
Ve středu 05.12.2018 přišel s nadílkou Mikuláš a obdaroval všechny děti bohatými balíčky naplněnými ovocem i skladkým mlsáním.

Advent zavítal i do městské knihovny v Klášterci nad Ohří. Ve dnech 06.12., 13.12. a 20.12.2018 děti z oddělení Žabiček, Barviček i Sluníček poznávaly v rámci pravidelných návštěv městské knihovny lidové zvyky, tradice a poutavé zimní příběhy.

Milým dárečkem pro všechny rodiče bylo vystoupení jejich dětí na vanočních besídkách, které proběhly v průběhu měsíce prosince ve všech odděleních naší školky.

V pondělí 10.12.2018 proběhlo v oddělení Žabiček vánoční aranžování. Rodiče si odnesli domů krásné svícny, které si vytvořili se svými dětmi.

Dne 20.12.2018 proběhl vánoční koncert Základní umělecké školy v kulturním domě v Klášterci nad Ohří. Pro všechny děti i paní učitelky z oddělení Žabiček a Barviček se zároveň stal i symbolickým rozloučením a uzavřením končícího roku 2018.

Akce měsíce listopadu

S měsícem listopadem k nám přilétlo i divadlo Letadlo a dne 19. listopadu jsme se vznášeli "V korunách stromů". Velice hezké představení vtáhlo všechny děti do živého děje podzimních dní.

Děti z oddělení Barviček i nadále pilně trénují bruslařské dovednosti pod vedením hokejových trenérů v rámci projektu "Hodina pohybu navíc".

Díky projektu START proběhla v úterý 13. listopadu v oddělení Berušek akce: "Mámo, táto, pojď si hrát" a ve čtvrtek 15. listopadu "volné hraní" v oddělení Sluníček.

V úterý 6. listopadu jsme shlédli tři veselé pohádky s maňáskovým divadlem Šternberk.

Zdravá 5

Ve středu 31.10.2018 navštívila děti z oddělení Žabiček a Barviček Zdravá 5.  Tento celorepublikový projekt je zaměřen na rozšíření vědomostí dětí v oblasti zdravé výživy. Skvěle tak zapadá do snahy naučit děti zdravému životnímu stylu a péči o své tělo.

Akce měsíce října

Akce měsíce říjnaMěsíc říjen přinesl do naší školky hodně zajímavých akcí pro děti.
Dne 4.10.2018 jsme si užili krásné dopoledne s cizokrajnými hudebními nástroji. Hra na sluneční bubínek, dešťovou hůl i tibetské misky byla opravdu silným zážitkem. Těšíme se na další setkání při Muzikoterapii.

V pondělí 8.10.2018 u nás vystoupil kouzelník v doprovodu pejska Ikebary. Všem dětem zářil úsměv na tváři a představení se neslo ve velmi milém a příjemném duchu.

Hodina pohybu navíc je v plném proudu a děti z oddělení Barviček chodí pravidelně každou středu bruslit do zimní haly na stadionu. Pod vedením zkušených trenérů získávají nové dovednosti na ledu.

Díky projektu START se v pondělí 15.10.2018 uskutečnilo dopoledne plné zážitků na zámku - "Pohádky a legendy našeho kraje". Pro děti si v rámci této akce připravilo vystoupení i hudební divadlo Hnedle Vedle.

Ve středu 16.10.2018 navštívilo oddělení Sluníček poprvé místní městskou knihovnu. Připojili se tím ke třídě Žabiček a Barviček, které chodí do městské knihovny pravidelně každý měsíc.

Čtvrteční odpoledne 18.10.2018 patřilo dětem, rodičům a drakům. Projekt START umožnil společné setkání všech na Drakiádě. Počasí této akci přálo a všichni přítomní se dobře bavili u plnění různých úkolů, za které děti dostaly i odměnu.

Dopoledne s fotbalem

Dopoledne s fotbalemDne 11. 10. 2018 se děti mateřských škol z Klášterce nad Ohří účastnily akce pořádané TJ SPARTAK Perštejn, kterou zajišťoval pan Jiří Čihák.
Pro 80 dětí, které přijely na fotbalové hřiště, bylo připraveno 12 stanovišť k procvičení pohotovosti a zručnosti při hře s fotbalovým míčem. Organizačně bylo vše perfektně připraveno, dětem se věnovali profesionální fotbalisté - spolupořadatelé akce z Fotbalové asociace ČR.
Za své sportovní výkony obdržely děti medaile, náramky a sáčky s odměnou.
Dětské obličeje zářily jako sluníčko, které svítilo na hřišti celé dopoledne.
Děkujeme pořadatelům.

Akce měsíce září

Léto se pomalu loučí a měsíc září přinesl do naší mateřské školy nový školní rok a s ním i nové děti. Adaptace je v plném proudu, děti si zvykají na nové prostředí, paní učitelky i kamarády ve svých třídách.

Rodiče zajisté ocenili získané informace na třídních schůzkách konaných v průběhu prvních čtrnácti dní ve všech třídách MŠ U Jablíček.

Úsměv dětí ze třídy Barviček vykouzlila dne 11.09.2018 návštěva knihovny, která rozhodně nebyla poslední.

Výlet na Boží Dar

Výlet na Boží DarV pondělí 18.06.2018 se vydalo oddělení "Barviček" společně se "Žabičkami" na výlet autobusem na Boží Dar. Děti měly možnost plnit úkoly na části Ježíškovi cesty a získat zajímavé vědomosti i poznatky o okolní přírodě a kráse našich Krušných hor.

Sochařské sympozium

Sochařské sympoziumDne 26.06.2018 jsme měli možnost využít tvořivé dílny v rámci sochařského sympozia konaného v zámeckém parku. Děti si vyrobily z ručního papíru přáníčko a malou ozdobu.

Červnové akce školky

Pátek 01.06.2018 se v naší mateřské škole nesl v duchu oslav Mezinárodního dne dětí. Třída "Sluníček" a "Berušek" vyrazila za pokladem po vyznačené cestě, třída "Žabiček" plnila úkoly na stanovištích v areálu školní zahrady a třída "Barviček" vyrazila na pěší výlet do Rašovic. Všechny děti si odnesly nejen hodně zážitků, ale i balíček s drobnými dárečky a sladkostmi.

12.06.2018 byla třída "Žabiček" na návštěvě hasičské zbrojnice v Miřeticích u Klášterce nad Ohří. Bohatý program s ukázkou vybavení, výstroje, techniky i samotné zbrojnice měla u dětí veliký ohlas.

Ve středu 27.06.2018 jsme se zúčastnili baletního vystoupení tanečního oboru ZUŠ, které se konalo v Kulturním domě v Klášterci nad Ohří.

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškolákyDne 20.6.2018 proběhlo v kulturním domě pasování a zároveň i rozloučení s předškolními dětmi z mateřských škol U Jablíček a Stonožka. Pro děti byl připravený pestrý program pod vedením pana Tomáše Bartáka z hudebního divadla Hnedle vedle.
Děti byly krátce prozkoušeny ze svých znalostí a dovedností. Následně byly stužkovány a pasovány na školáky a na závěr učinily krok pravou nohou, kterou měly zahájit šťastné a úspěšné životní období, které je čeká.
Celá akce se velmi vyvedla, děti si zatančily se svými rodiči i s učitelkami. Kolektiv obou školek přeje všem předškolákům hodně štěstí v nové životní etapě!

Den matek

Ve dnech 10. a 11. května 2018 daly děti z naší školky svým maminkám dárek ke Dni matek v podobě besídky a drobného dárečku, který samy vyráběly. Písničky, básničky i hudebně pohybové vystoupení potěšilo všechny přítomné, nejen maminky.

Ukázka sokolnictví

Ukázka sokolnictvíV pátek 18. května 2018 proběhla v MÚSS (Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří) ukázka sokolnictví. Děti i všichni přítomní chvílemi ani nedýchali, když jim těsně nad hlavami prolétali dravci (Helenka - orel bělohlavý, káně lesní, sup a mnozí další). Dokonce se naskytla i příležitost vyzkoušet si přistání dravců na vlastní ruku v ochranné rukavici. Viděli jsme nejen nádherné exempláře dravců žijících v našich krajinách, ale i z jiných koutů světa. Vše bylo doplněno velice zajímavým a poutavým výkladem a ukázkami sokolnictví.

Balet v Kulturním domě

Dne 22.05.2018 jsme s dětmi zhlédli úžasné dopolední představení v kláštereckém Kulturním domě. Jednalo se o baletní představení "Vítej na světě", konané v rámci baletní a hudební přehlídky "Klosterin". Měli jsme možnost nechat se unášet spojením krásných melodií a textů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře s baletním vystoupením Baby baletu Praha.

Dubnové akce školky

Dne 5.4.2018 proběhla další pravidelná návštěva městské knihovny. Děti se zde pod vedením paní knihovnice učí zacházet s knihami a poslouchají poutavé příběhy. I tentokrát byli všichni nadšení a již se moc těší na příští setkání.

V tento den na naše předškoláky čekala také olympiáda v ZŠ Krátká. V dopoledních hodinách si mohli budoucí prvňáčci procvičit své dovednosti při plnění úkolů s doprovodem našich učitelek a odpoledne se svými rodiči, kdy jim bylo mimo jiné umožněno si zadovádět v místním bazénu.

Ve středu 11.4.2018 se děti zúčastnily akce na zámku v rámci projektu START: "Bezpečnost je základ". Na zámek přijeli za dětmi policisté, strážníci i hasiči. Vystoupení hudebního divadla "HNEDLE VEDLE" sklidilo velký ohlas, stejně jako možnost vyzkoušet si a podrobně prohlédnout výstroj, výzbroj a dopravní prostředky IZS (Integrovaného záchranného systému). Celou akci zakončila ukázka výcviku policejních psů.

Vynášení Morany

Na Zelený čtvrtek 29.3.2018 čekalo na děti z naší školky další překvapení. Po zasněžené Škaredé středě a hledání pokladu jsme se rozhodli pomoci jaru a šli jsme vynést Moranu. Za zpěvu lidových písní a říkadel odplavala s velkou slávou Morana po potoce pryč.

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladuVe středu 28.3.2018 jsme podnikli tajuplnou cestu plnou dobrodružství při hledání pokladu. Velikonoční zajíček se dětem za jejich snažení odměnil. Všichni jsme se radovali ze sladkého nálezu.

Workshop na téma jak využít poslední měsíce před zápisem do ZŠ

Workshop na téma jak využít poslední měsíce před zápisem do ZŠDne 5. února 2018 se konalo pokračování workshopu pro děti a rodiče na téma: Jak využít poslední měsíce před zápisem do ZŠ.
Mgr. Otevřelová, kterou mateřská škola pozvala, ukázala rodičům a dětem, co by měl umět prvňáček, aby se mu ve škole dařilo. Zkušená speciální pedagožka a psychoterapeutka provedla rodiče i děti těmito oblastmi: zrakové vnímání a paměť, sluchové vnímání a paměť, motorika - grafomotorika, řeč, vnímání času a prostoru a matematické představy; a poradila, co ještě doma trénovat, aby děti byly připravené na pokračování ve vzdělávání v základní škole.

Soutěž o nejhezčí vánoční stromek

Předškoláci ze třídy Barviček z MŠ U JABLÍČEK obsadily 1. místo ve zdobení vánočního stromku u ZŠ Petlérská. Za peníze, které vyhrály si koupí do třídy Barviček pomůcky a hračky.

Lesní pedagogika

Ve středu 6. prosince se děti z "barvičkové" třídy vydaly na besedu s panem Hroudou, kde se dozvěděly, jak vypadá les v zimě. Byla jim ukázána vypreparovaná zvířata a shlédly krátký film o zpracování dřeva. Každé dítě na závěr dostalo omalovánky a pastelky. Děti byly z besedy velmi nadšené.

MÚSS

Ve středu 6. prosince navštívily děti ze třídy Berušek Městský ústav sociálních služeb. Prohlédly si zde výstavu vánočních předmětů, které vyrobili obyvatelé tohoto domova. Dětem i paním učitelkám se výstava moc líbila.

Zdobení vánočního stromku

V pondělí 27. listopadu se děti ze třídy "Barvičky" zúčastnily soutěže o nejhezčí výzdobu vánočního stromečku u 4. ZŠ. Ozdoby na stromeček děti vyráběly společně s některými rodiči v mateřské škole a právě v pondělí daly jejich stromečku nový červeno-stříbrný kabátek. První tři nejhezčí stromečky budou oceněny finanční odměnou.

Strašidlácké běsnění

Dne 2. listopadu si 23 dětí ze třídy Barviček uspořádalo akci "Strašidlácké běsnění". Akce byla se uskutečnila na motivy stále populárnějšího svátku Halloween. Děti přišly v různých strašidláckých maskách a převlecích. Součástí akce bylo samozřejmě dlabání dýní, dále výroba netopýrů z papíru a textilu. Děti také zpívaly, tančily a na závěr byla vyhlášena soutěž o nejděsivější strašidlo.

Beseda s ilustrátorem A. Dudkem

30. října se dětem ze tříd Barviček a Žabiček naskytla příležitost setkat se s ilustrátorem A. Dudkem. Tuto příležitost využily a setkání se uskutečnilo v naší městské knihovně. Téma, které se neslo celým setkáním, bylo "Cesta kolem světa". Autor svým naučným vyprávěním zaujal nejen děti, ale také paní učitelky. Všichni se na závěr zapojili do zajímavé a poučné diskuze.

Cesta za pokladem

Dne 17. října se 17 dětí ze třídy Berušek vydalo na cestu za pokladem. Nález pokladu byl až samotným vyvrcholením celé akce. Nejprve děti musely překonávat různé překážky a plnit úkoly. Zpívaly, vytleskávaly rytmus melodie a pozorovaly, jakým způsobem se příroda na podzim mění. Z nalezeného pokladu měly děti obrovskou radost.

Kouzelník

V pondělí 9. října k nám do školky zavítal kouzelník s představením "Kouzla s předměty a bublinami." Kouzelník nechával zmizet určité předměty a poté je znovu přičaroval. Kouzlil i s kartami a penězi. U některých kouzel asistovaly děti i paní učitelky. Pak se pustil do tvoření malých i velkých bublin. Kouzelník také schovával děti do bublin. Všem se představení moc líbilo.

Workshop na téma školní zralosti

27.11. 2017
Workshop na téma školní zralostiDne 21. listopadu 2017 se v MŠ U jablíček konal pro rodiče workshop na téma školní zralosti a rodiče dostali informace k tomu, jak využít poslední rok ve školce pro budoucí úspěch prvňáčků. Workshop vedla Mgr. Hana Otevřelová, speciální pedagožka a psychoterapeutka, její tipy a rady můžete najít na stránkách www.hanaotevrelova.cz. Pokračování workshopu MŠ plánuje 5. 2. 2018.

Pohádky a legendy spojují (projekt START)

16.11. 2017
Pohádky a legendy spojují (projekt START)Dne 13. listopadu pokračovaly ve všech mateřských školách adaptační programy. Děti s učitelkami plnily úkoly, které vyplynuly z akce, konané 11. října na zámku: Pohádky a legendy spojují. Proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže dětí a děti samostatně hrály pohádku s vlastnoručně vytvořenými loutkami a kulisami. Všichni aktéři zaslouží pochvalu.

Květnové akce MŠ U Jablíček

31.05. 2017
V pátek 9. května jsme se vydali na procházku do zámeckého parku. Hlavním tahákem bylo pozorování nových pávů, ale také poznávání tamní flory a fauny. Děti se učily poznávat stromy, keře, květiny a také jsme pozorovali na řece Ohři kachny.

Dne 16. května byla hlavní náplní dne návštěva pastvin v Ciboušově. Pozorovali jsme a počítali koně, dále jsme si prohlédli místní jízdárnu, stáje a zmíněné pastviny.

Téhož dne jsme se vydali na stezku Lesů ČR. Pojmenovali jsme společně prakticky všechny stromy, a to jak za pomocí vlastních znalostí, tak díky informačním tabulím. Kromě toho jsme po cestě pozorovali další rostliny a sledovali plody na některých ovocných stromech (jabloň, třešeň). Celý program jsme zakončili soutěží v hodu dalekém - šiškou.

Modrá středa - Den vody (Barvičky)
V rámci barevného týdne jsme ve třídě Barviček ve středu 24. května zažili krásné vodní radovánky. A to i přes nepřízeň počasí. Začali jsme hned zrána, kdy jsme se naučili skládat parník z papíru. Nakreslili a vystřihli jsme si i pár rybiček. Na zem jsme rozprostřeli velikou čtvrtku a prstovými barvami (samozřejmě v odstínech modré) jsme ji celou pomalovali a vytvořili si tak vlastní moře. Do moře jsme nalepili naše parníky a rybičky a na úplné dno i chaluhy a mušličky. Poté jsme si povídali o tom, jak je pro nás voda důležitá, zahráli jsme si na koloběh vody a ukázali si fotky a videa Mumlavských vodopádů. Celé vodní dopoledne jsme zakončili v lesíku za Dlouhou ulicí, kde jsme v potoce vypustili naše parníky. V potoce ale nebylo moc vody, proto většina parníků ztroskotala. Všechny potopené koráby jsme samozřejmě z potoka vylovili a vyhodili.

4. ročník výtvarné výstavy na klášterecké radnici

4. ročník výtvarné výstavy na klášterecké radniciZveme Vás na slavnostní vernisáž výtvarné výstavy všech mateřských škol, která se uskuteční ve středu 10. května 2017 v 15:00 hodin ve 2. patře klášterecké radnice.

Masopustní rej masek

Dne 23. února se v MŠ v Lípové ulici konal velký masopustní rej masek. Děti přišly v maskách již ráno a celé dopoledne prožily při různých soutěžích na jednotlivých třídách. Prošly si postupně stanoviště po celé školce a procvičily si například postřeh při házení míčků na cíl, soustředění a jemnou motoriku při plnění dalších úkolů, které si pro ně připravily paní učitelky. Nakonec si všichni čarodějové, loupežníci, piráti, ale i princezny, berušky či myšky společně zatancovali a zazpívali a domů odcházeli se sladkou odměnou a drobnými dárečky...

Masopustní pochod masek

Masopustní pochod masek

V úterý 21. 2. 2017 se uskutečnila společná akce všech mateřinek - MASOPUST.
Masopustní pochod byl velmi zdařilý, maškarní úterý bylo zábavné pro děti i dospělé. Díky patří učitelkám, všem dětem i rodičům, kteří s přípravou masek pomáhali.
Pochod povolil oficiálně pan starosta, kterému jsme na oplátku věnovali větvičku s jitrničkami a koláčky. A tak se zrodila nová tradice.

Putování za Mrazíkem (Barvičky)

Tato akce se uskutečnila 13. ledna v lesíku za "Vyhlídkou" a účastnilo se jí celkem 18 dětí. Hlavním cílem, na který se děti těšily, bylo samozřejmě hledání pokladu, které však bylo až vyvrcholením celé akce. Předtím děti plnily úkoly, jako třeba zpívání nebo házení sněhových koulí na cíl. Krmily zvířátka, případně jim krmivo v lesíku zanechaly. A v neposlední řadě zdobily stromky v lese řetězem, který si předtím ve třídě vyrobily a jenž byl vytvořen z jablek a mrkví. Poté již došlo na ono zmiňované hledání pokladu, po jehož nalezení bylo každé dítě odměněno drobností v podobě hračky.

Putování za zvířátky (Sluníčka)

Tato akce se konala 12. ledna v lesíku za ulicí Dlouhá a zúčastnilo se jí 8 dětí. Jak již název napovídá, tak hlavním tématem bylo seznámení se zvířátky. Děti například pozorovaly stopy ve sněhu a měly poznat, které stopy jsou lidské, které zvířecí a ty zvířecí případně konkretizovat. Dále pozorovaly ptáčky a také jim donesly nějaké krmení. Konkrétně to byly třeba lojové koule, které děti zavěsily na větve stromů. Pozorovaly částečně zamrzlý potůček a z dálky sledovaly, jestli v něm neuvidí nějakou rybu. Počasí bylo nádherné, takže si to děti užily.

Vánoční besídky

Vánoční besídky

Dne 13.12.2016 proběhlo ve třídě Žabiček vánoční aranžování společně s rodiči a dětmi. Akce byla velmi zdařilá, děti i rodiče si odnesli domů vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu na vánoční stůl – viz fotogalerie.

14. 12. proběhly vánoční besídky ve všech třídách MŠ.

Děkujeme p. Heleně Hájkové za krásně vyzdobené, vlastnoručně vyrobené perníčky, kterými obdarovala všechny děti ve třídě Žabiček.

Poděkování patří i p. Veronice Frajbišové za mikulášské balíčky pro děti ze třídy Berušek.

Ve třídě Sluníček děkujeme p. Ludmile Maršálkové za dárkové balíčky pro všechny děti ze třídy.

Podzimní minidrakiáda

Dne 19. října se uskutečnila „Minidrakiáda" - akce pro děti a rodiče z mateřských škol U Jablíček a Stonožka. Pořadem  provázel Dendy Rybička a dětem zpívala INKA Rybářová. Všichni se náramně bavily, nejvíce děti, které si vyrobily svého draka ve školce, ale i rodiče, pro které paní kuchařky z MŠ Školní připravily ochutnávku netradičních pomazánek spolu s recepty, které poskytlo vedení školní jídelny. Touto cestou bychom chtěli vyjádřit poděkování sponzorům, kteří na akci finančně přispěli. Děkujeme ale i všem účastníkům, přátelům školy a těm, kteří nás podporují a dlouhodobě s námi spolupracují.

Podívejte se na fotogalerii na webových stránkách MŠ!

 

Letové ukázky dravých ptáků

Dopoledne ve čtvrtek 12. května se děti ze všech mateřských škol sešly na prostranství hřiště pod 1. ZŠ, kde si vyslechly zajímavou přednášku o vzácných dravcích a sovách, o jejich životě v přírodě: kde žijí, čím s živí, který pták je denní a který noční, jak loví apod. Děti zaujaly především letové ukázky puštíka a sýčka. Některé děti obdržely za prokázání znalostí pexeso či obrázky dravců a do školky si společně odnesly krásný kalendář dravců, které na vlastní oči viděly.

NÁSTĚNKA

Volná pracovní místa

Přijmeme učitelku MŠ do běžné třídy. Požadujeme kvalifikaci podle § 6 odst.1 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění. Nástup možný od 1. 1. 2020.
V případě zájmu posílejte životopis na adresu ředitelství: reditelka@ms-klasterec.cz

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/msklasterec/

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče - DŮLEŽITÉ.

Platba stravného

Provozní řád školní jídelny včetně informací o platbě stravného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Veřejné zakázky a smlouvy

HOME -  Mateřská škola Klášterec nad Ohří
Mateřská škola stonožka
Mateřská škola duha
DOMŮ
MŠ U Jablíček     MŠ Bruslička     MŠ Sluníčko     MŠ Duha     MŠ Stonožka     FOTOGALERIE

Created by © 2011-2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign