logotyp

Akce MŠ Duha

Podzimní putování za lesními zvířátky - Vlaštovky

01.12. 2021
Podzimní putování za lesními zvířátky - VlaštovkyVedeme děti k pozitivnímu vztahu k přírodě a k úctě ke všemu živému. Děti se hravou formou seznamují s životem lesních zvířátek. Už znají jejich správné názvy a poznají typické znaky. Společně jsme se prošli naučnou stezkou Zátiší a zaskotačili si na přírodním hřišti Pastelka. K tvoření zvířátek využíváme přírodní materiál z projektu Fíhadýha. Více fotografií

Strašidelný den

10.11. 2021
Strašidelný denDen plný strašidel, čarodějnic a jiných bubáků jsme s dětmi ve třídě Sluníček prožili v plné parádě. Od samého rána se to u nás hemžilo kouzly, havětí a dobrotami. Soutěžili jsme v hodu obručí na dýni, chodili po stopách duchů a tančili jsme na strašidelné písničky. Nechyběl ani průvod strašidelných masek a diskotéka. Foto zde

Dračí hrátky u Sluníček

10.11. 2021
Dračí hrátky u SluníčekDěti si tento týden vyráběly svého dráčka a během celého týdne s ním soutěžily. Naučily se písničku o dráčkovi a společně si ji také zazpívaly. Plnily různé úkoly s dráčkem. Házely míče do dráčkovy pusy, skládaly rozstříhaného dráčka a běhaly s ním slalom. Foto zde

Jablíčkový den u Vlaštovek

10.11. 2021
Jablíčkový den u VlaštovekDěti ve třídě Vlaštoviček si v týdnu, kdy se věnovaly jablíčku a jeho zkoumání všemi smysly, měly možnost vyzkoušet pečení štrůdlu. Každý si jablíčko nastrouhal, navrstvil suroviny na těsto a spolu s paní učitelkou štrůdl zabalil.
Než se štrůdl upekl, zakreslily si děti posloupnost návodu. Experimentovaly se slupkou z jablíček, zda plave v teplé, studené či slané vodě.
Na závěr si děti pochutnaly, společná práce se dětem povedla!
Fotografie najdete na facebooku MŠ. Facebook MŠ

Ten dělá to a ten zas tohle

10.11. 2021
Ten dělá to a ten zas tohleZačátkem října jsme se s dětmi ve třídě Vlaštovek věnovali tématu "Ten dělá to a ten zas tohle", abychom dětem přiblížili profese dospělých a seznámili je s jejich názvy.
Při hrách děti napodobovaly profese svých rodičů. Zkoušely manipulovat s různým náčiním a nářadím. Vyzkoušely si umývat nádobí, vytřít podlahu, krájet ovoce nebo zatloukat hřebíky. Procvičovaly jemnou motoriku při plnění salámů a klobás molitanovými kousky. Při hře na lékaře byly ohleduplní jeden k druhému při manipulaci s obinadly. Děti téma zaujalo a moc si ho užily.

Drakiáda u Kuřátek

10.11. 2021
Cíl: Těšit se z hezkých zážitků a pojmenovat věci kolem nás.
  • Výroba dráčků
  • Překážková dráha s dráčkem - procvičení plosky chodidel
  • Společné tancování s dráčkem
  • Pouštění draka

Děti si vyrobily dráčky, s kterými zdolávaly překážkovou dráhu. Tím si procvičily obratnost a zároveň plosky chodidel. Potom jsme si všichni s dráčky zatančili a zahráli hru "Letí dráček okolo." Protože nefoukal vítr, místo pouštění největšího draka jsme šli ukázat malé dráčky našemu duchovi na školní zahradě.

Foto zde

Kuřáka na zahradě

Cíl: vnímání krás a změn v přírody
  • tanečky pod naším stromem
  • tvoření z listů, napichování na klacík
  • hra s hráběmi

Den na zahradě (13.10.2021) začal již v herně, kde si děti s učitelkami sestavily zahrádku z latěk a objevovaly překvapení z "balíku" - balíky potěžkávaly, ohmatávaly a zkoumaly, co v nich může být (dýně, brambory ad.). Následovaly hudebně pohybové hry, tvoření pod javorem na školní zahradě, nácvik hrabání listí s motivačním říkadlem "hrabu, hrabu, zahradu..."

Foto zde

Keramická dílna

08.11. 2021
Keramická dílna Děti ze sluníčkové třídy navštívily keramickou dílnu, kde si vyzkoušely techniku práce s keramickou hlínou. Foto zde

Drakiáda u Vlaštovek

18.10. 2021
Drakiáda u VlaštovekMinulý týden proběhla ve třídě Vlaštovek drakiáda. 
Děti si do školky přinesly nádherné výtvory, s nimiž pak absolvovaly opičí dráhu. 
Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří si dali práci a pomohli dětem vytvořit krásné dráčky.

Bruslení

14.10. 2021
BrusleníVe středu 6. 10. 2021 zahájily děti z předškolní třídy lekce bruslení.
Bruslení probíhá ve spolupráci s kláštereckým hokejovým klubem.
Děti za pomoci sportovních trenérů rozvíjejí své pohybové dovednosti. První lekce se vydařila, děti si bruslení moc užily a už teď se těší na další lekci.

Sluníčka v knihovně

14.10. 2021
Sluníčka v knihovně

Děti ze sluníčkové třídy navštívily 30. 9. 2021 knihovnu. Městskou knihovnu budou navštěvovat pravidelně. Cílem návštěv je vytváření kladného vztahu ke knihám, děti se učí o knihy starat, vážit si jich. Vždy si společně poslechnou zajímavý příběh a prohlédnou spoustu knih. Návštěva knihovny je pro děti velkým zážitkem.

Podzim v lese

14.10. 2021
Podzim v leseDěti ze třídy Sluníček vyrazily 23. 9. 2021 na vycházku do lesa.
Vytvářely si kladný vztah k přírodě prostřednictvím využívání přírodního materiálu. Tvořily různé obrazce, stavěly domečky pro zvířátka a přeskakovaly různé přírodní překážky.

Den pro Pavlínku

24.06. 2021
Den pro PavlínkuVlaštovičky posílají pozdrav kamarádce.
Vedeme děti k poznání, že v životě je důležité si pomáhat, vytvářet přátelské vztahy a pocit sounáležitosti ve dnech veselých, ale i těch horších. Třeba, když se jednomu z nás přihodí úraz.
Všichni přejeme Pavlínce brzké zotavení.

Poklady z trávy - Kuřátka

14.06. 2021
Poklady z trávy - KuřátkaCíl dne:
  • poznávání krásy a rozmanitosti přírody
  • pozorování života v trávě
Děti ze třídy Kuřátek si osvojily poznatky o trávě. Pomocí lupy pozorovaly brouky, žížaly, mravence... Děti si také procvičily motoriku při motání "pavučiny" a na závěr objevovaly pestrost a barevnost přírodnin a přiřazovaly je podle barev do barevných nosičů. Fotografie najdete zde

Kouzlení s vodou - Kuřátka

04.06. 2021
Kouzlení s vodou - KuřátkaVodní kouzlení – třída Kuřátek 27. 5. 2021
p. uč.: J. Jandová, K. Oudová 19 dětí

Cíl dne: Poznávání rozmanitosti a pozoruhodnosti přírodního živlu vody.
• Seznámení s barvením vody, vlastnostmi vody
• Poznávání důležitosti vody pro rostliny
• Praktické vyzkoušení, co voda nadnáší a co se potopí

V rámci prohloubení poznatků o vodě děti pozorovaly pokusy s vodou, malovaly obarvenou vodou, poslechly si pohádku "O kuřátku, které si vyprosilo u obláčku vodu" a tanečky s hudební písní VLNKY. Nakonec jsme se vypravili k potůčku, kde jsme hledali předměty k potápění i pouštění po vodě.

Více

Den Země

28.04. 2021
Den ZeměOslavu Dne Země jsme využili k upevňování již získaných dovedností. Společně jsme si uklidili na školní zahradě, vyrobili hmyzí hotel a ptačí budku. Více fotografií

Dopravní den

28.04. 2021
Dopravní denDěti se různorodými činnostmi seznámily s pravidly dopravní výchovy. Učily se předcházet různým nebezpečným dopravním situacím. Pojmenovávaly dopravní prostředky a některé značky. Rozvíjely kreativitu a grafomotorické dovednosti při výtvarném tvoření. Více fotografií

Koláčkový den (Kuřátka)

15.04. 2021
Koláčkový den (Kuřátka)Ve čtvrtek 25. února si děti ve třídě Kuřátek v průběhu dne procvičovaly praktické manuální dovednosti:
• manipulace s příborovými nožíky,
• natírání koláčků a piškotů,
• stříhání z pruhů papíru,
• lepení papírových koláčků,
• malování štětci a barvami.
V rámci matematické pregramotnosti si vyzkoušely dělení koláčků na poloviny a čtvrtiny a relaxovaly s písničkou Koláčky. Děti si také procvičovaly pojmy "prosímů a "děkuji". Odměnou jim byl skvělý oběd v podobě vdolečků a poslech pohádky "O Otesánkovi". Bohužel si Koláčkový den nemohly děti užít ve větším počtu kvůli výskytu neštovic ve třídě (přítomno bylo 13 dětí).

Zdobení vánočního stromu

07.12. 2020
Zdobení vánočního stromuDěti z MŠ Duha si v pondělí 7. prosince ozdobily na školní zahradě vánoční stromeček ozdobami, které vlastnoručně vytvořily s pomocí paní učitelek. Zdobení proběhlo v radostné atmosféře za zpěvu vánočních koled. Na závěr si děti společně kolem stromečku zatančily (video je ke zhlédnutí na facebooku školky).

Přírodovědná stezka se zábavou na hřišti Pastelka

01.12. 2020
Přírodovědná stezka se zábavou na hřišti Pastelka

Poslední listopadový den se třída Vlaštoviček vydala na dopolední přírodovědnou procházku do lesíka, na naučnou stezku Zátiší. Po prohlídce obrazových panelů zanechaly děti lesním zvířátkům dobrůtky. Na závěr si děti užily zábavu na krásném hřišti Pastelka u budovy Lesní správy.

Hledání pokladu žlutého skřítka

01.12. 2020
Hledání pokladu žlutého skřítkaVe středu 25. listopadu se v naší kuřátkové třídě objevil žlutý skřítek. Seznámil se s dětmi a ony mu ukázaly celou hernu. Za to jim skřítek přichystal překvapení v podobě ukrytého pokladu na zahradě školky. Děti hledaly poklad podle žlutých stuh a plnily úkoly ze žlutých obálek. Společně si tak zopakovaly, co se v průběhu listopadu naučily. Písnička o žluté hvězdičce, kterou krásně zazpívaly, se nesla celou zahradou. A poklad? Ten děti samozřejmě našly! To bylo radosti!

Naučná stezka "Cesta z města"

Naučná stezka

Dne 24. 11. 2020 se třída Sluníček vydala na naučnou stezku "Cesta z města". Děti byly nadšené z krásné slunečné procházky přírodou. Dozvěděly se nové informace o stromech, houbách a lesních zvířatech. Prohlédly si obrázky na naučných panelech podél stezky a naslouchaly zvukům lesa. Po cestě nechaly děti zvířátkům jablíčka a mrkvičky.

Červená výstava (Kuřátka)

Červený den ve třídě Kuřátek

16.10. 2020
Červený den ve třídě KuřátekVe čtvrtek 8. října jsme všichni přišli do třídy Kuřátek v červeném oblečení. "Červeně" jsme si zadováděli, zatančili, hledali jsme červené hračky, třídili červená víčka a utvořili červenou výstavu našich malovaných obrázků. Děti si tak upevnily znalost této barvy a ještě se seznámily s jejím významem v dopravě s pomocí písničky – "Červená, červená, co to znamená!"

Drakiáda ve třídě Kuřátek

Drakiáda ve třídě Kuřátek

16.10. 2020
Drakiáda ve třídě KuřátekVe čtvrtek 15. řijna jsme ve třídě uspořádali zábavné dopoledne. Vše začalo přehlídkou draků na červeném koberci. Draky si děti vyrobily s pomocí rodičů doma a všem se opravdu povedl. Dále se soutěžilo v hodu na cíl, přenášení míčků, foukání do papírových kuliček a zdolávala se dračí překážková dráha. Nakonec jsme si zazpívali, zatančili a nechyběla ani odměna v podobě dračího červeného balíčku s překvapením. Přítomno bylo 14 dětí. Akci připravily paní učitelky J. Jandová a D. Čechurová.

NÁSTĚNKA

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu MŠ Klášterec nad Ohří!

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče.
Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign