logotyp

Akce MŠ Stonožka

Otevření nové školní zahrady v přírodním stylu

Dne 24.10.2019 proběhlo ve školce Stonožka slavnostní otevření nové zahrady. Přítomni byli zastupitelé města včetně starosty pana Drozda, ředitelky MŠ paní Vlkové a další hosté. Uvedení do provozu proběhlo slavnostním přestřižením pásky a krátkým vystoupením dětí ze 3. třídy Včeliček. Poté si všechny děti mohly vyzkoušet a prozkoumat nové prvky na zahradě: smyslový chodník, klouzačky, myší domeček, zvonkohru, kreslící tabuli, pexeso, hmyzí domek či lezeckou stěnu.
V odpoledních hodinách se konalo slavnostní otevření pro rodiče s dětmi za přítomnosti vedení MŠ a učitelek z této školky s doprovodným zábavným programem Tomáše Bartáka. Počasí nám přálo, a tak zahradou zněly krásné písničky, při kterých si zazpívali rodiče, děti i učitelky a přilákaly i děti z okolí. Všichni zpívali a tančili. Děkujeme za hojnou účast, na školní zahradě to jen žilo.

Prohlídka kláštereckého zámku

V rámci projektu START dne 10.6.2019 navštívila naše školka Stonožka - děti ze třídy Včeličky, Motýlci a Mravenci - zámek v našem městě. Měly možnost vidět jeho prostory se starobylým nábytkem, křišťálovými lustry, knihovnou, prohlédnout si sbírky porcelánu od počátku jeho historie: zvířátka, sošky z porcelánu i užitkový porcelán a sbírky vzácných kamenů. V areálu zámku jsme viděli páva a páví holuby, u budovy Sala terrena si děti prohlédly sochy představující kontinenty a roční období. Podívali jsme se i do thunské hrobky. Dále děti poznaly ještě další památky a zajímavosti cestou na náměstí a do parku: žebráckou bránu, Morový sloup nebo sochu "Andělův dech". Zvláštní poděkování patří zámecké průvodkyni, která vykládala dějiny formou blízkou dětem.

Světový den vody

V pátek 22.3.2019 jsme ve třídě Včeliček oslavili Světový den vody. V tento den jsme všichni přišli v modré barvě a moc jsme si ho užili. Děti se o vodě dozvěděly informací, např. jaká voda může být, jaké živočichy ve vodě najdeme, kde všude vodu najdeme, jak je pro nás důležitá, ale i v jakých situacích pro nás může být nebezpečná. Celý den se nesl především v podobě pokusů s vodou, které děti vysloveně nadchly. Dětem se líbily především pokusy, kde viděly rozdílnou hustotu vody a oleje, vytvořený kopeček z vody ve skleničce plné kancelářských sponek, vybuchlou sopku, která chrlila lávu, nafouklou rukavici na sklenici a spousty dalších pokusů.

Hodina pohybu navíc

Bruslení v tomto školním roce bylo dne 20.3.2019 zakončeno karnevalem na ledě. Děti si vyrobily škrabošky v podobě zvířátek a poslední den na bruslích si náležitě užily. Poslední hodina se také nesla ve volnějším stylu. Děti si zasoutěžily a zahrály hry. Nakonec byly oceněny účastnickým listem a malou sladkou odměnou...

21.3.2019 jsme zahájili pohybové hry, na které budeme docházet každý čtvrtek. Děti byly z první hodiny nadšené a už se těší na další týden. Při pohybových hrách se děti naučí lépe koordinovat své tělo, zdravé soutěživosti a všemožným pohybovým dovednostem. Na první hodině se děti seznámily s novým prostředím a s trenéry, kteří se jim budou po celou dobu činnosti věnovat, poté si zahrály pár her a zasoutěžily ve štafetových hrách.

Masopustní pochod kláštereckých mateřinek

Masopustní pochod kláštereckých mateřinekJiž třetím rokem se dne 5. března 2019 uskutečnil Masopustní pochod kláštereckých mateřinek. Průvod odstartoval tradičně od ZŠ Krátká, prošel kolem MÚSS, kde byla krátká zastávka s písničkou a tancem, obyvatelé domova seniorů všem zamávali a děti pokračovaly dál, kolem ZŠ Školní do cílového prostoru Panorama. Tam zazpívaly, zatančily a obdržely sladkou odměnu od šikovných kuchařek ze školní jídelny. Celkem se zúčastnilo masopustního pochodu zúčastnilo na 300 účastníků.

Vystoupení v Domově seniorů

Ve středu 19.12.2018 byly děti z MŠ Stonožka zpříjemnit vánoční dopoledne seniorům z místního Domova s pečovatelskou službou. Děti babičkám a dědečkům zazpívaly, zarecitovaly i zatančily. Na konci programu jsme si všichni společně zazpívali tradiční známé vánoční koledy. Dopoledne bylo velmi příjemné a v očích seniorů se blýskala radost a štěstí z naší krátké návštěvy, kterou určitě v příštím roce opět zopakujeme. Na závěr jsme si vzájemně popřáli krásné Vánoce a hlavně zdraví do Nového roku, protože to je v životě to nejdůležitější, ať jsme v jakémkoliv věku. Děti rozdaly přáníčka a dárečky, které jsme si společně pro seniory vyrobili a i děti byly odměněny sladkou odměnou...

Povídání o korunách stromů

Dne 1.11.2018 proběhlo v tělocvičně MŠ Stonožka divadelní představení divadla "Letadlo". Pohádka byla o ročních obdobích s tematickým zaměřením na podzim.
Děti měly možnost s hercem spolupracovat. Pomocí dobrého námětu, velmi pěkných rekvizit a pomůcek se do rolí plně vžily. Děti viděly neživé vlaštovky, veverku, strakapouda, na obrázcích určovaly druhy hub. Sbíraly houby v lese a poznávaly krásy podzimní přírody. Pohádka byla doplňována pěknými písničkami. V závěru se děti rozloučily v doprovodu draků a společně zazpívané písničky.
Divadlo se všem líbilo, děti se i mnohé dozvěděly, v pohádce si zahrály a pobavily se.

Drakiáda 2018

Drakiáda 2018Čtvrteční odpoledne 18.10.2018 patřilo dětem, rodičům a drakům. Projekt START umožnil společné setkání všech na Drakiádě. Počasí této akci přálo a všichni přítomní se dobře bavili u plnění různých úkolů, za které děti dostaly i odměnu.

Dopoledne s fotbalem

Dopoledne s fotbalemDne 11. 10. 2018 se děti mateřských škol z Klášterce nad Ohří účastnily akce pořádané TJ SPARTAK Perštejn, kterou zajišťoval pan Jiří Čihák.
Pro 80 dětí, které přijely na fotbalové hřiště, bylo připraveno 12 stanovišť k procvičení pohotovosti a zručnosti při hře s fotbalovým míčem. Organizačně bylo vše perfektně připraveno, dětem se věnovali profesionální fotbalisté - spolupořadatelé akce z Fotbalové asociace ČR.
Za své sportovní výkony obdržely děti medaile, náramky a sáčky s odměnou.
Dětské obličeje zářily jako sluníčko, které svítilo na hřišti celé dopoledne.
Děkujeme pořadatelům.

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškolákyDne 20.6.2018 proběhlo v kulturním domě pasování a zároveň i rozloučení s předškolními dětmi z mateřských škol U Jablíček a Stonožka. Pro děti byl připravený pestrý program pod vedením pana Tomáše Bartáka z hudebního divadla Hnedle vedle.
Děti byly krátce prozkoušeny ze svých znalostí a dovedností. Následně byly stužkovány a pasovány na školáky a na závěr učinily krok pravou nohou, kterou měly zahájit šťastné a úspěšné životní období, které je čeká.
Celá akce se velmi vyvedla, děti si zatančily se svými rodiči i s učitelkami. Kolektiv obou školek přeje všem předškolákům hodně štěstí v nové životní etapě!

Papoušci ve školce

Dne 18.6.2018 proběhla v MŠ Stonožka ukázka exotického ptactva a malých opiček. Děti mohly vidět, jak vypadá výcvik jednoho z největších papoušků této planety, a to například: válení sudů, pozdravení dětí i let na povel. Děti si papoušky mohly pohladit a vyzkoušet si je nakrmit. Dozvěděly se spousty nových informací. Děti se s papouškem na závěr vyfotily a odcházely s nadšením.

Berušky - besídka pro maminky

Berušky - besídka pro maminkyVe třídě Berušek proběhla besídka pro maminky.

Beseda s myslivcem

MŠ Stonožka, Školní ul. – třídy předškolních dětí – Včeličky, Motýlci a Mravenci se dne 10.5.2018 zúčastnili besedy na Lesní správě v Klášterci nad Ohří, kterou nás provázel pan Petr Hrouda.
Zprvu měly děti vypracovat pracovní list „Hledej věci, které do lesa nepatří". Následovalo vyprávění o lese – z čeho vyroste strom, co se vyrábí ze dřeva, druhy stromů, jejich plody, co patří do lesa, zvířátka v lese, úloha myslivce, dále ukázka hadích kůží, paroží, kůže z lasičky, obrázky zvířat a preparovaná zvířata. Děti měly možnost si vše osahat, klást různé otázky, na které chtějí znát odpověď; vše jim bylo vhodně k jejich věku vysvětleno.
Děti hádaly dle zvuku a projevu druhy zvířat a ptáků.
V závěru si zahrály hru „Na ještěrky".
Beseda byla pro děti velkým přínosem v rámci poznávání lesů a přírody vůbec, vyprávění děti velmi zaujalo, při hře „Na ještěrky" se náležitě vydováděly.

 

Návštěva knihovny

Návštěva knihovnyDěti z naší školky pravidelně navštěvují Městskou knihovnu v Klášterci nad Ohří. Fotografie zachycuje nedávnou návštěvu dětí ze třídy Berušek.

Divadelní představení ve školce

Dne 25.4.2018 proběhlo v MŠ Stonožka divadelní představení s názvem "Čarodějnice". Děti si společně zatančily, zazpívaly a především se zasmály vtipnému programu dvou herců. Divadlo se všem moc líbilo a těšíme se opět na nějaké další představení.

Pozorujeme ptačí svět

Pozorujeme ptačí světDěti ze třídy Berušek prožili krásné dopoledne na vycházce dne 11. dubna, kdy pozorovaly a poslouchaly ptáky...

Kniha očima dítěte

Děti z MŠ Stonožka – ze třídy Motýlků se zúčastnily výtvarné soutěže pořádané Městskou knihovnou v Klášterci nad Ohří na téma "Kniha očima dítěte". Děti vytvořily společnou knihu - zvířátkové lepolero: "O červené Karkulce".
Dne 27.3.2018 byla výstava v knihovně zahájena hudebním vystoupením dětí z MŠ Stonožka. Ocenění získala Natálie Šťástková spolu s ostatními dětmi ze třídy Motýlků, které se na obrázkové knize podílely. Přítomni byli i rodiče dětí, kteří si odnesli příjemný zážitek.

Hledání velikonočního pokladu

Dne 26.3.2018 byl pro děti ze 3. třídy Včeliček připravený program hledání velikonočního pokladu, který schoval velikonoční zajíček někde v areálu Aquaparku. Úkolem dětí bylo podle zelených fáborek najít barevná vajíčka, na kterých byly napsané úkoly, které děti musely splnit a posunout se tak blíže k pokladu. Poklad děti našly a jejich radost byla veliká.

Den vody

Dne 22.3.2018 děti ze 3. třídy Včeliček oslavily v rámci projektu Světový den vody. Dozvěděly se, jak je voda nezbytně důležitá pro náš život, ale i to, jak může být voda nebezpečná. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi slanou a sladkou vodou, také rozdíl mezi vodami stojatými a tekoucími a jaké ryby kde žijí. Následovaly pokusy a experimenty, kde děti mohly sledovat různou hustotu tekutin vléváním vody do oleje nebo explozi sopky vytvořené z modelíny, sody a octa, nafouknutí rukavice pomocí vzniklého oxidu uhličitého, naplnění sklenice vodou a kancelářskými sponkami vzniklý kopeček z vody a spousty dalších pokusů. Dětem se projekt "Den vody" velice líbil a pokusy je bavily a zajímaly.

Ukázka psího výcviku

V úterý 20.3.2018 byla v MŠ Stonožka představena Julinka, fenka plemena psa Border Kolie. Julinka dětem předvedla, jak je poslušná a co se všechno se svou paničkou naučila. Předvedla, jak umí proskakovat obručemi, aportovat, válet sudy, házet kruhy na značku a spousty dalších "psích kousků". Dětem se výcvik velice líbil a všichni jsme se velmi nasmáli.

Prohlídka základní školy

Dne 19.3.2018 se vydali předškoláci z MŠ Stonožka na prohlídku Základní školy v Petlérské ulici (4. ZŠ). Pro děti byl připravený pestrý a zajímavý program. Děti poznávaly formy výuky, které je budou čekat při nástupu do základní školy. Na každém stanovišti, připraveném žáky 5. třídy ZŠ, byl pro děti přichystán úkol, za jehož správné splnění dostaly odměnu. Dětem se plnění úkolů dařilo, proto jejich největší odměnou na závěr bylo hraní ve veliké herně v Dětském centru Volňásek. Děti odešly spokojené a na vstup do základní školy natěšené.

Naše město

14.03. 2018
Naše městoDěti ze třídy Včeliček v MŠ Stonožka se zapojily do vyhlášené výtvarné výstavy všech školek s tématem "NAŠE MĚSTO". Vyrobily 3D projekci, ve které se snažily vytyčit vše, co je pro naše město podstatné a skutečné. Děti společná práce, na které pracovaly po kouskách celý měsíc, bavila a z výsledku byly nadšené. Těší se, až se společně se svými rodiči na zmiňovanou výstavu vydají a ukáží jim, jak krásně se jim práce vyvedla.

Míčové hry (projekt Hodina pohybu navíc)

Míčové hry (projekt Hodina pohybu navíc)Každou středu dochází děti ze 3. třídy Včeličky MŠ Stonožka do tělocvičny na Městský stadion v Klášterci nad Ohří. Pod vedením trenéra se učí novým pohybovým schopnostem a dovednostem. Pro děti je vždy připravený pestrý program plný pohybu a aktivit. Děti vždy odchází nadšené a těší se na příští hodinu.

Tvoření z modelíny

Tvoření z modelínyDěti ze třídy Berušek rády tvoří z modelíny...

Krmení zvířátek

Krmení zvířátekDne 20. 2.2018 v rámci dopoledních činností krmily děti ze třídy Berušek dobrotami zvířátka v místním lesíku.

Vánoční vystoupení v domově pro seniory

Dne 20.12.2017 si děti z Mateřské školy Stonožka připravily pro seniory z místního domova vánoční vystoupení. V domově na nás čekalo milé a vlídné přivítání od babiček, dědečků i zaměstnanců. Děti si připravily program plný zpěvu, recitace a tance. Na závěr našeho programu, při zpěvu notoricky známých vánočních koled, se k nám přidali všichni přítomní a vytvořili jsme tak krásnou vánoční atmosféru. Po velkém potlesku děti rozdaly seniorům připravené dárečky, které vyrobily v MŠ, a to andělíčky a přáníčka. Na oplátku i děti dostaly dárečky, které vyráběli klienti domova. Všem se nám to moc líbilo a určitě si opět v nejbližší době něco pro babičky a dědečky připravíme.

Bruslení

Každý čtvrtek dochází děti z Mateřské školy Stonožka na výuku bruslení. Dětem se sportovní aktivita velmi zalíbila. Učí se základům bruslení především formou hry. Zpočátku děti bruslily s pomocí hrazdiček, ale nyní jsou skoro všechny děti bez jakékoliv opěry a krásně se rozbruslily. Pod vedením trenérů Petra Mikeše a Ondřeje Páleníka jsou děti v nejlepších rukou. Tímto jim mnohokrát děkujeme a těšíme se na další čtvrtky strávené na zimním stadionu.

Drakiáda

16.11. 2017
Dne 14.11.2017 jsme si na 3. třídě Včeličky uspořádali Drakiádu. Děti si samy vyrobily z papíru dráčka. S dráčky jsme cvičili, soutěžili, i zatančili na reprodukovanou hudbu. Děti si přinesly z domova létající draky, které jsme společně pouštěli při pobytu venku. Hádali jsme, který létá nejvíce vysoko. Děti byly pochváleny, odměněny "Diplomem za draka" a malým dárkem.

Muzikoterapie

03.11. 2017
Začátkem měsíce listopadu se v naší MŠ Stonožka konalo vystoupení se starobylými rytmickými a hudebními nástroji, které vedla paní Šestáková. Děti s nimi byly seznámeny, mohly si je vyzkoušet a zahrát na ně – tibetské mísy, sluneční buben, oceánský buben – zvuk šumění moře, africký buben Djembe, dešťová tyč aj. Děti s velkým zájmem spolupracovaly, soustředěně vnímaly zvuky všech nástrojů, v jejichž doprovodu si i zazpívaly. Měly možnost si vyzkoušet masáž zad pomocí kalimby – malý strunný nástroj si vyzkoušely i paní učitelky.
Na závěr jsme si všichni zazpívali v doprovodu klavíru. Muzikoterapie působila na děti celostně – uvolnila napětí, hudba, rytmus a zvuky byly prostředkem vzájemné komunikace.

Halloween v MŠ

03.11. 2017
Halloween v MŠDne 1.11.2017 děti ze třídy Včeličky formou projektu oslavily strašidelný svátek Halloween. Společně jsme soutěžili, tancovali a ocenily první tři místa v soutěži za nejstrašidelnější masku, která byla ohodnocena diplomem. Děti vydlabaly dýně a vyrobily si halloweenský lampión. Projektový den se dětem moc líbil a společně jsme se velice nasmály. Už teď se těšíme na příští rok.

Ptačí sněm

01.11. 2017
Dne 30.10.2017 byl pro děti z Mateřské školy Stonožka připraven hudební program "Ptačí sněm". Děti si zazpívaly, zatančily, poslechly si některé zvuky ptactva a naučily se základům notové osnovy. Hudební program byl pestrý a velmi pěkný. Dětem i učitelkám se velice líbil.

Světový den zvířat

18.10. 2017
Světový den zvířatDne 10.10.2017 děti z mateřské školy Stonožka oslavily Světový den zvířat. Celodenní projekt děti velmi zajímal a bavil. Každý si přinesl svého plyšového kamaráda, kterému postavily domeček. Společně jsme si povídali o zvířatech z celého světa a ukázali si jejich obrázky, fotky a poslechli si i jejich zvuky, při kterých jsme se velmi nasmáli. Děti si prohlédly encyklopedie plné různých zvířat. Každý si vyrobil krásnou barevnou kočičku a vybarvil zvířecí omalovánku. Na závěr jsme společně nasypali ptáčkům proso, abychom potěšili aspoň některá zvířátka. Dětem se projektový den věnovaný zvířatům velmi líbil a už teď se těšíme na příští rok.

Drakiáda

18.10. 2017
V rámci projektu START se uskutečnila dne 5.10.2017 akce pro děti pod názvem "Drakiáda".
Byli pozváni rodiče s dětmi všech mateřských škol v našem městě. Pro nepříznivé počasí se konala v tělocvičně zimního stadionu.
Rodiče s dětmi přišli s vyrobenými draky, se kterými děti soutěžily.
Soutěžily v různých disciplínách: běh v labyrintu, chůze ve šneku, poskoky v obručích, hod míčkem na cíl, slalomová dráha. Na každém stanovišti děti obdržely malou odměnu.
V závěru bylo vyhlášení nejhezčích draků, děti byly odměněny malým dárkem a velkou pochvalou.

Bublinování

17.10. 2017
Dne 9.10.2017 proběhlo v MŠ Školní kouzelnické představení – kouzla s předměty a kouzla s bublinami.
Kouzelník prováděl kouzla s balonky (snědl balonkový párek, nechal zmizet některé předměty, znovu je přičaroval), kouzla s kartami, kapesníky a penězi. Ke spolupráci si přizval i děti a p. učitelky. Mezi představeními si děti zazpívaly, zatančily a zatleskaly.
Následovalo "bublinování" – tvoření velkých a malých bublin různého tvaru. Do bublin byly i schované děti – domeček z bublin. V závěru se kouzelnice začarovala do velkého bublinového domečku.
Představení se dětem velmi líbilo, kouzelníky odměnily velkým potleskem.

Vystoupení kroužku aerobicu

26.06. 2017
Děti z MŠ Stonožka – 3. tř. Včeličky předvedly na závěr školního roku vystoupení v aerobicu a step aerobicu pod vedením paní učitelky Jarmily Fricové. Byli pozvaní rodiče, děti z celé naší MŠ, zástupci základní a praktická školy. Připravená sestava se  všem velmi líbila. Děti byly odměněny velkým potleskem a ty, které se přišly podívat, si mohly společně s paní učitelkou Fricovou aerobic vyzkoušet. Odnesly si příjemný zážitek a dobrý pocit z pohybu pro své zdraví. (H. Klačková)

Mezinárodní den dětí

02.06. 2017

Ve čtvrtek 1. června bylo pro děti připraveno dopoledne plné zábavy k jejich svátku. Paní učitelky a asistentky připravily na zahradě překážkové dráhy, barevné tunely, klouzačky. Děti lovily ryby, házely míčky do zvířecích tlamiček, vyzkoušely si jízdu na skluzavce. Řádily ve skákacím hradu, zopakovaly si barvy a zahrály různé hříčky s písněmi. Pohoupaly se na houpačkách, běhaly mezi tyčkami. Za splněné úkoly dostaly razítko na ruku. Vše za doprovodu veselé hudby, která se rozléhala po celé zahradě a děti si v průběhu celého dopoledne i zatancovaly. Nakonec byly děti odměněny nanuky, malým dárečkem a drobnými sladkostmi. Byl krásný slunečný den a děti si jej náramně užily. (J.Fricová)

Beseda na Městské policii

01.06. 2017
Dne 23.5.2017 jsme navštívili s dětmi z MŠ Stonožka (třídy Včeličky, Motýlci, Mravenci a Čmeláci) Městskou policii v Klášterci nad Ohří. Děti byly seznámeny s jejich činností a bylo jim vysvětleno, jak je pro nás všechny důležitá, že nás chrání a je náš kamarád. Měly možnost shlédnout prostory kanceláří, vyzkoušet si kamerový systém. Mohly si na sednout do policejního auta a na motorku, na které se mohly i svézt. Vyzkoušely si zvukové zařízení, vysílačku a pomůcky, které používají policisté ke své práci.
Beseda a prohlídka stanice děti obohatila o další znalosti týkající se bezpečnosti v našem městě. (H. Klačková)

Výlet na farmu

01.06. 2017

Stejně jako vloni, tak i letos jsme se vydali na malý výlet do "Slzavého údolí", kde je farma. Ráno děti přivítal krásný den plný slunce. Všechny třídy se sešly v domluveném čase před školkou.
Děti mohly na ciboušovské farmě pozorovat koně s předvedenou jízdou a skoky přes překážky. Viděly slepice, králíčky, poníky, psy i kapry v rybníce. Sledovaly, jak se sprchuje kůň, který jim předváděl skoky. Prohlédly si stáje, viděly zásoby sena na krmení a hospodářské stroje. Předškoláci si ještě stačili prohlédnout pštrosy a ovce.
Děti se společně občerstvily, nakrmily ryby křupkami a piškoty. Zásoby sušeného pečiva, které děti přinesly, budou mít zvířátka na dlouho.
Výlet se vydařil, všichni byli spokojení a těšili se na oběd. Výletu se zúčastnily i děti z Berušek, které vše zvládly výborně. Už se moc těšíme na další krásné výlety. (J. Fricová)

Soutěž HZS Ústeckého kraje

Soutěž HZS Ústeckého krajeMŠ Stonožka se zúčastnila a zvítězila ve výtvarné soutěži Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje "Jak slon Hugo pomáhá hasičům".
Slavnostní vyhlášení finálových výsledků soutěže proběhlo 22.4.2017 v ZOO Ústí nad Labem. Obrázek Anetky Jáhlové (na obrázku) ze třídy Motýlků získal 2. místo.
Vyhlášení se Anetka zúčastnila spolu se svými rodiči. Kromě krásných věcných cen měla možnost se vyfotografovat se živým slonem Hugem, což pro ni znamenalo nezapomenutelný zážitek. Pro všechny děti a rodiče, kteří byli přítomni, byl připraven bohatý program.

ANETKO, GRATULUJEME!

Beseda s myslivcem

Třídy předškolních dětí - Včeličky, Motýlci a Mravenci - se v úterý 11. 4. 2017 zúčastnily besedy na Lesní správě v Klášterci nad Ohří, kterou nás provázel pan Petr Hrouda.

Zprvu měly děti vypracovat pracovní list „Hledej věci z lesa, popisuj a vybarvi". Následovalo vyprávění o lese – z čeho vyroste strom, co se vyrábí ze dřeva, druhy stromů, jejich plody, co patří do lesa, zvířátka v lese, úloha myslivce, dále ukázka šišek, hadích kůží, paroží, kůže z lasičky, obrázky zvířat, preparovaná zvířata, kameny, větvičky ze stromů. Děti měly možnost si vše osahat, klást otázky, na které chtějí znát odpověď a vše jim bylo přiměřeně k jejich věku vysvětleno. V závěru děti hádaly dle zvuku a projevu druh zvířat a ptáků.

Beseda byla pro děti velkým přínosem v rámci poznávání lesů a přírody vůbec, vyprávění děti velmi zaujalo.

Jízda se psím spřežením

Dne 30. března 2017 proběhla v MŠ Stonožka beseda pro předškolní děti o mushingu neboli jízdě se psím spřežením.
Děti měly možnost vidět vybavení pro muschera (člověka, který řídí psí spřežení) a pro sáňové pejsky – saně, oblečení pro mushera, popruhy i oblečení pro pejska. Vše si děti mohly osahat a vyzkoušet. Hlavním hostem byl modrooký pejsek jménem Balto, s kterým se děti mohly pomazlit a vyfotit. V závěru besedy děti dostaly omalovánku pejska. Beseda děti velmi zaujala.

Buď fit!

Buď fit!

Dne 14. března 2017 proběhlo v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří slavnostní vyhlášení soutěže o nejhezčí a nejzajímavější výtvarnou práci na téma 
"Zdravé jídlo a pohyb je pro naše tělo potřebné, zdravé".

Ocenění získala Anetka Jáhlová ze třídy Motýlků z MŠ Stonožka (v kategorii do 6 let) za obrázek nazvaný "Zdravý dort".
Odměnou vítězům a oceněným byla zdravá mrkev a drobné hračky.

Masopustní pochod masek

Masopustní pochod masek

V úterý 21. 2. 2017 se uskutečnila společná akce všech mateřinek - MASOPUST.
Masopustní pochod byl velmi zdařilý, maškarní úterý bylo zábavné pro děti i dospělé. Díky patří učitelkám, všem dětem i rodičům, kteří s přípravou masek pomáhali.
Pochod povolil oficiálně pan starosta, kterému jsme na oplátku věnovali větvičku s jitrničkami a koláčky. A tak se zrodila nová tradice.

1. místo v mezinárodní výtvarné soutěži

Anežka Holcová ze třídy Motýlků MŠ Stonožka, Školní ul. v Klášterci nad Ohří, získala 1. místo v literární a výtvarné soutěži o cenu Jiřího Šedého „Nejsem na světě sám" s výtvarnou prácí na téma: Zvířata mají srdce.

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo dne 7.12.2016 v prostorách Františkánského kláštera v Kadani. Program probíhal v komorním stylu za účasti fotografa a ilustrátora Jiřího Šedého.   

Halloweenské dopoledne ve školce

Uspořádali jsme pro děti ze školky příjemné halloweenské dopoledne. Děti nanosily různobarevné dýně, dýňové lampičky, podzimní obrázky, škrabošky, tematické knihy a časopisy. Společně jsme vyzdobili tělocvičnu a prožili jsme krásné dopoledne plné hudby, zábavy a soutěží v pestrých maskách.

Neposedná Míša - preventivní pořad pro děti

Děti ze školky se sešly v tělocvičně, kde na ně čekala roztomilá, ale neposedná Míša. Objevil se sice sympatický, avšak nehodný muž Vlastík. Lákal děti za bonbon k sobě, vyzvídal na nich, kde bydlí, jaké mají auto, mobil apod. Nakonec si některé děti samy vyzkoušely, jak by se měly zachovat v obdobných situacích a jak čelit různým nástrahám.

Podzimní minidrakiáda

Dne 19. října se uskutečnila „Minidrakiáda" - akce pro děti a rodiče z mateřských škol U Jablíček a Stonožka. Pořadem  provázel Dendy Rybička a dětem zpívala INKA Rybářová. Všichni se náramně bavily, nejvíce děti, které si vyrobily svého draka ve školce, ale i rodiče, pro které paní kuchařky z MŠ Školní připravily ochutnávku netradičních pomazánek spolu s recepty, které poskytlo vedení školní jídelny. Touto cestou bychom chtěli vyjádřit poděkování sponzorům, kteří na akci finančně přispěli. Děkujeme ale i všem účastníkům, přátelům školy a těm, kteří nás podporují a dlouhodobě s námi spolupracují.

Podívejte se na fotogalerii na webových stránkách MŠ!

Výlet do zooparku

Ve čtvrtek 23. června jsme se probudili do krásného slunečného dne, na který se všechny děti těšily. Dvěma autobusy vyrazily třídy Čmeláčků, Včeliček, Motýlků a Mravenců do chomutovského zooparku, který je svou rozlohou největší v ČR.

Děti prošly téměř celý areál, aby si prohlédly zvířátka, která se jim neschovala před sluníčkem. Viděly spoustu savců – medvědy, jeleny, koně, kozy; ptáků – plameňáky, kachny, husy, labutě, puštíky; i zástupce plazů – ještěrky, želvy, užovky, a další. Nejvíce se dětem líbilo u tuleňů kuželozubých, kteří se předváděli ve svém bazénu.

Chomutovský zoopark patří mezi nejmladší v ČR a je stále vylepšován o různé atrakce pro návštěvníky, zejména pro ty nejmenší. V létě se mohou děti se svými rodiči například po celém areálu projet mašinkou - lokálkou Amálkou, nebo Safari Expresem, který zajíždí do výběhů Eurosafari a jezdí i po setmění. Děti se tak mohou těšit na další návštěvy zooparku i se svými rodiči.

Mezinárodní den dětí

1. června připravily paní učitelky pro všechny děti pestré a zábavné dopoledne k jejich svátku. Děti si zařádily ve skákacím hradu, zopakovaly si barvy a zahrály různé hříčky s písněmi s pestrobarevnými padáky. Pohoupaly se na houpačkách, vyzkoušely si jízdu na skluzavce, prolézaly různými tunely, házely míčky do zvířecích tlamiček, běhaly slalom mezi tyčkami. Vše za doprovodu veselé hudby, která se rozléhala po celé zahradě. Nakonec byly děti odměněny nanuky, magnetkami, tetovačkami a sladkostmi.

Návštěva Městské policie

Navštívili jsme s dětmi ze třídy Včeličky, Motýlci a Mravenci Městskou policii v Klášterci nad Ohří. Děti byly seznámeny s její činností, bylo jim vysvětleno, jak je pro nás všechny důležitá, že nás chrání a je náš kamarád. Děti dostaly možnost vyzkoušet si kamerový systém, policejní auto nebo motorku, zvukové zařízení, vysílačku a další pomůcky, které policisté používají ke své práci. Beseda i prohlídka děti obohatila o další znalosti v oblasti prevence kriminality.


Letové ukázky dravých ptáků

Dopoledne ve čtvrtek 12. května se děti ze všech mateřských škol sešly na prostranství hřiště pod 1. ZŠ, kde si vyslechly zajímavou přednášku o vzácných dravcích a sovách, o jejich životě v přírodě: kde žijí, čím s živí, který pták je denní a který noční, jak loví apod. Děti zaujaly především letové ukázky puštíka a sýčka. Některé děti obdržely za prokázání znalostí pexeso či obrázky dravců a do školky si společně odnesly krásný kalendář dravců, které na vlastní oči viděly.

Den rodin

Den rodinJako každý rok, i letos v květnu proběhly v naší školce besídky ke Dni matek. Ovšem třída Čmeláčků pojala setkání s rodinou neobvykle a pozvala na besídku všechny členy rodiny, včetně prarodičů:
Ve třídě jsme vytvořili rodinný koutek. Děti vyrobily velká papírová miminka, která obklopila fotografie malých dětí a jejich rodin. Nejvíce se líbila velká tabla s obrázky obličejů některého člena rodiny, které děti nakreslily. Den rodin oslavily děti tancováním, básněmi a písněmi, kterými potěšily každého přítomného člena rodiny.
Také v ostatních třídách děti oslavily Den matek. Třída Berušek si připravila program představující, jak se s dětmi pracuje celý rok, a společně s maminkami si děti zatancovaly. Více

Návštěva lesní správy

V úterý 10. května se děti ze třídy Včeliček, Motýlků a Mravenců vypravily do areálu Lesní správy v Klášterci nad Ohří.
V pěkně vybaveném přírodním prostředí si skupina mladších dětí prohlédla informační tabule, vyslechla vyprávění o stromech, prošla se po naučné stezce a nakonec si zahrála hru na lesním hřišti.
Starší děti - předškoláci - besedovaly s lesním pedagogem, který je seznámil s druhy lesních stromů, jak se vysazují a ošetřují. Vyprávěl jim o lesní zvěři, její prospěšnosti pro les i celou přírodou, ale také o tom, co lesu škodí, a přiblížil dětem, jak se o les a vše v něm starají myslivci. Nakonec si předškoláci zařádili při hře "na hady".
Za svou pozornost a šikovnost byly všechny děti odměněny drobnými dárky - balonky, omalovánkami a sladkostmi. Více

Nekupuj - adoptuj!

V rámci projektu – vzdělávacího programu „Nekupuj, adoptuj“ jsme obdrželi na předškolní třídu KOČK-O-MALOVÁNKY – „Pojď si hrát, kreslit a poznávat“.
Vydali jsme se s dětmi na dobrodružnou cestu do světa našich kočičích přátel. Nad omalovánkami jsme si pohovořili o všem, co nás zajímá o kočičím světě -  základních kočičích potřebách, základních znacích o dorozumívání koček, jejich emocí, o péči venkovních koček a kočičích útulcích.  Děti si vybarvily obrázky a vytvořily si kočičí masku. Učily se tak hravou formou zodpovědnosti k přírodě a všemu živému.
Fotografie lze shlédnout ve fotogalerii MŠ Stonožka.

Saně - pes

V měsíci dubnu proběhla v naší školce beseda o jízdě se psím spřežením. Děti se dozvěděly, co to je "mushing" – psí spřežení, včetně promítání fotografií. S sebou si přednášející přivedla  pejska rasy aljašský husky – modrookého kamaráda jménem Balto. Na něm si děti mohly prohlédnout, jak se pejsek obléká do postroje, jakou používá bundičku a botičky při práci v tahu v náročných zimních podmínkách. Děti se mohly s pejskem také pomazlit a vyfotit. Viděly též vybavení pro člověka, který řídí psí spřežení, a mohly si ho samy vyzkoušet. Mohly si vše osahat a posadit se do sání. V závěru děti dostaly omalovánku pejska.
Fotografie lze shlédnout ve fotogalerii MŠ Stonožka.

Beseda s příslušníkem Městké policie

Do naší školky jsme v dubnu pozvali člena Městské policie. Ten děti seznámil s nebezpečími, s nimiž se mohou setkávat. Vysvětlil jim, jak se chovat, když je osloví cizí člověk a laká je, aby s ním někam šly, napadne-li je pes, nebo co dělat, pokud jsou samy doma a zazvoní někdo, koho podle hlasu nepoznají. Děti si vše vyzkoušely a navrhovaly samostatně řešení situací. Nakonec jim příslušník Městké policie ukázal pomůcky, které ve službě používají. Beseda byla pro děti přínosem.     

Fotografie z besedy jsou k dispozici ve fotogalerii MŠ Stonožka.

Výlet na farmu "Slzavé údolí"

Děti z naší školky prožily koncem dubna krásné slunečné dopoledne na farmě v Ciboušově. Před tím, než jsme se vypravily za zvířátky, nanosily děti se svými rodiči do MŠ mnoho sušeného pečiva, jablíček a mrkví. Na farmě děti viděly také překážkovou dráhu pro koně. I jezdkyně na koni se dětem předvedla. Děti se pobavily s poníky, s malými i s velkými králíčky. V rybníce je čekaly kachny a ryby, které s nadšením krmily piškoty. Při zpáteční cestě si prohlédly slepičky a ovečky, v areálu farmy dále zemědělské stroje, přepravník pro koně, zásobníky slámy na krmení a podestýlku. Viděly,  jak se pečuje o koníky, na které se podívaly přímo ve stáji. Výlet se podařil, děti byly nadšené a již se těší na další.
Fotografie z výletu jsou k dispozici ve fotogalerii MŠ Stonožka.

Přivítání jara

Přivítání jaraDne 17. 3. 2016 vystoupily děti z MŠ Stonožka ve zdejším Domově pro seniory.
Děti zazpívaly několik písní v doprovodu kláves a rytmických nástrojů, zatančily a zarecitovaly.

Přispěly tak k příjemné atmosféře a dobré náladě seniorů.
Společně přivítali krásné roční období jara.
Byly odměněny velkým potleskem a dárkem.

Cesta dětí do staletí

Cesta dětí do staletíMěstská knihovna v Klášterci nad Ohří uspořádala výtvarnou soutěž na téma „Cesta dětí do staletí“.
Děti z MŠ Stonožka si vybraly téma „Pravěk“ – kresba, malba, koláž postaviček a zvířátek.

Nejlépe byly ohodnoceny práce Silvie Novotné a Karolíny Riegerové  ze 3. třídy Včeliček.

V knihovně proběhla dne 17. 3. 2016 vernisáž, která byla slavnostně zahájena hrou na trubku a přednesem básní.
Vítězům byly předány ceny za účasti rodičů a pedagogů.

NÁSTĚNKA

Zápis do MŠ

Seznamy přijatých dětí do MŠ podle registračních čísel pro školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Aktuality.

Obnovení provozu MŠ

Školné a stravné plaťte i po obnovení provozu nadále bezhotovostně - po domluvě s vedoucí ŠJ.

Prázdninový provoz

Informace o přerušení provozu jednotlivých školek během letních měsíců naleznete v sekci Aktuality.

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu MŠ Klášterec nad Ohří!

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče - DŮLEŽITÉ.

Platba stravného

Provozní řád školní jídelny včetně informací o platbě stravného naleznete v sekci Informace pro rodiče.
Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign