logotyp

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

3. Organizační struktura
Mateřská škola se školní jídelnou.
Počet pracovišť: 5
Celková počet tříd: 19


Mateřská škola Lípová 570, 431 51 Klášterec nad Ohří (U Jablíček)
Mateřská škola Školní 518, 431 51 Klášterec nad Ohří (Stonožka)
Mateřská škola Dlouhá 540, 431 51, KLášterec nad Ohří (Duha)
Mateřská škola Souběžná 205, 431 51 Klášterec nad Ohří (Bruslička)
Mateřská škola Lesní 545, 431 51 KLášterec nad Ohří (Sluníčko)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Lípová 570
431 51 Klášterec nad Ohří

4.2 Adresa ředitelství
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Lípová 570
431 51 Klášterec nad Ohří

4.3 Konzultační hodiny
pondělí - pátek, po telefonní domluvě 

4.4 Telefonní čísla
Mateřská škola: 725 051 448 (ředitelka)
Školní jídelna: 727 933 868 (vedoucí stravování a školní jídelny)

4.5 Adresa internetové stránky
www.ms-klasterec.cz

4.6 Adresa podatelny
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Lípová 570
431 51 Klášterec nad Ohří

4.7 Adresa elektronické podatelny

reditelka@ms-klasterec.cz

4.8 Datová schránka
ID datové schránky: ktaksuk

5. Případné platby lze poukázat
na číslo účtu: 163044825/0600 Moneta
Tento účet neslouží k zasílání školného ani stravného.

6. IČO
72745029

7. Plátce daně z přidané hodnoty
Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

https://www.ms-klasterec.cz/top-informace-pro-rodice-21

8.2 Rozpočet
viz níže

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu reditelka@ms-klasterec.cz.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.
Vyhláška č. 14/2005 Sb.
Vyhláška č. 27/2016 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.
Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stážnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížnosti.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
V současné době nejsou pro Mateřskou školu, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace, poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro Mateřskou školu, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace, poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
viz přiložené soubory

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacíProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu do roku 2026 Mateřské školy, Lípová 570, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace, naleznete k nahlédnutí na oficiálních stránkách Města Klášterec nad Ohří (dle zákona č. 250/2000 Sb.): zde

NÁSTĚNKA

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Facebook a jeho využití

Vážení rodiče,
naše MŠ využívá facebook pouze k rychlejšímu šíření důležitých zpráv či událostí.
Pro zodpovězení dotazů využívejte kontaktů uvedených na našich webových stránkách (e-maily, telefony). Další z možností je sjednání osobní schůzky nebo využití schránek důvěry. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme.

Created by © 2011-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign