logotyp

Aktuality MŠ Klášterec

Seznamy přijatých dětí do MŠ podle registračních čísel pro školní rok 2020/2021

MŠ Lípová (U Jablíček)MŠ Lípová (U Jablíček)

MŠ Souběžná (Bruslička)MŠ Souběžná (Bruslička)

MŠ Lesní (Sluníčko)MŠ Lesní (Sluníčko)

MŠ Školní (Stonožka)MŠ Školní (Stonožka)

MŠ Dlouhá (Duha)MŠ Dlouhá (Duha)

Ošetřovné pro rodiče dětí z kláštereckých školek

01.04. 2020

Podařilo se! Česká správa sociálního zabezpečení nakonec bude akceptovat i potvrzení o částečně uzavřeném provozu mateřských škol. Klášterečtí rodiče, kteří se rozhodli zůstat s dítětem doma, tak mohou o tiskopis s potvrzením zažádat přímo v mateřské škole v Lípové ulici, a to zpětně od 17. března 2020. Cílem je podpořit nejen pracující rodiče tím, že nabízíme i nadále celodenní péči o jejich děti, ale i rodiče, kteří se rozhodli pečovat o své děti doma.
Velký dík odboru školství na klášterecké radnici.

Obnovení provozu všech kláštereckých mateřských škol

Vážení rodiče,
oznamuje Vám obnovení provozu všech kláštereckých mateřských škol bez omezení, a to od 25. 5. 2020.
Provoz bude probíhat v souladu s nastavenými hygienickými podmínkami a s metodikou MŠMT – „PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020" (viz příloha).
Prosíme Vás o pečlivé prostudování čestného prohlášení a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory (viz prohlášení). Vyplněné prohlášení přineste s sebou do školky.
Pro Vaše děti se nic podstatného nemění, provoz bude probíhat jako před vyhlášením nouzového stavu – děti v MŠ a učitelky v prostorách školy roušky nosit nemusí.
Děti budou mít pravidelné aktivity, zejména venku, pokud to umožní počasí, a pouze na pozemku (zahradě) MŠ.
Při cestě do MŠ musí mít děti i doprovod zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek atd.). Doprovázející osoba dítěte se v prostorách MŠ musí pohybovat vždy v roušce a setrvá zde pouze po nezbytně nutnou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte.
Provoz jednotlivých MŠ v časovém rozmezí (od do) zůstává zachován.

Mgr. Jitka Vlková, ředitelka MŠ

Tisková zpráva Města Klášterec nad Ohří

Vyjádření zřizovatele k ošetřovnému v kláštereckých školkách ze dne 27.3.2020 naleznete na webu města: Vyjádření zřizovatele

Roušky pro MÚSS

Roušky pro MÚSSI ve školkách v této tíživé době pomáhají! Zaměstnanci MŠ Školní, Lípová a Souběžná šijí roušky pro MÚSS.

Nařízení vlády

10.03. 2020
Ve středu 11. března 2020 se zavírají ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ školy.
Jak oznámil premiér Babiš, s účinností od 11. března 2020 se ruší "osobní přítomnost žáků a studentů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání". Situaci podle ministra Vojtěcha bude vláda průběžně vyhodnocovat stejně jako u zákazu hromadných akcí, časové omezení zatím není stanoveno.
Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, řekl ministr Vojtěch. Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.
Podle vyjádření ministra zdravotnictví se volno netýká zaměstnanců, pouze žáků a studentů vyšších odborných škol.

Informace OSSZ pro zákonné zástupce

Podpůrčí doba, tj. "doba placená", ošetřovného v případě ZAVŘENÉ školy BĚŽÍ OD 1. DNE UZAVŘENÍ. V praxi to znamená, že pokud rodič např. tento týden ještě chodí do práce s tím, že má v plánu čerpat toto ošetřovné až od pondělí 16.3., krátí se mu placená doba (v tomto případě o již proběhlých 5 dní – 11. – 15.3.), placeno bude mít tedy pouze období 16.-19.3., resp. do 26.3. u samoživitelů, po další dny má již pouze omluvené neplacené volno.
V případě, že škola zajišťuje provoz (byť v omezeném režimu), nárok na ošetřovné není.

Zde je doporučený postup pro školy k vyplnění žádosti o ošetřovné:

Podpůrčí doba ošetřovné

Prázdninový provoz 2020

infoinfo

Projekt "Hodina pohybu navíc" pokračuje třetím rokem!

Projekt Úspěšný projekt ve spolupráci s kláštereckým hokejovým klubem pokračuje i ve školním roce 2019/2020!
"Hodina pohybu navíc" je zaměřena na rozvíjení všeobecných pohybových schopností a získávání dovedností ve sportovních hrách. Našim společným cílem je radost z pohybu, pocit sounáležitosti a společného prožitku, motivace k pohybu pohybem samotným.
Začátek 3. ročníku projektu byl stanoven na 30.9.2019, kdy mateřské školky začnou s kurzem bruslení. Pod vedením trenérů HC Petra Mikeše a Lukáše Kozelnického se budou všechny děti učit základům bruslení.
Více informací v přiloženém dokumentu:

Prohlášení ředitelky k dění okolo MŠ Stonožka

ProhlášeníProhlášení

Veřejné zakázky a smlouvy

NÁSTĚNKA

Zápis do MŠ

Seznamy přijatých dětí do MŠ podle registračních čísel pro školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Aktuality.

Obnovení provozu MŠ

Školné a stravné plaťte i po obnovení provozu nadále bezhotovostně - po domluvě s vedoucí ŠJ.

Prázdninový provoz

Informace o přerušení provozu jednotlivých školek během letních měsíců naleznete v sekci Aktuality.

Facebook

Sledujte nás také na facebookovém profilu: https://www.facebook.com/msklasterec/

Stravné a školné

Informace o placení stravného a školného naleznete v sekci Informace pro rodiče - DŮLEŽITÉ.

Platba stravného

Provozní řád školní jídelny včetně informací o platbě stravného naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Veřejné zakázky a smlouvy

Domů Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign