logotyp

Vzdělávací činnost

Školní vzdělávací program "PŘÍBĚH SLUNÍČKA"

Vzdělávání v mateřské školce Sluníčko probíhá podle školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (dále jen ŠVP PV) pod názvem
"PŘÍBĚH SLUNÍČKA".

ŠVP PV se dělí na integrované bloky a jednotlivé obsahové složky pro dané třídy, zpracované v třídních plánech, vycházejících z konkretizovaných výstupů předškolního vzdělávání.

V současné době probíhá aktualizace ŠVP PV a zpracovává se pro další období na školní roky od 2016-2017 do roku 2022-2023. Plánování prochází po celou dobu případnými změnami, které jsou v plánu aktualizovány a doplněny dodatky.

Snažíme se o harmonický rozvoj všech dětí s ohledem na jejich sociální a rodinné zázemí, intelektuální a zdravotní možnosti a dovednosti. Chceme, aby všechny děti bez rozdílu měly možnost se účastnit poznávání, prožívání a všechny měly možnost co nejvíce poznat, pochopit a naučit se. V mateřské škole Sluníčko se zaměřujeme na prožitkové poznávání a zdravý životní styl. Naším cílem je též důvěra a spokojenost nejen dětí, ale i rodičů a rodinných příslušníků dětí.

Motto školky Sluníčko: "Mateřská škola pro rodinu."

Celý proces vzdělávání zaměřujeme nejen na život jako celek, ale také na přípravu budoucích školáků. Ve všech obsahových složkách vzdělávání připravujeme děti na zvládání jejich kompetencí v určité věkové skupině.

Konkrétní cíle a úkoly najdete v ŠVP, který je dostupný v šatnách každé třídy. Rodiče mají možnost sledovat také nástěnky tříd.

Nadstandardní činnosti:

  • seznamování s angličtinou dle projektu Wattsenglish
  • jóga pro děti
  • předplavecký kurz
  • logopedická prevence
  • pobyt v solné jeskyni
Logopedická prevence probíhá v individuálně. Školka Sluníčko spolupracuje s odbornou lékařkou MUDr. Havlíkovou (foniatrie Chomutov). Běžná logopedická prevence se provádí během denních činností jako např. dechová cvičení, procvičování mluvidel apod.

NÁSTĚNKA

Zápis do MŠ

Seznamy přijatých dětí do MŠ podle registračních čísel pro školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Aktuality.

Obnovení provozu MŠ

Školné a stravné plaťte i po obnovení provozu nadále bezhotovostně - po domluvě s vedoucí ŠJ.

Prázdninový provoz

Informace o přerušení provozu jednotlivých školek během letních měsíců naleznete v sekci Aktuality.

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/msklasterec/

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče - DŮLEŽITÉ.

Platba stravného

Provozní řád školní jídelny včetně informací o platbě stravného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Veřejné zakázky a smlouvy

Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign