logotyp

Akce MŠ Stonožka

Zimní období

20.01. 2023
Po novém roce si zimní atmosféru děti vytvořily alespoň ve třídách, protože počasí ji nenavodilo. Děti z 1. třídy si obtiskaly bublinkovou folii na balící papír a vytvořily závěje, poté také udělaly sněhuláky a vyzdobily krmítko pro ptáčky. Získaly nové znalosti ohledně přikrmování ptáčků, naučily se poznat vrabečky a kachny a zašly je do městského parku také přikrmit.

Práce s interaktivní tabulí

20.01. 2023
Práce s interaktivní tabulí
Děti ze 3. třídy Včeličky pravidelně využívají interaktivní tabuli. Rozvíjejí s tím své technické dovednosti a zároveň zábavnou formou procvičují spousty vzdělávacích oblastí. Procvičují si např. předmatematickou gramotnost, grafomotoriku, literární gramotnost, komunikační gramotnost atd. 
Pracují ve skupinách (kde se učí spolupráci a zdravé komunikaci), nebo také individuálně.

Bruslení - předškoláci

20.01. 2023
Bruslení - předškoláciNaši předškoláci i po novém roce naskočili na led v plné parádě. Zdokonalují a získávají nové dovednosti v oblasti bruslení a základů hokeje. Děti si kurzy užívají a vždy odchází nabytý pozitivní náladou. 

Tříkrálová výprava

19.01. 2023
V pátek 6. 1. 2023 zakončily děti z 2. třídy Čmeláčků týden akcí - Tříkrálová výprava. Ve třídě si vyrobily královské koruny a obcházely třídy a prostory MŠ. Svou výpravu zakončily v tělocvičně, kde jim paní učitelky s pomocí asistentky připravily atrakci za odměnu, kterou byl Balónkový bazén se skluzavkou. 

Menší děti z 1. třídy Berušky se s vánočním obdobím rozloučily v pátek 6.1.2023 Tříkrálovým pochodem.

Vánoční besídky

18.12. 2022

Rodiče a prorodiče se sešly 12. 12. 2022 v 1. třídě na Beruškách. Přišly se podívat na krátké představení, které si pro ně jejich ratolesti připravily. Děti předvedly Mikulášské zpívání, zimní a vánoční básně. Děti byly vystrojené a hlavičky jim zdobily ručně šité korunky, které si mohly za odměnu odnést domu. Po vystoupení předaly dětičky dárečky a začala volná zábava. Na stolečkách si mohly děti se svými nejbližšími vyrobit Vánoční ozdobu či kapra. Paní učitelka Froňková jim ozdobila tváře obrázky dle jejich výběru. Atmosféra byla velice příjemná a Vánoční.

V naší tělocvičně se 12. 12. 2022 předvedly rodičům a prarodičům také děti ze 3. třídy Včeliček. Ve třídě si připravily vánoční čelenky na hlavičky a v tělocvičně vyzdobily stromek.  Za doprovodu klavíru bravurně zazpívaly Vánoční písně a naladily tak všechny na Vánoční atmosféru. Sklidily velký “aplaus” a moc si to užily

Vánoční atmosféra v naší školce Stonožce pokračuje i nadále. Ve středu 14. 12. 2022 rodinné příslušníky přivítaly také děti z 2. třídy Čmeláků. Zahájily besídku pěveckým vystoupením, recitovaly vánoční básně a na závěr si s rodiči vytvořily Vánoční ozdoby. Ve třídě vládla klidná vánoční atmosféra, hrály koledy a děti nadšeně provázely své rodiče a společně tvořily. Moc se nám to všem líbilo.

Besídkovou sezónu zakončila na naší školce děti ze 4. třídy Motýlů. Připravily si vánoční písně a básně doprovázené pohybem a tanečky. Společně s rodiči a pedagogy ozdobily vánoční stromeček ve třídě a na závěr byla volná zábava a vánoční tvoření. Děti tvořily s pomocí rodičů dekorace z přírodnin, které si za odměnu mohly odnést domů.

Odstartovaly tak společně předvánoční období, kdy se všichni těšíme na Ježíška.Vánoční knihovna - Včeličky

17.12. 2022
Vánoční knihovna - VčeličkyDne 14. 12. 2022 proběhla v Kulturním centru vánoční beseda v Městské knihovně, které se zůčastnily děti předškolního věku ze třídy Včeliček. Naše úžasná paní knihovnice připravila pro děti nejen knihy, ale také jim předvedla tradice. Rozkrojila jablko, ve kterém se ukázala hvězdička a děti si pod dozorem pustily lodičky ze skořápek od oříšků. Byla ta současně i jejich letošní poslední akce v knihovně. Rozloučily se tím s rokem 2022 a natěšily se na Ježíška.

Vánoční dílničky - Mravenci

17.12. 2022
Dne 12. 12. 2022 předvedly děti z 5. třídy Mravenci své dovednosti, které získaly během uplynulých měsíců v MŠ. Pozvaly rodiče na Vánoční dílničky. Mohly si s rodiči vyrobit zimní oblečení, které vyzdobily vlnou. Dále vyráběly vánoční stromečky z papíru přichycené na špejli. Rodiče jim celou dobu byli na blízku a pomáhali jim. Výrobky se moc povedly a nadšené děti si je odnesly domů.

Zdobení vánočního stromečku s Motýlky

15.12. 2022
Zdobení vánočního stromečku s MotýlkyVánoční stromeček nastrojily děti ze čtvrté třídy Motýlků. 
Ve třídě si s asistencí pedagogů připravily vánoční ozdoby, které pak instalovaly na svůj stromeček umístěný před mateřskou školou.

Bublinování

15.12. 2022
Dne 28. 11. 2022 do naší školky Stonožky zavítal pan "Kouzelník se psem". Dorazil k nám ale bez pejska. Připravil si pro nás totiž pár kouzel, do kterých zapojil nejen paní učitelky, ale i děti. Všichni si zkusili nafukovat a vázat balónky a paní učitelce dokonce protáhl šátek uchem. Poté následovala nádherná bublinová show doprovázená písněmi z dětských disney pohádek. Děti byly ohromené především velkými bublinami, ze kterých pan kouzelník uměl vytvořit např. tobogán, tunel, trampolínů atd....  Poté nechal i jednu z přítomných holčiček zahalit do bublinového tunelu. Představení shlédla celá školka včetně malých Mravenečků a Berušek, které zde musím zmínit. Děti byly pozorné a ukázněné. Ještě aby ne. Show byla tak efektivní, že ji i paní učitelky sledovaly po celou dobu s ústy dokořán.

Tvoření s rodiči - Motýlci

11.12. 2022
Ve třídě Motýlků proběhlo Podzimní tvoření s rodiči. Děti si předem nasbíraly s paní učitelkami přírodninu, se kterou poté pracovaly. Společně vytvořily krásné ozdoby a dekorace, které si potom odnesly domů. Moc jsme si to všichni užili.

Tvoření s rodiči - Čmeláci

První letošní tvoření s podzimním tématem, kterého se mohli zúčastnit i rodiče, se uskutečnilo ve 2. třídě "Čmeláčků". Rodiče své natěšené děti překvapili svým příchodem do třídy, kde už byly nachystané pomůcky a přírodní materiál ke tvoření. Děti pracovaly s listy, šiškami, barvami a rodiče jim pomáhali. Společně jsme si užili podzimní odpoledne a těšíme se na další spolupráci s rodiči.

Hokejový nábor

11.12. 2022
Hokejový náborDo náší MŠ Stonožky dorazili trenéři kláštereckého hokejového týmu "HC Tygři". Přišly děti z větších tříd (Čmeláci, Motýlci, Včeličky) motivovat ke sportu, především k lednímu hokeji. Ukazovali dětem hokejovou výzbroj a různé triky s hokejkami. Děti překvapil a uchvátil především maskot Tygra, který jim rozveselil den. Celou besedu odlehčoval svými legračními kousky. Děti se smály, až se za břicha popadaly. S každým si pak podal ruku. Každé dítě si potom domů odneslo malý dáreček v podobě lízátka a odznaku s logem týmu.

Divadelní představení

11.12. 2022
Děti ze třídy Včeliček a Motýlů navštívily Kulturní centrum, kde shlédly divadelní představení s názvem "Čarovná pastelka". Celé představení bylo hráno jedním mužem, který uměl pracovat s publikem. Sál rozezněl dětský smích. Děti byly nadšené a představení se jim líbilo. I paní učitelky byly pohlceny dějem. Ve třídách poté vedly děti rozhovory s pedagogy a domů odcházely plné nabytých zážitků.

Mikulášská nadílka

07.12. 2022
Mikulášská nadílkaV pondělí 5. 12. 2022 do naší školky Stonožky zavítala dlouho očekávaná návštěva. Mikuláš, který pro nás přinesl  plný koš odměn v podobě sladkostí, ovoce a adventních kalendářů. Doprovázel ho čert, který naše děti pokáral. Ty slíbily, že zlobit nebudou, předvedly naučené básně a písně, díky kterým je naštěstí do pytle nenaházel. Čerta usměrňoval laskavý anděl, který děti (především malé) chlácholil a utěšoval. Naštěstí se ale děti na tento příchod pečlivě psychicky připravily, vyzdobily své třídy a vyrobily si i pekelné čelenky. Vše proběhlo hladce a atmosféra byla i přes prvotní dětské obavy a strachy příjemná.
Tak zase za rok!

Drakiáda Berušky

04.12. 2022
Po celé školce probíhala 4. 11. 2022 akce "Drakiáda". Tyto menší děti měly za úkol podílet se spolu s rodiči výrobou draka doma. Toho nám pak přinesly ukázat do školky. Společně jsme si udělali dračí přehlídku a diskotéku. Ukázali jsme si také, jak vypadá drak sestavený k létání. Vzhledem k počasí jsme ale samotné pouštění draka přesunuli na další týden, kdy jsme se tomuto tématu stále věnovali.

Halloween - Berušky

03.12. 2022
Koncem posledního říjnového týdne jsme společně s dětmi proměnily 1. třídu Berušek na strašidelnou třídu. Děti se podílely na výrobě a instalaci výzdoby třídy. Vytvořili jsme si strašidelný hrad z papírových ruliček, nainstalovali jsme umělé pavučiny, strašidelná zvířátka atd. 26. 10. 2022 se u nás uskutečnil Halloweenský bál. Děti i pedagogové se převlékly do strašidelných masek, které jsme společně během přehlídky ocenili potleskem. Následovala děsivá diskotéka se světelnými efekty. Na závěr jsme se ocenili strašidelnými, ale přesto sladkými odměnami.

Drakiáda Včeličky

04.12. 2022
Drakiáda VčeličkyStejně jako v celé školce, probíhala i na 3. třídě 4. 11. 2022 Drakiáda. Děti si přinesly z domova ručně vyrobené draky, které poté prezentovaly ostatním. Měly za úkol draka vyrobit a ve školce představit a popsat. Každé dítě mělo svého draka jedinečného a společně si snim poté proletěly prostory celé MŠ.

Halloween - Čmeláci

04.12. 2022
Třída Čmeláků se 31. 10. 2022 proměnila ve strašidelné doupě. Děti společně s paní učitelkami a asistentkou oslavily svátek mrtvých a následující dušičky. Děti si do třídy přinesly strašidelné převleky a užily si společně tento den.

Knihovna - Čmeláci

04.12. 2022
Dne 20. 10. 2022 navštívila druhá třída Čmeláků naši městskou knihovnu. Děti se již ve třídě seznámily se zásadami slušného chování v knihovně, které pak paní knihovnici vzorně předvedly. Ta jim za odměnu ukázala knihy a leporela pro jejich věkovou kategorii. Děti byly nadšené a odcházely s úsměvem na tváři.

Bruslení

04.12. 2022
Během prvních měsíců školního roku prošly některé děti z předškolních tříd bruslařským výcvikem v rámci projektu - Hodina pohybu navíc. Byly pod vedením zkušených hokejistů a vyzkoušely si své schopnosti a dovednosti přímo na ledě.

Cesta kolem světa očima dětí

28.10. 2022
Vernisáž výtvarných prací dětí všech MŠ spojená s 50. výročím otevření MŠ Školní
Dne 20.10.2022 uspořádala naše MŠ k tomuto významnému výročí slavnostní výstavu výtvarných prací dětí ze všech mateřských škol v našem městě. 
Vernisáž byla zahájena kulturním programem dětí z předškolní třídy Včeličky. S třídními učitelkami měly připravené pásmo písniček a básniček v doprovodu klavíru. Kulturního vystoupení se zúčastnil i starosta našeho města Ing. Štefan Drozd, další zástupci zřizovatele a v odpoledních hodinách rodiče a další hosté. Všem přítomným se vystoupení velice líbilo. Děti byly za snahu a velmi povedený přednes pochváleny a odměněny dárkem.

Beseda s myslivcem

18.05. 2022
Beseda s myslivcemVčeličky a Motýlci se dne 11. 5. 2022 zúčastnili besedy na Lesní správě v KLášterci nad Ohří, kterou nás provázel p. Petr Hrouda. 
Děti velmi zaujalo vyprávění o lese - z čeho vyroste strom, co se vyrábí ze dřeva, druhy stromů, jejich plody, co patří do lesa, zvířátka v lese, úloha myslivce.
Následovala ukázka hadích kůží, paroží, kožešiny z lasičky, obrázky zvířat a preparovaná zvířata. Děti měly možnost si na vše sáhnout, klást různé otázky, na které chtějí znát odpověď. Vše jim bylo vysvětleno vhodně k jejich věku. 
Děti hádaly dle zvuků a projevů druhy zvířat a ptáků. V závěru si zahrály hru "Na ještěrky".

Veselé hraní na zobcovou flétnu

17.01. 2022
Veselé hraní na zobcovou flétnuDěti z oddělení Motýlků začaly zkoušet na zobcovou flétnu první písničku:" Foukej, foukej větříčku" Do notového domečku se nám postupně nastěhovala nota H -"Hastrmánek" a nota A - "Amálka".  Postupně jsme odbourávali strach a obavy z hraní na flétničky zařazováním různých pomůcek k rozvoji dechu (větrníky, stuhy, foukání brčkem do vody, turbínky a pod.). Na přání dětí jsme zapůjčily flétny domů, aby mohly zahrát i rodičům.
A čekáme na Vaše ohlasy. Smějící se

Tříkrálová výprava

17.01. 2022
Tříkrálová výpravaVe čtvrtek 6. 1. 2022 vyrazila třída Čmeláků na tříkrálovou výpravu. Děti s nadšením plnily úkoly na zahradě MŠ a na závěr společně našly sladkou odměnu. Celé dopoledne se nám vydařilo a děti byly velmi spokojené.

Ježíškova vnoučata

22.12. 2021
Ježíškova vnoučataDěti ze třídy Čmeláčků předaly v Městském ústavu sociálních služeb přáníčka, perníčky, levandulové překvapení a svícny pro seniory.

Předvánoční čas u Mravenců

17.12. 2021
Předvánoční čas u Mravenců Dětičky se byly podívat na vánoční strom v zámeckém parku, poté zdobily stromečky ve třídě a také ozdobily stromeček i venku na zahradě MŠ. Maminkám vytvořily krásná přáníčka s ozdobičkou. Nakonec k nám dorazil Ježíšek a nechal dětem pod stromečkem nadílku, ze které měly velikánskou radost. Mravenečkové přejí všem veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Video najdete na facebooku školky. Foto zde

Podzim čaruje

10.11. 2021
Podzim čaruje Děti ze třídy Berušek se během dvou týdnů věnovaly tématu "Podzim čaruje".
Vytvořili jsme společně les ve třídě, kde nás navštívil skřítek Podzimníček. Zadal nám úkoly a my jsme se společně učili třídit houby na jedlé a nejedlé (vysvětlili jsme si, proč je nejíme, komu nejedlé houby v lese necháváme, a jak se v lese chovat). Umíme už roztřídit listy dle velikosti, tvaru i barev. Les jsme si vytvořili i v tělocvičně, kde jsme si zacvičily, zazpívali píseň s pohybem o veverce a nakonec jsme opravdový les i navštívili. Všechny děti skřítek za snahu odměnil hračkou a sladkou odměnou.

Halloween u Berušek

29.10. 2021
Halloween u Berušek Dnes proběhlo halloweenské disko na 1. třídě, u Berušek. 
Děti si zatančily, zařádily, také zastrašily a vykoledovaly si sladké odměny a medaile.

Drakiáda ve třídě Motýlků

26.10. 2021
Drakiáda ve třídě MotýlkůV týdnu od 18. do 21. 10. 2021 jsme si na třídě Motýlků uspořádali drakiádu. Děti měly za domácí úkol vyrobit s rodiči papírového draka, kterého na začátku týdne přinesly do školky. Během celého týdne jsme plnili různé úkoly (skládání mašliček, výroba třídního draka, pracovní listy s drakem, omalovánky). Naučili jsme se básničku o drakovi a vyvrcholením byla přehlídka draků a soutěže v tělocvičně. Po splnění všech úkolů dostaly děti na předem připravené dráčky mašličky, diplom, medaile, drobný dárek a sladkou odměnu. Foto zde

Hrátky s podzimem

26.10. 2021
Hrátky s podzimemUspořádali jsme s dětmi 3. třídy Včeliček hrátky s přírodninami, které máme na školní zahradě. Děti zapojily svou fantazii, nasbíraly šišky, listy nebo klacíky, z kterých tvořily různé výrobky. Společně si vytvořily obrázek sluníčka, s nadšením spolupracovaly. Přitom si procvičily: jemnou motoriku, hrubou motoriku, prostorovou orientaci, zrakové a sluchové vnímání. Pozorovali jsme přírodu kolem sebe a její změny. V závěru jsme si přednesli říkanku: "Sbírám, sbírám kaštánky" a zazpívali písničku o podzimu. Akce se dětem moc líbila, čemuž přispělo i krásné podzimní počasí. Foto zde

Levandulování

14.10. 2021
S příchodem podzimu jsme uklízeli úrodu ze zahrady.
  • Tatínkům jsme natiskli barevná jablíčka na prostírání,
  • pro maminky jsme zdobili malbou a tiskáním sáčky naplněné levandulí.

Kouzlení s barvami a přírodninou se všem velice líbila a děti by nejraději vyráběly dárky pro všechny. Voněla celá školka, a tak zbývá jen poděkovat společnosti Klášterecká kyselka za dodané nádherné svazky levandule.

Fotografie najdete zde

Hledání pokladu - MOTÝLCI

21.09. 2021
Hledání pokladu - MOTÝLCI Děti ze třídy Motýlků hledaly poklad. Po cestě plnily různé úkoly týkající se poznávání barev, počítání, zpívání nebo cvičení. Nakonec se jim podařilo najít poklad, ve kterém na ně čekala kamarádka Stonožka Julia,  sladké odměny a další překvapení. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Nábor malých hokejistů

17.09. 2021
Nábor malých hokejistů V tělocvičně naší školky si děti ze třídy Včeliček a Motýlků zacvičily spolu s trenérem HC Tygři Klášterec a maskotem Kubou. Za snahu od něj dostaly malý dárek a byly pozvány, aby se spolu s rodiči zúčastnily ve čtvrtek 23. 9. od 17 hodin sportovní akce na zimním stadionu.

Olympiáda ve třídě Motýlků

28.06. 2021
Ve středu 23.6.2021 proběhla olympiáda třídy Motýlků. I přes nižší počet účastníků byly děti soutěživé, snaživé a nadšené. Po skončení jednotlivých disciplín proběhl na třídě olympijský ceremoniál, při kterém děti obdržely medaile, diplomy a drobnou odměnu. Fotografie najdete zde

Hodina pohybu navíc

28.06. 2021
Pro letošní školní rok skončil projekt "Hodina pohybu navíc" s panem trenérem Mikešem.
Děti na poslední hodině, která se uskutečnila v areálu atletického oválu u zimního stadionu, sportovaly ve třech disciplínách a za své výkony byly odměněny diplomem a sladkostí. Fotografie najdete zde

Naše město - Berušky

11.06. 2021
Berušky se celé dva týdny věnovaly tématu "naše město". Už vědí, jaké máme ve městě památky, jak se naše město jmenuje a která řeka tudy protéká. Krásné zakončení tématu proběhlo v kláštereckém parku, kde jsme si prohlédli zámek i řeku. Fotografie najdete zde: Více

Na farmě

01.06. 2021
Na farměV rámci projektu byla uskutečněna pro předškoláky (Včeličky, Mravenci a Motýlci) dne 25. května beseda na téma "Na farmě". Probíhaly rozhovory o práci na farmě, zvířátkách, pěstování ovoce a zeleniny, sklizni obilí. Děti se aktivně zapojily a v závěru si vyrobily maňáska z papíru – zvířátko na špejli, které si samy vybraly. Za svoji snahu byly odměněny malým dárečkem. Více

Naše město

18.05. 2021
Naše městoDěti ze třídy Motýlků a Mravenců poznávaly naše město. Seznamovaly se s prostředím, kde žijí, s památkami a kláštereckou historií. Následně vytvářely obrázky města, dopravy a také stavěly ze stavebnic model města. Během pobytu venku navštívily radnici, park, okolí řeky Ohře a přilehlou část města, Útočiště. Více

Projekt ODPADY a jejich třídění

17.05. 2021
Projekt ODPADY a jejich tříděníDne 14.5.2021 se v rámci projektu uskutečnila v tělocvičně naší školky beseda na téma třídění odpadů. Beseda byla určena po třídy předškoláků, tedy 3., 4. a 5. třídu.
Děti se se zájmem zapojily do nabízených činností. Třídily a vkládaly odpad do správného barevného kontejnerku. Odpadky sbíraly také pomocí rybářského prutu. Učily se říkanku o odpadech a za pohybu v kruhu odpovídaly na otázky, co kam patří. Děti si mohly nové poznatky vyzkoušet v praxi a obohatit své vědomosti.
V závěru si každý vyrobil motýlka z recyklovaného papíru. Odměnou za jejich snahu byly omalovánky s říkankou, pastelky a sladkost. Více

Hledání pokladu - Včeličky

09.05. 2021
Hledání pokladu - VčeličkyVe čtvrtek 6. května jsme s dětmi uskutečnili akci "Hledání pokladu" v našem městském parku.
Po cestě parkem děti nalézaly různé úkoly, zabalené do mašliček a pověšené na stromech, které se musely splnit (říkanky, písničky, jazykolamy, hádanky), až došly k samotnému pokladu.
Děti se zájmem plnily úkoly a vše si pěkně užily. Z pokladu, který se nakonec podařilo v zámeckém parku najít, měly velkou radost. Více

Přání ke Dni matek

07.05. 2021
Přání ke Dni matekDěti ze smíšené třídy MŠ Stonožka tvořily přání maminkám k nadcházejícímu Dni matek. Fotografie najdete ve fotogalerii školky.
Na facebooku můžete zhlédnout video s básničkou pro maminky. básnička

Těšíme se do školy (3. třída Včeličky)

Těšíme se do školy (3. třída Včeličky)Těšíme se do školy
Až já půjdu do školy, budu dělat úkoly.
Budu kreslit, číst a psát, taky všechno počítat.
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, spočítat 
to umím hned.
Budem nosit jedničky, my jsme chytré Včeličky. Více

Projekt "Alenka nám stůně" - Berušky

17.02. 2021
Projekt Děti si celý den hrály na lékaře; k dispozici měly obvazy, dětské lékařské pomůcky a uzdravovaly panenky a plyšáky. Fotografie naleznete ve fotogalerii školky. Více

Nábor malých hokejistů

Dne 24.9.2020 se uskutečnila na zahradě MŠ Stonožka sportovní zábavná akce pod vedením p. Mikeše – trenéra hokejistů. Akce se zúčastnili především předškoláci ze třídy Včeličky, Motýlci a jejich rodiče. Děti si zasportovaly v pěti disciplínách: minifotbal, překážkový běh, běh mezi kužely, hod míčkem do koše a hod míčkem do otvoru klauna a lva. Děti pobavil maskot tygřík jménem Kuba, kterého si mohli všichni pohladit. Za své výborné sportovní výkony byly děti odměněny diplomem, tričkem a sladkostí. Počasí nám přálo, akce se všem velmi líbila.

Otevření nové školní zahrady v přírodním stylu

Dne 24.10.2019 proběhlo ve školce Stonožka slavnostní otevření nové zahrady. Přítomni byli zastupitelé města včetně starosty pana Drozda, ředitelky MŠ paní Vlkové a další hosté. Uvedení do provozu proběhlo slavnostním přestřižením pásky a krátkým vystoupením dětí ze 3. třídy Včeliček. Poté si všechny děti mohly vyzkoušet a prozkoumat nové prvky na zahradě: smyslový chodník, klouzačky, myší domeček, zvonkohru, kreslící tabuli, pexeso, hmyzí domek či lezeckou stěnu.
V odpoledních hodinách se konalo slavnostní otevření pro rodiče s dětmi za přítomnosti vedení MŠ a učitelek z této školky s doprovodným zábavným programem Tomáše Bartáka. Počasí nám přálo, a tak zahradou zněly krásné písničky, při kterých si zazpívali rodiče, děti i učitelky a přilákaly i děti z okolí. Všichni zpívali a tančili. Děkujeme za hojnou účast, na školní zahradě to jen žilo.

NÁSTĚNKA

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Facebook a jeho využití

Vážení rodiče,
naše MŠ využívá facebook pouze k rychlejšímu šíření důležitých zpráv či událostí.
Pro zodpovězení dotazů využívejte kontaktů uvedených na našich webových stránkách (e-maily, telefony). Další z možností je sjednání osobní schůzky nebo využití schránek důvěry. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme.

Created by © 2011-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign