logotyp

Akce MŠ Duha

Hola, hola škola volá

30.03. 2024
Hola, hola škola volá

Hola, hola škola volá

„zápis nanečisto“

20.3.2024                                                              

p.učitelky: Hana Dvořáková

                 Kateřina Oudová

ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ

Ve středu dne 20.3.2024 v 15:00 hodin proběhl ve třídě Sluníček „zápis nanečisto“, kde si mohly děti společně se svými rodiči  vyzkoušet, co na ně  čeká ve velké škole. Procvičily si barvy, tvary, počítání, protiklady, první hlásku ve slově a grafomotoriku. Na závěr si děti vyzkoušely šikovnost svých rukou – vyrobily si sluníčko, které si odnesly domů. Vše bylo formou hry – sbíraly razítka za splněný úkol na stanovištích a po splnění všech úkolů si odnesly i sladkou odměnu.

Halloween v MŠ DUHA

27.11. 2023
Halloween v MŠ DUHAV tento den přišly děti do školky ve strašidelných kostýmech. Začali jsme promenádou v maskách. Děti soutěžily v motání pavouka, hod míče do strašidelného kýble. Nechyběla ani hra „židličkovaná“, diskotéka na strašidelné písničky a na závěr malování na obličej.
Děti si den velmi užily.

Kuřátkový den

18.10. 2023
Kuřátkový denMaňásek kuřátko navštívil naši třídu, povídal si s dětmi o tom, co se dětem ve školce líbí a co v ní dělají. Potom s dětmi hledali další kuřátka a poznávali, kde se co dělá. Také si zazpívali a zapochodovali s písničkou „Šlapu si to do školky“. Nakonec děti s kuřátkem kreslily balónky kolem svých značek na plakátě a třídily kulaté a hranaté obrázky s vlastními značkami.

DRAKIÁDA 2023 V MŠ DUHA

18.10. 2023
DRAKIÁDA 2023 V MŠ DUHAV pátek odpoledne 13. 10. 2023 jsme se sešli s dětmi a jejich rodiči na RC dráze na tzv. ,,Oudaplace“. Společně jsme strávili příjemný čas plný soutěží, her a především pouštění draků, počasí nám přálo a tak nám, k naší radosti, draci vylétli vysoko do oblak.
Tato akce se již stala tradiční a my děkujeme paní Janě Oudové a panu Jiřímu Oudovi za poskytnutí prostor k uskutečnění naší Drakiády.

Kuřátka poprvé v knihovně

08.06. 2023
Kuřátka poprvé v knihovněDěti se seznámily s prostředním městské knihovny, procvičily si zdvořilostní návyky jako pozdravení, pěkné oslovení a žádost o půjčení knihy. Procvičily si správné zacházení s knihami a některé překonaly ostych a navázaly kontakt s paní knihovnicí a rovnou si domluvily zamluvení knih, které si zajdou půjčit odpoledne či v následujících dnech s rodiči. V knihovně se dětem velmi líbilo a dostatečně si užily prohlížení leporel a knih i krátkou předčítanou pohádku. I do školky jsme si přinesli 4 vypůjčené knížky a před spinkáním jsme začali s četbou.

Papoušci v MŠ

24.02. 2023
Papoušci v MŠDne 20. 2. 2023 jsme v naší mateřské škole přivítali netradiční návštěvu. Přijel k nám pan Radek Jareš s kolegou a představili nám exotické papoušky – kakadu, ara, žako, kakariki aj. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o jejich chovu, odkud pocházejí, čím se živí, jak se mezi sebou dorozumívají. Zjistili jsme, jak jsou učenliví, a se zájmem jsme sledovali, jak na znamení přelétají z bidýlka na rameno. Ti odvážnější z nás si dokonce papouška podrželi na ruce a vyfotili se s ním. Strávili jsme zábavné a nevšední dopoledne.

Vánoční tvoření s rodiči

12.01. 2023
Dne 14. 12. 2022 v odpoledních hodinách jsme se sešli s rodiči a dětmi k připraveným stolům s tvořením, lepením, razničkováním a vázáním stužek na papírové stromečky. Poslouchali jsme vánoční koledy, vzájemně si povídali, odpovídali na dotazy rodičů a předávali informace o dětech a jejich dovednostech. Rodiče si prohlíželi portfolia dětí a rozebrali si domů obrázky z VV činností za 1. pololetí. Cílem bylo prohlubovat vzájemné vztahy a spolupráci dětí, rodičů a učitelek. Procvičování jemné motoriky a estetického tvoření.

Drakiáda

23.10. 2022
DrakiádaDne 7. 10. 2022 se areál RC DRÁHY (Ouda plac) zaplnil poletujícími draky. Konala se zde Drakiáda mateřské školy Duha.
Děti i dospělí si užívali páteční slunečné odpoledne pouštěním draků, zpestřené dalšími atrakcemi, jako bylo například chytání rybiček, hod míčem na cíl, zdolání překážkové dráhy nebo kreslení dráčích ocásků křídou na chodník. Nechyběly ani drobné odměny a sladkosti pro děti.
Velké poděkování patří paní Janě Oudové a panu Jiřímu Oudovi za poskytnutí areálu na naši akci, ze které odcházeli všichni spokojeni.
Za tým MŠ Duha, zástupkyně OP Marta Maxová

Pojď si se mnou hrát

09.10. 2022
Pojď si se mnou hrátVe čtvrtek 29. 9. 2022 jsme s dětmi navštívili seniory v MÚSS. Návštěva to byla velice milá. Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit, při kterých spolu s babičkami a dědečky mohly děti spolupracovat a vytvořit přátelské vztahy.
Navázali jsme tak opět na mezigenerační projekt "Pojď si se mnou hrát", který byl zahájen v srpnu roku 2016 a byl přerušen pandemií Covid 19. 
Těšíme se na další spolupráci.

Cesta zámeckým parkem - Vlaštovičky

Třída Vlaštoviček se dne 23.6. vydala na poznávací cestu zámeckým parkem. Děti pozorovaly vzácné stromy, kvetoucí rostliny, ale i tok řeky Ohře. Došli jsme k zámku, kde jsme si všímali i ostatních kulturních památek jako je kašna, sala terrena nebo zámecká věž.
Cestu jsme si zpříjemnili odpočinkem a malým občerstvením na zámeckém nádvoří.

Kuřátka poprvé v knihovně

29.06. 2022
Děti se seznámily s provozem a prostorami v knihovně, zopakovaly si společenské návyky, přidaly poznání jak se chovat k půjčeným knihám. Někteří překonaly ostych a navázaly kontakt s paní knihovnicí v krátkém rozhovoru. Také měly možnost si samostatně půjčit a prohlédnout leporela a knihy pro nejmenší. Moc se jim v knihovně líbilo a dostaly pozvání k návštěvě nejen s MŠ, ale i s rodiči.

OSLAVA DNE DĚTÍ

29.06. 2022
MDD jsme oslavily všechny třídy společně na zahradě. Děti si mohly zasoutěžit na stanovištích po celém areálu zahrady, překonávaly různé netradiční překážky, zatančily si s klaunem. Velkou radost všem udělaly skákací hrady a dovádění s bublinkomatem. Všichni si pochutnali na zmrzlině a odpoledne si každý odnesl kornout s překvapením.

Hledání velikonočního vajíčka

30.04. 2022
Hledání velikonočního vajíčkaTento den si děti užily veselé hraní s pomlázkami. Cvičily s nimi, "hodovaly" při básničce "Hody, hody doprovody". Vyprávěli jsme si o velikonočních tradicích, malovali jsme velikonoční vajíčka, vypěstovali si travičku a pozorovali ji v růstu. Také jsme rozvíjeli např. matematickou pregramotnost a porovnávali jsme, která pomlázka, či stuha je delší x kratší. Nejdelší pomlázku jsme zkusili nést společně. Na závěr jsme šli na zahradu plnit zábavné úkoly a hledat poklad od velikonočního zajíčka. Všechny to velmi bavilo a každý měl radost ze své velikonoční nadílky.

Sněženkový den v Kuřátkách

23.03. 2022
Sněženkový den v KuřátkáchČtvrtek 10. 3. 2022 se proměnil na "Sněženkový den". Ten začal již v herně, kde se děti seznamovaly s jarními květinami za pomocí obrázků a knih. Seznamovali jsme se hlavně se sněženkami a při té příležitosti si děti také procvičily bílou barvu. Naučily se novou básničku "Táta večer navenku, našel první sněženku,..." a písničku s pohybem "Jaro je, jaro je,..." Potom si každý namaloval, nalepil sněženku a zkusil si pokus s pozorováním změn barvy při pozorování sněženek přes barevná sklíčka. Na závěr jsme se vydali ven hledat sněženky. Děti byly nadšené z objevování a měly radost z každé sněženky, kterou jsme našli.

Vitamínový den na Vlaštovičkách

23.03. 2022
Vitamínový den na VlaštovičkáchDěti si v průběhu  Vitamínového dne prozkoumaly hmatem zeleninu, podle chuti hádaly ovoce. Vyzkoušely si přípravu ovocného salátu, pomerančové šťávy a sušených jablíček. Společné dílo se povedlo a všechny děti si moc pochutnaly.

Karneval Sluníček

06.03. 2022
Karneval SluníčekVe čtvrtek 17. 2. 2022 děti celý tento den řádily, tancovaly, ukazovaly si masky a zapojovaly se do soutěží.
Každé dítě si mohlo vyzkoušet házet kroužky na kužel, vedly míč florbalovou holí slalomem, prolézaly obručí, hrály "židličkovanou" a různé pohybové hry.
Děti si tento den velmi užily.

Masopustní veselí na Vlaštovkách

06.03. 2022
Masopustní veselí na VlaštovkáchDěti se celý týden (14. - 18. 2. 2022) seznamovaly s tradicemi a zvyky, které provázejí masopust. Upekly si masopustní koláče a vytvořily jitrničky, porovnávaly jejich barvy, tvary a různé velikosti.
Zpívali jsme, tancovali a na závěr jsme si udělali masopustní karneval a průvod v maskách kolem mateřské školy.

Karneval v Kuřátkách

06.03. 2022
Karneval v KuřátkáchV pondělí 28. 02. 2022 si děti užily veselé dovádění s popěvkem "RAM SAM SAM", hrou na kouzelníka, promenádou po červeném koberci, bubnování na velké bubny a opakování tanečku "KOLÁČE". Při hře s padákem se učily reagovat na pokyny nového řýkadla a procvičily se v dechovém cvičení. Nakonec, ač nerady, procvičily i převlékání z kostýmů. Za odměnu jsme pozorovali pokus s rozpíjení lentilek ve vodě, z kterého se stala duha.
17.02. 2022
Dne 3. 2. 2022 měly děti z naší mateřské školy možnost prožít netradiční aktivitu v podobě skupinové muzikoterapie. Děti se seznámily s etnickými hudebními nástroji a měly možnost rozeznít a poslechnout si jejich tóny. Užínasný byl oceán drum buben, který napodobuje příliv a odliv mořských vln, tibetské misky nás zase okouzlily svými hlubokými meditačními tóny. Společný hudební prožitek dětem přinesl možnost experimentování s hudebními nástroji, rozvoj fantazie a neverbální komunikace.

Krmení ptáčků - třída Kuřátek

17.02. 2022
Krmení ptáčků - třída KuřátekDěti si v ranních chvilkách prohlížely s paní učitelkou knihy a ornitologické časopisy. Poznávaly základní znaky ptáků. Procvičoval se hluboký nádech a výdech při foukání peříček přes stůl. Zahráli jsme si hru "Hlídač a vrabci". Na závěr jsme na školní zahradě umístili do krmítka a na stromy ptačí zob.

TŘÍDA SLUNÍČEK - ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

30.01. 2022
TŘÍDA SLUNÍČEK - ZVÍŘÁTKA V ZIMĚCelý tento týden (od 10. - 14. 1. 2022) jsme si povídali, jak zimu zvládá lesní zvěř a ptáci. Pojmenovali jsme si různé ptáčky, kteří přes zimu zůstávají u nás. Děti se naučily básničku i písničku s tanečkem o ptáčkovi. Tvořily krmítko pro ptáčky a zkoušely si namalovat sýkorku a vrabce. Cílem bylo rozšiřování poznatků o živé přírodě, naučit se nazpaměť krátký text a umět sladit pohyb s rytmem.

Jak Kuřátka dělala dort

30.01. 2022
Jak Kuřátka dělala dortDěti se seznámily s knihou J. Čapka - Povídání o pejskovi a kočičce. Prohlédly si ji spolu s paní učitelkou, povídaly nad obrázky a poslouchaly úryvek z pohádky "Jak pejsek s kočičkou dělali dort". Potom celou pohádku s vyprávěním K. Hegera shlédly na DVD. A nakonec dělaly dort. Mazaly piškoty přesnídávkou, slepovaly a skládaly k sobě. Některé ještě pomáhaly paní učitelce vyrobit křížaly a jiné míchaly ve velkém hrnci "jako pejselk s kočičkou" dobroty, které jsou zdravé. Děti si tak zopakolvaly poznatky o tom, co tělu prospívá a co škodí.

Ledové království na Vlaštovičkách

30.01. 2022
Ledové království na VlaštovičkáchCelý týden od 10. - 14. ledna se nesl v duchu příběhu Ledového království. Zlá královna začarovala princeznu Elsu a sněhuláčka Olafa. Děti se snažily oba dva osvobodit plněním úkolů, které jim královna připravila. Děti si vyzkoušely spolupracovat ve skupinkách a vzájemně se domlouvat na postupu při řešení úkolů zaměřených na předmatematické a předčtenářské dovednosti. Při plnění individuálních úlohrozvíjely tělesnou zdatnost, obratnost, orientaci v prostoru, ale i hrubou a jemnou motoriku. Protože se všichni moc snažily, povedlo se Elsu i Olafa vysvobodit. Na závěr jsme si společně zazpívali a zatancovali na známe melodie z pohádky Ledové království.

Peklo v Kuřátkách

13.12. 2021
Peklo v KuřátkáchCíl: Rozvíjení pohybových dovedností, podpora odvahy

Děti si zadováděly s veselou písničkou "Čerti", napodobovaly pohyby dle paní učitelky. Procvičily si novou básničku "Hudry,hudry" s artikulační hříčkou s jazýčky. Také si zahrály novou hru "Do kolečka chodíme," při které objevovaly nové rytmické nástroje. Na ty si pak zahrály a společně zazpívaly. Potom si procvičily chůzi po schodech a navštívily "Peklo". Nakonec zdolávaly pekelnou překážkovou dráhu a s větší či menší odvahou prolézaly černý strachový pytel. Foto zde

Podzimní putování za lesními zvířátky - Vlaštovky

01.12. 2021
Podzimní putování za lesními zvířátky - VlaštovkyVedeme děti k pozitivnímu vztahu k přírodě a k úctě ke všemu živému. Děti se hravou formou seznamují s životem lesních zvířátek. Už znají jejich správné názvy a poznají typické znaky. Společně jsme se prošli naučnou stezkou Zátiší a zaskotačili si na přírodním hřišti Pastelka. K tvoření zvířátek využíváme přírodní materiál z projektu Fíhadýha. Více fotografií

Strašidelný den

10.11. 2021
Strašidelný denDen plný strašidel, čarodějnic a jiných bubáků jsme s dětmi ve třídě Sluníček prožili v plné parádě. Od samého rána se to u nás hemžilo kouzly, havětí a dobrotami. Soutěžili jsme v hodu obručí na dýni, chodili po stopách duchů a tančili jsme na strašidelné písničky. Nechyběl ani průvod strašidelných masek a diskotéka. Foto zde

Dračí hrátky u Sluníček

10.11. 2021
Dračí hrátky u SluníčekDěti si tento týden vyráběly svého dráčka a během celého týdne s ním soutěžily. Naučily se písničku o dráčkovi a společně si ji také zazpívaly. Plnily různé úkoly s dráčkem. Házely míče do dráčkovy pusy, skládaly rozstříhaného dráčka a běhaly s ním slalom. Foto zde

Jablíčkový den u Vlaštovek

10.11. 2021
Jablíčkový den u VlaštovekDěti ve třídě Vlaštoviček si v týdnu, kdy se věnovaly jablíčku a jeho zkoumání všemi smysly, měly možnost vyzkoušet pečení štrůdlu. Každý si jablíčko nastrouhal, navrstvil suroviny na těsto a spolu s paní učitelkou štrůdl zabalil.
Než se štrůdl upekl, zakreslily si děti posloupnost návodu. Experimentovaly se slupkou z jablíček, zda plave v teplé, studené či slané vodě.
Na závěr si děti pochutnaly, společná práce se dětem povedla!

Ten dělá to a ten zas tohle

10.11. 2021
Ten dělá to a ten zas tohleZačátkem října jsme se s dětmi ve třídě Vlaštovek věnovali tématu "Ten dělá to a ten zas tohle", abychom dětem přiblížili profese dospělých a seznámili je s jejich názvy.
Při hrách děti napodobovaly profese svých rodičů. Zkoušely manipulovat s různým náčiním a nářadím. Vyzkoušely si umývat nádobí, vytřít podlahu, krájet ovoce nebo zatloukat hřebíky. Procvičovaly jemnou motoriku při plnění salámů a klobás molitanovými kousky. Při hře na lékaře byly ohleduplní jeden k druhému při manipulaci s obinadly. Děti téma zaujalo a moc si ho užily.

Drakiáda u Kuřátek

10.11. 2021
Cíl: Těšit se z hezkých zážitků a pojmenovat věci kolem nás.
  • Výroba dráčků
  • Překážková dráha s dráčkem - procvičení plosky chodidel
  • Společné tancování s dráčkem
  • Pouštění draka

Děti si vyrobily dráčky, s kterými zdolávaly překážkovou dráhu. Tím si procvičily obratnost a zároveň plosky chodidel. Potom jsme si všichni s dráčky zatančili a zahráli hru "Letí dráček okolo." Protože nefoukal vítr, místo pouštění největšího draka jsme šli ukázat malé dráčky našemu duchovi na školní zahradě.

Foto zde

Kuřáka na zahradě

Cíl: vnímání krás a změn v přírody
  • tanečky pod naším stromem
  • tvoření z listů, napichování na klacík
  • hra s hráběmi

Den na zahradě (13.10.2021) začal již v herně, kde si děti s učitelkami sestavily zahrádku z latěk a objevovaly překvapení z "balíku" - balíky potěžkávaly, ohmatávaly a zkoumaly, co v nich může být (dýně, brambory ad.). Následovaly hudebně pohybové hry, tvoření pod javorem na školní zahradě, nácvik hrabání listí s motivačním říkadlem "hrabu, hrabu, zahradu..."

Foto zde

Keramická dílna

08.11. 2021
Keramická dílna Děti ze sluníčkové třídy navštívily keramickou dílnu, kde si vyzkoušely techniku práce s keramickou hlínou. Foto zde

Drakiáda u Vlaštovek

18.10. 2021
Drakiáda u VlaštovekMinulý týden proběhla ve třídě Vlaštovek drakiáda. 
Děti si do školky přinesly nádherné výtvory, s nimiž pak absolvovaly opičí dráhu. 
Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří si dali práci a pomohli dětem vytvořit krásné dráčky.

Bruslení

14.10. 2021
BrusleníVe středu 6. 10. 2021 zahájily děti z předškolní třídy lekce bruslení.
Bruslení probíhá ve spolupráci s kláštereckým hokejovým klubem.
Děti za pomoci sportovních trenérů rozvíjejí své pohybové dovednosti. První lekce se vydařila, děti si bruslení moc užily a už teď se těší na další lekci.

Sluníčka v knihovně

14.10. 2021
Sluníčka v knihovně

Děti ze sluníčkové třídy navštívily 30. 9. 2021 knihovnu. Městskou knihovnu budou navštěvovat pravidelně. Cílem návštěv je vytváření kladného vztahu ke knihám, děti se učí o knihy starat, vážit si jich. Vždy si společně poslechnou zajímavý příběh a prohlédnou spoustu knih. Návštěva knihovny je pro děti velkým zážitkem.

Podzim v lese

14.10. 2021
Podzim v leseDěti ze třídy Sluníček vyrazily 23. 9. 2021 na vycházku do lesa.
Vytvářely si kladný vztah k přírodě prostřednictvím využívání přírodního materiálu. Tvořily různé obrazce, stavěly domečky pro zvířátka a přeskakovaly různé přírodní překážky.

Den pro Pavlínku

24.06. 2021
Den pro PavlínkuVlaštovičky posílají pozdrav kamarádce.
Vedeme děti k poznání, že v životě je důležité si pomáhat, vytvářet přátelské vztahy a pocit sounáležitosti ve dnech veselých, ale i těch horších. Třeba, když se jednomu z nás přihodí úraz.
Všichni přejeme Pavlínce brzké zotavení.

Poklady z trávy - Kuřátka

14.06. 2021
Poklady z trávy - KuřátkaCíl dne:
  • poznávání krásy a rozmanitosti přírody
  • pozorování života v trávě
Děti ze třídy Kuřátek si osvojily poznatky o trávě. Pomocí lupy pozorovaly brouky, žížaly, mravence... Děti si také procvičily motoriku při motání "pavučiny" a na závěr objevovaly pestrost a barevnost přírodnin a přiřazovaly je podle barev do barevných nosičů. Fotografie najdete zde

Kouzlení s vodou - Kuřátka

04.06. 2021
Kouzlení s vodou - KuřátkaVodní kouzlení – třída Kuřátek 27. 5. 2021
p. uč.: J. Jandová, K. Oudová 19 dětí

Cíl dne: Poznávání rozmanitosti a pozoruhodnosti přírodního živlu vody.
• Seznámení s barvením vody, vlastnostmi vody
• Poznávání důležitosti vody pro rostliny
• Praktické vyzkoušení, co voda nadnáší a co se potopí

V rámci prohloubení poznatků o vodě děti pozorovaly pokusy s vodou, malovaly obarvenou vodou, poslechly si pohádku "O kuřátku, které si vyprosilo u obláčku vodu" a tanečky s hudební písní VLNKY. Nakonec jsme se vypravili k potůčku, kde jsme hledali předměty k potápění i pouštění po vodě.

Více

Den Země

28.04. 2021
Den ZeměOslavu Dne Země jsme využili k upevňování již získaných dovedností. Společně jsme si uklidili na školní zahradě, vyrobili hmyzí hotel a ptačí budku. Více fotografií

Dopravní den

28.04. 2021
Dopravní denDěti se různorodými činnostmi seznámily s pravidly dopravní výchovy. Učily se předcházet různým nebezpečným dopravním situacím. Pojmenovávaly dopravní prostředky a některé značky. Rozvíjely kreativitu a grafomotorické dovednosti při výtvarném tvoření. Více fotografií

Koláčkový den (Kuřátka)

15.04. 2021
Koláčkový den (Kuřátka)Ve čtvrtek 25. února si děti ve třídě Kuřátek v průběhu dne procvičovaly praktické manuální dovednosti:
• manipulace s příborovými nožíky,
• natírání koláčků a piškotů,
• stříhání z pruhů papíru,
• lepení papírových koláčků,
• malování štětci a barvami.
V rámci matematické pregramotnosti si vyzkoušely dělení koláčků na poloviny a čtvrtiny a relaxovaly s písničkou Koláčky. Děti si také procvičovaly pojmy "prosímů a "děkuji". Odměnou jim byl skvělý oběd v podobě vdolečků a poslech pohádky "O Otesánkovi". Bohužel si Koláčkový den nemohly děti užít ve větším počtu kvůli výskytu neštovic ve třídě (přítomno bylo 13 dětí).

Zdobení vánočního stromu

07.12. 2020
Zdobení vánočního stromuDěti z MŠ Duha si v pondělí 7. prosince ozdobily na školní zahradě vánoční stromeček ozdobami, které vlastnoručně vytvořily s pomocí paní učitelek. Zdobení proběhlo v radostné atmosféře za zpěvu vánočních koled. Na závěr si děti společně kolem stromečku zatančily (video je ke zhlédnutí na facebooku školky).

Přírodovědná stezka se zábavou na hřišti Pastelka

01.12. 2020
Přírodovědná stezka se zábavou na hřišti Pastelka

Poslední listopadový den se třída Vlaštoviček vydala na dopolední přírodovědnou procházku do lesíka, na naučnou stezku Zátiší. Po prohlídce obrazových panelů zanechaly děti lesním zvířátkům dobrůtky. Na závěr si děti užily zábavu na krásném hřišti Pastelka u budovy Lesní správy.

Hledání pokladu žlutého skřítka

01.12. 2020
Hledání pokladu žlutého skřítkaVe středu 25. listopadu se v naší kuřátkové třídě objevil žlutý skřítek. Seznámil se s dětmi a ony mu ukázaly celou hernu. Za to jim skřítek přichystal překvapení v podobě ukrytého pokladu na zahradě školky. Děti hledaly poklad podle žlutých stuh a plnily úkoly ze žlutých obálek. Společně si tak zopakovaly, co se v průběhu listopadu naučily. Písnička o žluté hvězdičce, kterou krásně zazpívaly, se nesla celou zahradou. A poklad? Ten děti samozřejmě našly! To bylo radosti!

Naučná stezka "Cesta z města"

Naučná stezka

Dne 24. 11. 2020 se třída Sluníček vydala na naučnou stezku "Cesta z města". Děti byly nadšené z krásné slunečné procházky přírodou. Dozvěděly se nové informace o stromech, houbách a lesních zvířatech. Prohlédly si obrázky na naučných panelech podél stezky a naslouchaly zvukům lesa. Po cestě nechaly děti zvířátkům jablíčka a mrkvičky.

Červená výstava (Kuřátka)

Červený den ve třídě Kuřátek

16.10. 2020
Červený den ve třídě KuřátekVe čtvrtek 8. října jsme všichni přišli do třídy Kuřátek v červeném oblečení. "Červeně" jsme si zadováděli, zatančili, hledali jsme červené hračky, třídili červená víčka a utvořili červenou výstavu našich malovaných obrázků. Děti si tak upevnily znalost této barvy a ještě se seznámily s jejím významem v dopravě s pomocí písničky – "Červená, červená, co to znamená!"

Drakiáda ve třídě Kuřátek

Drakiáda ve třídě Kuřátek

16.10. 2020
Drakiáda ve třídě KuřátekVe čtvrtek 15. řijna jsme ve třídě uspořádali zábavné dopoledne. Vše začalo přehlídkou draků na červeném koberci. Draky si děti vyrobily s pomocí rodičů doma a všem se opravdu povedl. Dále se soutěžilo v hodu na cíl, přenášení míčků, foukání do papírových kuliček a zdolávala se dračí překážková dráha. Nakonec jsme si zazpívali, zatančili a nechyběla ani odměna v podobě dračího červeného balíčku s překvapením. Přítomno bylo 14 dětí. Akci připravily paní učitelky J. Jandová a D. Čechurová.

NÁSTĚNKA

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Facebook a jeho využití

Vážení rodiče,
naše MŠ využívá facebook pouze k rychlejšímu šíření důležitých zpráv či událostí.
Pro zodpovězení dotazů využívejte kontaktů uvedených na našich webových stránkách (e-maily, telefony). Další z možností je sjednání osobní schůzky nebo využití schránek důvěry. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme.

Created by © 2011-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign