Vzdělávací činnost

Školní vzdělávací program "PŘÍBĚH SLUNÍČKA"

Vzdělávání v mateřské školce Sluníčko probíhá podle školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (dále jen ŠVP PV) pod názvem
"PŘÍBĚH SLUNÍČKA".

ŠVP PV se dělí na integrované bloky a jednotlivé obsahové složky pro dané třídy, zpracované v třídních plánech, vycházejících z konkretizovaných výstupů předškolního vzdělávání.

V současné době probíhá aktualizace ŠVP PV a zpracovává se pro další období na školní roky od 2016-2017 do roku 2022-2023. Plánování prochází po celou dobu případnými změnami, které jsou v plánu aktualizovány a doplněny dodatky.

Snažíme se o harmonický rozvoj všech dětí s ohledem na jejich sociální a rodinné zázemí, intelektuální a zdravotní možnosti a dovednosti. Chceme, aby všechny děti bez rozdílu měly možnost se účastnit poznávání, prožívání a všechny měly možnost co nejvíce poznat, pochopit a naučit se. V mateřské škole Sluníčko se zaměřujeme na prožitkové poznávání a zdravý životní styl. Naším cílem je též důvěra a spokojenost nejen dětí, ale i rodičů a rodinných příslušníků dětí.

Motto školky Sluníčko: "Mateřská škola pro rodinu."

Celý proces vzdělávání zaměřujeme nejen na život jako celek, ale také na přípravu budoucích školáků. Ve všech obsahových složkách vzdělávání připravujeme děti na zvládání jejich kompetencí v určité věkové skupině.

Konkrétní cíle a úkoly najdete v ŠVP, který je dostupný v šatnách každé třídy. Rodiče mají možnost sledovat také nástěnky tříd.

Nadstandardní činnosti:

  • seznamování s angličtinou dle projektu Wattsenglish
  • jóga pro děti
  • předplavecký kurz
  • logopedická prevence
  • pobyt v solné jeskyni
Logopedická prevence probíhá v individuálně. Školka Sluníčko spolupracuje s odbornou lékařkou MUDr. Havlíkovou (foniatrie Chomutov). Běžná logopedická prevence se provádí během denních činností jako např. dechová cvičení, procvičování mluvidel apod.
HOME -  Mateřská škola Klášterec nad Ohří
Mateřská škola stonožka
Mateřská škola duha
DOMŮ
MŠ U Jablíček     MŠ Bruslička     MŠ Sluníčko     MŠ Duha     MŠ Stonožka     FOTOGALERIE

Created by © 2011-2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign