logotyp

Akce MŠ Sluníčko

Výlet – Labyrint pohádek a bájí Úštěk

03.07. 2024
Výlet – Labyrint pohádek a bájí Úštěk

Dne 14. 6. 2024 vyrazila třída Kapiček a Hvězdiček na výlet do Labyrintu pohádek a bájí v Úštěku. Ráno jsme se ve svých třídách nasvačili, zabalili batůžky a mohlo se vyrazit. Před MŠ na nás čekal autobus, do kterého jsme se moc těšili. Děti si sedly se svým kamarádem, povídaly si a sledovaly krajinu a přírodu z okna. Po celkem dlouhé cestě jsme dojeli na místo určení – do Úštěku. Nejdříve jsme si prošli náměstí a uličky malého městečka, a protože nám po dlouhé cestě vyhládlo, dali jsme si svačinku. Po svačince jsme již mohli vyrazit do Labyrintu pohádek a bájí. Před vchodem na nás čekala Bílá paní, která nás celým labyrintem provázela. Od Bílé paní jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o pohádkách a bájích. Viděli jsme různé pohádkové kulisy, bytosti a domečky. Všechno jsme si mohli pořádně prohlédnout a osahat. Po prohlídce v labyrintu pohádek a bájí jsme si našli pěkné místečko na oběd a konečně přišel čas na řízek v chlebu, na který se děti také moc těšily. Po obědě jsme vyrazili k autobusu a vyjeli jsme zpět do MŠ. Cesta nám utekla a před MŠ nás vítali a očekávali rodiče. Výlet jsme si všichni společně moc užili.

Čarodějnický den

27.05. 2024
Čarodějnický den

Dne 25.4. se v MŠ konal Čarodějnický den. Již od rána děti do třídy přicházely v kostýmech čarodějnic a čarodějů. Děti si strašidlácky zacvičily s košťaty a pořádně si procvičily čarování a kouzlení. Zvládly plno čarodějnických úkolů jako například – hledání havěti, prolézání pavučinou, skládání čarodějnických skládaček, třídění začarovaných kamínků, prolézt čarodějnou překážkovou dráhu a v neposlední řadě uvařit kouzelný čarodějný lektvar, který pak každá správná čarodějka a čaroděj ochutnal. Nakonec nechyběla ani pořádná čarodějnická diskotéka plná strašidelných písní. Dětem se čarodějnický den moc líbil a všichni jsme si ho společně moc užily.

Hledání velikonočního zajíčka

15.04. 2024
Hledání velikonočního zajíčka

Dne 27. 3. navštívil naši školku velikonoční zajíček, který dětem v zákoutích školní zahrady nechal schovanou velikonoční pomlázku. Aby to děti neměly tak jednoduché, musely si samy svůj balíček na zahradě najít.

Děti měly za úkol splnit velikonoční úkoly na zahradě. Jako první nalezly uvítací dopis od velikonočního zajíčka, ve kterém stálo vysvětlení toho, co mají děti splnit, aby mohly najít poklad.

Například – přejít překážkovou dráhu, říci jaké máme velikonoční tradice, vzpomenout si na nějakou velikonoční básničku, poskládat velikonoční zajíčka podle barev, přenést z místa na místo velikonoční vajíčka ve lžičce a procvičit si hod míčkem na cíl.

Po splnění všech úkolů byl čas na hledání velikonočního pokladu. U posledního stanoviště děti našly poslední dopis s nápovědou, kde se poklad ukrývá. Dětem stačilo pár vteřin a hned poklad objevily. To bylo radosti a rozzářených dětských očí při nalezení uschovaných balíčků pod keři a stromy. Hledání velikonočního zajíčka a plnění úkolů se dětem moc líbilo. Snad na nás zajíček nezapomene ani příští rok, až tudy o Velikonocích poběží s nůší plnou překvapení.

Prohlídka ZŠ Školní

15.04. 2024
Prohlídka ZŠ Školní

V březnu se třída Kapiček z MŠ Sluníčko vydala na prohlídku  základní školy ve Školní ulici v Klášterci nad Ohří. Na návštěvu jsme se velmi těšili. Vzhledem k blížícím se zápisům do ZŠ si s předškoláky ve školce povídáme o základní škole, školních pomůckách, dovednostech týkajících se základní školy a jiných zajímavých věcech k danému tématu.

Děti tak měly možnost prohlédnout si prostory školy – třídy, chodby a dokonce i tělocvičnu. Nejdříve jsme zavítali na návštěvu do prvních tříd. Paní učitelka a prvňáčci se nám představili a  zazpívali píseň o kamarádství. Každý prvňáček si vybral jednoho předškoláka a společně tvořili velikonočního zajíčka nebo slepičku. Poté jsme se rozloučili a pokračovali do tělocvičny, kde na nás čekalo velké překvapení v podobě robotů. Děti se s roboty seznámily, spolupracovaly s ním a později si dokonce svého robota mohly ovládat pomocí tabletu.

Děti byly z nové zkušenosti velmi nadšené, plné dojmů a již se těší, až přijde čas, kdy samy usednou do školních lavic.

Děkujeme všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ Školní za příjemně strávené chvíle. ☺

Divadlo Letadlo – Výprava za ledním medvědem

17.02. 2024
Divadlo Letadlo – Výprava za ledním medvědem

Divadlo Letadlo – Výprava za ledním medvědem

Ve středu dne 17. 1. 2024 se třída Kapiček vydala do Kulturního centra na divadelní představení s názvem Výprava za ledním medvědem. V příběhu děti poznávaly znaky zimy a zvířata, která žijí na severním pólu. Seznámily se také s Eskymákem, který je po severním pólu provázel. Pohádku doprovázelo plno veselých písniček, které si děti prozpěvovaly. Děti představení zaujalo, moc si ho užily. Za dobrodružným poznáváním světa se děti opět vydají do Kulturního centra 13. 3. 2024 Tentokrát si pro ně karlovarské Divadlo Letadlo připraví zážitek s názvem Cesta kolem světa.

Malování na hrníčky

17.02. 2024
Malování na hrníčky

Ve čtvrtek 18. 1. 2024 si děti ze všech tříd vyzkoušely zajímavou a zábavnou aktivitu. S milou paní lektorkou si děti vyzkoušely malování na hrnečky. Svůj hrneček si každý namaloval a ozdobil dle svých představ a fantazie. Děti si vytvářely různé náměty – od postaviček, přes kytičky až po abstraktní motivy. Děti se do činnosti moc hezky zapojily a malování na hrníčky je velmi zaujalo. Velikou radost měly, když si je pyšně odnášely domů a rodiče je pochválily.

 

Vernisáž v Kulturním centru

07.12. 2023
Vernisáž v Kulturním centru

Dne 24. 10. 2023 se konala vernisáž v knihovně v Kulturním centru. Vystavovaly se zde obrázky a výtvory dětí z mateřských škol. Vernisáž byla na téma – Naše město Klášterec nad Ohří.

Po úvodním proslovu paní ředitelky mateřské školy, proběhlo pěvecké vystoupení dětí z Kapičkové třídy. Zazpívaly  píseň – Naše město Klášterec. Vystoupení se nám moc povedlo. Po vystoupeních přišel na řadu proslov pana starosty města. Dětem a paním učitelkám poděkoval za jejich práci, za přípravu vystoupení a výtvorů na vernisáž. Po proslovech a vystoupeních jsme se mohli vydat do knihovny prohlédnout si výtvory dětí. Obrázky a výrobky se všem dětem moc povedly a  moc se nám líbily. Doufáme, že výstava obrázků v knihovně bude dělat radost všem příchozím

Kapičky ve Volňásku

07.12. 2023
Kapičky ve Volňásku

Třída Kapiček dochází na keramiku do Volňásku. Děti jsou kvůli vysokému počtu rozděleny na dvě skupinky. Jedna skupinka tvořila v keramické dílně a druhá část dětí si hrála v herně. Následovně se obě skupiny vystřídaly. Děti začaly s tvorbou vánoční ozdobičky na Vánoce pro rodiče, andílka v srdíčku. Děti tvoření bavilo a již se těší na příště, kdy budou svého andílka v srdíčku zdobit. Při tvoření se děti seznámily s různým náčiním a pomůckami, které se využívají při vytváření keramických výrobků. Doufáme, že rodiče budou mít z vyrobeného dárečku od dětí radost.

Podzimní strašení

07.12. 2023
Podzimní strašení

Dne 2. 11 se v celé MŠ konala akce – Podzimní strašení. Děti hned ráno do třídy dorazily ve strašidelném kostýmu. S dětmi jsme si zatančily na strašidelném bále. Poté následovala módní přehlídka všech kostýmů. Ve třídách byly pro děti připraveny strašidelné aktivity. Po splnění aktivit jsme se společně vydaly do sklepení na strašidelnou stezku. Děti byly statečné a celou strašidelnou stezkou jsme všichni bez problémů došly až na samotný konec.

Akce pokračovala i odpoledne pro rodiče s dětmi. Strašidelnou stezku si prošli také rodiče společně s dětmi. Ve sklepení na všechny čekalo zapeklité peklo, dračí doupě a doupě čarodějnice, která žila v kouzelné chaloupce.

Akce se líbila jak dětem, tak i rodičům. Ukázalo se, že ve školce máme velmi statečné děti i rodiče.

Kapičkové plavání

16.10. 2023
Kapičkové plavání

Pro děti ze třídy Kapičky byl v září zahájen kurz plavání, v délce trvání 10 ti lekcí. Poslední lekce se uskuteční 13. 11. 2023. Cílem této výuky je především adaptabilita dětí na vodní prostředí a získání základních pohybových návyků ve vodě. Po celou dobu trvání lekce plavání jsou přítomny třídní učitelky dětí, které je neustálým úsměvem povzbuzují, podporují a především vytvářejí pocit bezpečí pro děti v neznámém prostředí.

Atletika pro děti

02.10. 2023
Atletika pro děti

Na atletickém stadionu v Klášterci nad Ohří byl 19. 9. 2023 pro děti připraven dopolední program, s cílem rozvíjet pohybovou gramotnost dětí.
Děti ze třídy Hvězdičky a Kapičky tak měly možnost, vyzkoušet si atletické disciplíny a seznámit s Janem Frišem.
Jan Friš je běžec na 1500 metrů, několikanásobný mistr ČR a stříbrný medailista z Letní světové univerziády 2019 v Neapoli.

Rozloučení s předškoláky

04.07. 2023
Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky.

Jako každý rok, tak i letos nastal čas rozloučit se s nejstaršími dětmi, které od září nastoupí do první třídy základní školy. Slavnostní rozloučení se uskutečnilo v pondělí 19. 6. 2023 v Kulturním centru. Programem pasování 20 budoucích prvňáčků provázel skvělý Tomáš Barták s divadlem Hnedle vedle.

Vzpomínáme na chvíle, kdy jsme tyto děti poprvé vítali ve školce, když malé, plačící a nejisté zkoumaly své třídy a poznávaly své učitelky. Teď od nás odcházejí samostatné, sebevědomé a bystré děti.

Ze srdce jim přejeme, ať na dalším jejich putování životem, čeká je cesta zajímavá a plná zážitků.

Rodičům děkujeme za důvěru a spolupráci.

Tak hodně štěstí, milí prvňáčci.

Pohádkový les v Bílině

28.06. 2023
Pohádkový les v BíliněDěti ze třídy Kapiček a Hvězdiček navštívily 13.6. Pohádkový les v Bílině. Procházkou lesem potkaly přibližně 130 pohádkových a filmových postaviček. Setkaly se se včelkou Májou, Vilíkem, Elzou a Olafem, Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, ale také s již téměř zapomenutelnými postavičkami Mankou, Rumcajsem a Cipískem, Vílou Amálkou, Makovou panenkou a motýlem Emanuelem. Na závěr našeho putování děti ještě zvládly projít bludištěm a opičí dráhou.
Výlet byl pro děti velkým zážitkem. Všichni budeme vzpomínat na krásné okamžiky a společné zážitky.

Podzimní strašení

15.12. 2022
Podzimní strašeníPodzimní období si děti z MŠ Sluníčko zpříjemnily nejen hrami s přirodninami, ale také si užily celý den strašení. 
Ráno děti přicházely do školky převlečené za nejrůznější strašidla, čarodějnice a jiná strašidelná stvoření. V průběhu dne hrály hry, plnily úkoly pro odvážné a zpívaly strašidelné písničky. Pak následovala zkouška odvahy - děti se vydaly neznámou stezkou ve sklepním prostoru MŠ, kde na ně čekalo překvapení v podobě tajmného lesa se spoustou světýlek, strašidýlek, pavoučků a jiných lesních zvířátek.

Ovocný den

29.10. 2022
V rámci tématu OVOCE A ZELENINA, jsme si s dětmi ze třídy Hvězdiček, připravili ovocný den. Celý týden se děti seznamovaly s různými druhy ovove, učily se je poznávat, hledaly v encyklopediích, rozlišovaly zdravé a nezdrvé potraviny a také zjistily, že vitamíny v ovoci jsou pro nás velmi důležité. Na závěr probíraného tématu si děti, ve spolupráci s rodiči, donesly mnoho druhů ovoce. Společně jsme ochutnávali a získali plno vitamínů pro podzimní období. Povedlo se, že i děti, které často ovoce ve školce odmítají, tak s nadšením ochutnávaly také.
Rodičům děkujeme za pestrou nadílku a spolupráci.

Drakiáda

28.10. 2022
Ve středu 19. 10. proběhla v naší MŠ odpolední akce pro rodiče s dětmi - Drakiáda. Akce probíhala na zahradě MŠ. Zúčastnily se děti ze všech tříd.
Děti ráno přisly do školky s vyrobenými dráčky, ze kterých si následně ve třídách vytvořily dračí výstavu. Odpoledne bylo na zahradě MŠ připraveno několik zábavných stanovišť s úkoly, např. děti měly za úkol proletět se s dráčkem okolo školky, projít s dračí stezkou, proběhnout dračím doupětem, trefit se na cíl kroužkem nebo míčkem vhodit do správné obruče. Závěrem na děti čekala odměna - dráček se sladkým ocáskem, diplom za účast na drakiádě a malé drobnosti pro potěšení.
Společně jsme si užili krásné odpoledne i počasí nám přálo. Domů všichni odcházeli spokojeni.
Rodičům a dětem moc děkujeme za spolupráci a účast.

VÝPRAVA ZA PRAČLOVÍČKEM

15.06. 2022
VÝPRAVA ZA PRAČLOVÍČKEM31. 5. 2022 se děti ze třídy Kapiček a Hvězdiček vypravily autobusem do Chomutova. V oblastním chomutovském muzeu byl pro děti připraven edukační program s názvem "Výprava za pračlovíčkem".  Program byl koncipován jako netradiční a zábavný pohled na pravěkou historii našeho regionu. Během dopoledne se děti seznámily s významem slova pravěk, pomohly pračlovíčkovi vyrobit nástroj, prohlédly si zbraně, kterými se lovila zvěř. Program obsahoval prvky dramatické výchovy, pohybové aktivity a prohlídku historických předmětů, sloužících k běžnému způsobu života v pravěké době. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací a výlet si náležitě užily.

Květinové tvoření

10.06. 2022
Květinové tvořeníDne 11. 5. 2022 proběhlo v MŠ Sluníčko odpolední květinové tvoření rodičů s dětmi. Společné tvoření se uskutečnilo v rámci svátku Dne rodiny. Dle vlastní fantazie měli rodiče s dětmi společně vytvořit květinu. K dispozici byla nabídka různého materiálu, náčiní a pomůcek. Vyrobené květiny byly nápadité a originální, velmi se povedly. Během odpoledne děti s nadšením rodičům zarecitovaly a zazpívaly. Rodiče s dětmi si užili společný čas a všem se odpoledne líbilo. Květinové výrobky nám teď zdobí šatnu a na výrobky se mohou podívat všichni rodiče či další členové rodiny.

Tajemství knih

29.04. 2022
Tajemství knihBřezen je vyhlášen měsícem knihy a čtenářů, proto jsme pro děti z 2. třídy Hvězdiček, připravily projektový den s názvem "Tajemství knihy".
Děti si do školky přinesly svoji oblíbenou knihu. Představily ji ostatním, vyprávěly, proč se jim kniha líbí. Děti se dozvěděly, proč je pro nás kniha kamarád, jak s knihou zacházet a jaká tajemství nám může nabídnout. Poté se děti pokusily vyrobit svou vlastní knihu z papíru. Místo písmen kniha obsahovala plno krásných obrázků, kreslených nebo vystřihnutých z dětského časopisu.
Děti v mateřské škole (většinou) ještě neumějí číst. Rozvoj čtenářských dovedností je ale velmi důležitý. Děti v tomto věku zvládnou děj příběhu předvídat z obrázku a názvu knihy, poznají, zda příběh bude smutný, veselý nebo kde se bude odehrávat... Podporujte a vytvářejte podmínky pro zájem dětí o knihy. Kniha obohatí jejich představy o reálném světě, rozvine duševní vnímání dítěte, smyslnost, fantazii a mnoho dalšího pozitivního.

Muzikohrátky

23.03. 2022
MuzikohrátkyVe středu 9. 3. 2022 se děti z MŠ Sluníčko zúčastnily netradiční hudební akce s názvem Muzikohrátky. Děti si nejdříve veškeré tradiční i netradiční hudební nástroje poslechly a zjistily, že mohou vydávat příjemné i méně příjemné zvuky. Poté si hru na nástroje samy vyzkoušly. Děti také odpočívaly při líbezných melodiích a představovaly si, že se ocitly třeba na pláži u moře, nebo někde v klidné přírodě. O chvilku později naopak bušily do bubnů, co nejvíce dokázaly. Děti hra nástroje velmi zaujala a společně jsme si muzikohrátky moc užili.

ZÁCHRANNÁ HORSKÁ SLUŽBA

23.03. 2022
ZÁCHRANNÁ HORSKÁ SLUŽBADne 10. 2. 2022 jsme ve třídě Kapiček přivítali "Záchrannou horskou službu". Děti se během dopoledne seznamovaly s prací a povinnostmi záchranné horské služby. Nyní mají povědomí o daném povolání. Děti se dozvěděly, jak se chovat při pobytu na horách a jak reagovat, když se my nebo někdo jiný zraní. Následně si vyzkoušely zásah horské služby přímo "na svahu". Děti si během týdne hrály na záchranáře či doktory, obvazovaly si své končetiny, a proto bylo pro děti velkým zážitkem vyzkoušet si vyfukovat dlahu a vyfukování vzduchu z nosítka. Celé dopoledne skončilo ukázkou znaku HS, který se dětem moc líbil. S nadšením si znak začaly vybarvovat dle předlohy. Pro děti bylo dopoledne velkým zážitkem, o kterém následně stále vyprávěly. V odpoledních činnostech volily hru "Na záchranáře."

Krmení zvířátek

17.02. 2022
Krmení zvířátekKaždou zimu s dětmi nosíme "pamlsky" pro lesní zvířátka. V rámci environmentální výchovy jsme se i letos vydali na vycházku do lesa, abychom potěšili naše lesní kamarády. Určitě z naší návštěvy měli velikou radost, neboť jim děti nachystaly bohatou hostinu z jablek, brambor, mrkve, ořechů a sušeného pečiva. Odměnou dětem bylo, že spatřily zvídavou srnku, která se již nemohla dočkat, až ochutná.

ZDRAVÁ 5

17.02. 2022
ZDRAVÁ 5I tento školní rok se třída Hvězdičky a Kapičky, z naší MŠ Sluníčko, zapojila do projektu Zdravá 5. Projekt je zaměřený na zdravý životní styl, především na oblast zdravého stravování. V rámci výukového programu lektoři Zdravé 5 děti seznámili, zábavnou a interaktivní formou, se zásadami zdravého stravování. Cílem programu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozenému naplňování v rámci životního stylu.

Ptačí hodinka

17.01. 2022
Ptačí hodinkaProjekt "Ptačí hodinka", tedy zimní sčítání ptactva, od České ornitologické společnosti, podpořila svým zapojením i naše MŠ. Cílem projektu je sledování ptáčků a jejich zvyků, získávání údajů o přezimujících druzích a upevňování pozitivního vztahu k přírodě. 
Sčítání proběhlo v termínu od 7. - 9. 1. 2022. V pátek děti sčítaly s pomocí svých učitelek u krmítek na zahradě MŠ a o víkendu pokračovaly ve sčítání se svými rodinami. Vyplněný sčítací formulář vrátily do MŠ, aby paní učitelky mohly sečíst výsledky a odeslat je ornitologické společnosti. 
Po sečtení jsme zjistili, že nejvíce byli spatřeni vrabci, sýkory, kosi a straky. Vyjmečně jsme zahlédli strakapoudy, červenky, ale také zvonka zeleného, kterého ornitologové vyhlásili králem roku 2022. 
V zahradě MŠ jsou umístěna krmítka, a tak celou zimu můžeme s dětmi pozorovat a přikrmovat ptáčky různými druhy semen, lojovými koulemi a ovocem.
Děkujeme všem, kteří se výzkumu zúčastnili. Mrkající

TŘI KRÁLOVÉ

17.01. 2022
TŘI KRÁLOVÉVánoční svátky jsme ukončili oslavou svátku Tří králů. Děti se seznámily s tradicí, symbolikou a významem svátku. Vytvořili jsme si královské koruny, zaspívali píseň "My tři králové". Děti také překonávaly překážkovou dráhu, stejně tak, jako kdysi tři mudrcové, kteří šli do Betléma.

Mikulášská nadílka

09.12. 2021
Mikulášská nadílka Děti z MŠ Sluníčko navštívil Mikuláš, anděl a čert. Trojice postav, která v dětech vyvolává trochu obavy, někdy slzičky, ale i očekávání odměny. A tu také dostaly. Nejprve zazpívaly písničku nebo přednesly básničku a slíbily, že budou hodné doma i ve školce. Věříme, že svůj sliv dodrží.

Strašidlácká podzimní slavnost

19.11. 2021
Strašidlácká podzimní slavnost Strašidlácká podzimní slavnost proběhla v MŠ Sluníčko.
Děti již od rána přicházely v zajímavých kostýmech. Během dopoledne soutěžily ve strašidelném smíchu, procházely stezkou odvahy, tancovaly na melodie strašidelných pohádek, zvládaly provázkové bludiště a další odvážné úkoly. Rodičům moc děkujeme za pomoc v přípravě kostýmů a strašidlácké odměny. Foto zde

Drakiáda

10.11. 2021
Drakiáda I letos se konala tradiční Drakiáda na zahradě MŠ. Děti s rodiči měly za úkol plnit dračí úkoly. Např. oběhnout s drakem budovu školky, překonat překážkovou dráhu, poskládat draka z částí, dotvořit drakovi ocásek a plno jiných... Každá třída měla úkoly nastavené přiměřeně k věku a schopnostem daného dítěte. Po splnění úkolů byly děti odměněny malým dráčkem s překvapením a diplomem.
Akce se nám vydařila, i počasí nám přálo. Domů všichni odcházeli spokojeni. Rodičům a dětem moc děkujeme za spolupráci a účast. Foto zde

Bruslení dětí

08.11. 2021
Bruslení dětíVýuka bruslení byla zahájena v měsíci říjnu. Děti ze třídy Kapičky mají možnost zúčastnit se vždy v pátek výuky bruslení v areálu zimního stadionu.
Cílem bruslení je naučit se udržet rovnováhu a osvojit si správný postoj, bez kterého není možný bezpečný pohyb po ledě. Nejdůležitější pro nás je ale radost z pohybu a motivace k pohybu.

Plavání dětí

08.11. 2021
Plavání dětíPro děti ze třídy Kapičky byl v říjnu zahájen kurz plavání, v délce trvání 10 ti lekcí.
Cílem této výuky je především adaptabilita dětí na vodní prostředí, získání základních pohybových návyků ve vodě a seznámení se základními hygienickými a bezpečnostními pravidly při plaveckém výcviku.
Po celou dobu trvání lekce plavání jsou přítomny třídní učitelky dětí, které je neustálým úsměvem povzbuzují, podporují a především vytvářejí pocit bezpečí pro děti v neznámém prostředí.
Věříme, že naše děti ze třídy Kapičky brzy ve vodě budou jako rybičky.

Sluníčkový den v MŠ

08.11. 2021
Sluníčkový den v MŠJako každý rok v září, tak i letos, jsme pro děti připravili "Sluníčkový den."
V tento den září celá školka žlutou barvou. Personál a děti jsou oblečeni do žlutých oděvů a pro děti jsou připravené zábavné činnosti zaměřené na sluníčko a žlutou barvu.

Jede vláček seznamováček

08.11. 2021
Jede vláček seznamováčekVláček seznamováček vytvořený z dětí, které do MŠ přišly poprvé, vycestoval ze třídy Sluníčka. Cestou si děti mohly prohlédnout další prostory školky. Viděly tak, kde paní kuchařky připravují výborné svačiny a obědy, paní uklízečky dětem ukázaly, kde mají své úklidové místnosti, kam se ukládají lůžkoviny nebo kde se pere špinavé prádlo. Děti také zjistily, že ve školce jsou i starší kamarádi, kteří mají také své třídy.

Kapičky v keramické dílně

15.10. 2021
Kapičky v keramické dílně Děti ze třídy Kapiček se seznámily s prostředím keramické dílny. 
Vyzkoušely si správně zpracovávat keramickou hlínu a následně vytvořily cosi úžasného...

Slavnostní otevření cyklo-chodníku

24.09. 2021
Slavnostní otevření cyklo-chodníkuKapičky ze školky Sluníčko si užily slavnostní otevření nového chodníku a cyklostezky v ulici Petlérská.

Divadlo v MŠ

11.06. 2021
Prasátko Artur dětem zábavnou hudební pohádkou připomnělo, jak chránit životní prostředí. Děkujeme.
Fotografie z představení najdete zde: Více

Zdravá 5

12.05. 2021
Zdravá 5MŠ Sluníčko navštívila Zdravá 5 - vzdělávací program Nadačního fondu Albert. Cílem projektu je zábavnou formou děti naučit základy zdravé stravy.

Doprava a bezpečnost

29.04. 2021
Doprava a bezpečnostBěhem tohoto týdne jsme se v MŠ Sluníčko věnovali dopravní výchově a bezpečnosti při pohybu na ulici. Nejdříve jsme poznávali dopravní značky, povídali si o dopravních prostředcích a připomenuli si některá zásadní pravidla. Během pobytu na školní zahradě jsme si všechny možné situace "v provozu" ukázali, vyzkoušeli a taky si zasoutěžili.
Děti si dopravní odpoledne moc užily, radost jim přinesly nejen nové zážitky, ale také odměna v podobě medaile za šikovnost a drobných sladkostí.

Vzdělávací projekt "Na farmě"

29.04. 2021
Vzdělávací projekt Odkud máme jídlo a jak získáváme potraviny? Odpověď získaly děti v rámci vzdělávacího projektu "Na farmě", které pro děti připravilo Ekologické centrum v Mostu. Program byl veden tak, aby si děti postupně uvědomily, že veškeré jídlo nám dává půda. V půdě pěstujeme ovoce, zeleninu, obilí i krmení pro zvířata. Děti poznávaly jednotlivá hospodářská zvířata a užitek, který lidem poskytují. Program děti zaujal a nadšeně spolupracovaly.

Krmení zvířátek

Krmení zvířátekV zimě s dětmi krmíme ptáčky, ale i zvířátkům v lese je třeba přilepšit, když napadne sníh. A tak naši malí ochránci ze všech tříd přinesli mrkvičky, jablíčka, kaštany, oříšky a další dobroty, které paní učitelky s dětmi společně předali správcům Lesů ČR. Na oplátku děti dostaly také odměnu. Poučené se pak vydaly do přírody, připravit zvířátkům bohatou hostinu. Rodičům moc děkujeme za spolupráci.

Tři králové

Tři králové6. leden je svátek Tří králů a naše školka tento den náležitě oslavila. Děti se seznámily s významem svátku, vyzdobily si královské koruny a naučily se píseň "My tři králové jdeme k vám" (video najdete na facebooku).
Vyprávění z dávné doby, kdy Kašpar, Melichar a Baltazar putovali světem a nosili radost a štěstí, děti velmi zaujalo. Více

Zdobení vánočního stromečku

Zdobení vánočního stromečku8. a 9. prosince se sešli rodiče s dětmi na zahradě mateřské školy v Lesní ulici, aby společně ozdobili vánoční stromeček. Každý vánoční stromek má být barevný a veselý, a proto děti vyráběly ozdoby, a to jak ve školce s paní učitelkou, tak doma s rodiči. Úkol to nebyl snadný; podmínkou bylo, aby ozdoba odolala povětrnostním podmínkám. Paní učitelky tak měly možnost zjistit, kolik šikovných a nápaditých rodičů ve školce mají, protože přispěli mnoha zajímavými nápady. Děti pak u stromku rodičům zazpívaly vánoční písně a všichni společně stromeček ozdobili.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílkaV pátek 4. prosince přišel do školky Mikuláš, co má rozevlátý plášť. Přišel s ním i čert. Ale my se čerta nebojíme, vůbec totiž nezlobíme, když jenom, tak trošinku, tak tatínka a maminku.
Děti s napětím sledovaly každý pohyb čerta s Mikulášem a pozorně poslouchaly jejich povídání. Pak sebraly všechnu odvahu a s radostí si odnášely nadílku od Mikuláše.

Ježečkový den

Ježečkový denPondělí 23. listopadu si nejmenší děti ze třídy Sluníček užily v přítomnosti nového kamaráda, ježečka Bodlináčka. Pomocí kolíčků mu připevňovaly bodlinky a tím zábavnou formou rozvíjeli jemnou motoriku, za doprovodu piána si zazpívaly ježčí písničku, vymodelovaly ježčí rodinku a také zvládly překonat ježčí překážkovou dráhu. Za šikovnost pak ježeček Bodlináček děti odměnil dárkem s překvapením!

Výlet na statek Rašovice

Výlet na statek RašoviceDne 16. 9. 2020 se třída Kapiček pěšky vydala na výlet za zvířátky na statek Na Vyhlídce v Rašovicích. Cestou jsme pozorovali krásu podzimní přírody. Když už se zdálo, že je cesta nekonečná, zahráli jsme si na indiány a hned jsme byli na místě. Cestou jsme měli jednu zastávku na nabrání síly, posilnili jsme se svačinou. Viděli jsme mnoho hospodářských zvířátek (kravičku Klárku, ovečky, kozičky, slepice, kohouty, králíčka, prasata a poníky). Dětem se nejvíce líbila prasátka a králíčci. Zvířátkům jsme přinesli mrkvičky a suché pečivo. Děti si vyzkoušely, jak se pečuje o hospodářská zvířátka. Nakrmily je, s každým zvířátkem se pomazlily nebo je pohladily. Celý výlet jsme zakončili jízdou autobusem zpět do mateřské školy, což byl pro děti také veliký zážitek.

NÁSTĚNKA

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Facebook a jeho využití

Vážení rodiče,
naše MŠ využívá facebook pouze k rychlejšímu šíření důležitých zpráv či událostí.
Pro zodpovězení dotazů využívejte kontaktů uvedených na našich webových stránkách (e-maily, telefony). Další z možností je sjednání osobní schůzky nebo využití schránek důvěry. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme.

Created by © 2011-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign